Адилбекова Акмарал Нышановна

1.Ф.И.О.  Адилбекова Акмарал Нышановна

2.Образование: высшее

ученая и академическая степень: магистр биологии

профессиональные квалификации: преподаватель по шифру  01 00 13-биологии

преподаваемые дисциплины: Возрастная физиология, Зоология, Биофизика, Лабораторные и практические занятия по курсу живых организмов, Экология, Анатомия человека, Лабораторные и практические занятия по курсу человек и его здоровье, Введение в биологии.

Период работы в данной организации:  с 2010-2014 учебного года по наст.время

3.Академический опыт: 5  лет – в ВУЗ-е

предыдущие места работы в организациях образования: Академический инновационный университет

Преподаваемые дисциплины –  Возрастная физиология, Биофизика

Полная занятость или неполный рабочий день: полная занятость

4.Неакадемический опыт: компания или юридическое лицо, название -нет

краткое описание положения (полная занятость, работа по совместительству) - нет

5.Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация: - Республиканский институт повышения квалификации руководящих и научно-педагогических работников системы образования РК

2010-2014оқу жылдары:

1/ Республиканский институт повышения квалификации руководящих и научно-педагогических работников системы образования РК 17.05.2014ж

      2/ Удостоверение аккредитации:

      3/Аккредитован в качестве научного и научно-технического субъекта согласно 23-статьи Закона «О науке» Республики Казахстан7

      4/Германия, Бонн университеті

«Инновационное использование опыта обучения и передовые технологические методики преподавания иностранных университетов»

 «Using Modern Innovation Tehnologies in the Practice of Foreign Universities»15-21 қараша 2010ж

6.Членство в профессиональных организациях: -нет

7.Награды и премии: -нет

8.Деятельность в сфере услуг (в пределах и за пределами учреждения) -нет

9.Самые важные публикации и презентации, за последние пять лет – название, соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, дата публикации или презентации:

 

1)Мәдени егілген сұр теріскен өсімдігінің тамыр  жүйесі. Жаңа формациядағы педагогтарды даярлау мақсатында инновациялық технологияларды оқу-тәрбие үрдісіне еңгізу мәселелері, Шымкент 2012ж 4 бет, Елеугалиева Н.

2)Оңтүстіктің таулы аймағындағы карпат тұқымды бал ара өнімдерінің сапасы. «ЖаңаҚазақстан, Жаңа ұстаз, Жаңа ұрпақ» Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы, Шымкент 2012ж  4 бет, Елеугалиева Н.

3)Применение обучающе-исследовательского принципа при подготовке биологов. ОҚМПИ 75 жылдық"Көптілдібілім беру негізіндебәсекегеқабілеттітұлғанықалыптастыру, Шымкент 2012ж  4 бет, Елеугалиева Н.

4)Адыраспан өсімдігінің құрамы және оның пайдасы. «Білім–ғылым-студент:жаңашылдық ізденіс»атты студенттердің дәстүрлі ІІI ғылыми-тәжірибелік конференция, Шымкент 2013ж 4 бет, Шапалов Ш.Қ., Айытқұл Ж.

5)Бидайдың қуаңшылыққа төзімділігі.«Білім–ғылым-студент:жаңашылдық ізденіс»атты студенттердің дәстүрлі ІІI ғылыми-тәжірибелік конференция, Шымкент 2013ж 4бет, Палмуханбет Л.Э.,  Бердібекова А. Т.,

6)Лимон өсімдігін Оңтүстік өңірде   өңірін        өсіруге жағдай жасау. «Білім–ғылым-студент:жаңашылдық ізденіс»атты студенттердің дәстүрлі ІІI ғылыми-тәжірибелік конференция, Шымкент 2013ж 4 бет, Қалшораева Б. Н., Айытқұл Ж.Б.

7)Ауыл шаруашылығы өсімдіктеріндегі зиянды бунақденелілермен күресу әдістері. «Білім–ғылым-студент:жаңашылдық ізденіс»атты студенттердің дәстүрлі ІІI ғылыми-тәжірибелік конференция , Шымкент 2013ж 4 бет, Бердібекова А.Т., Аубакирова А.Қ.

8)Лавр жапырағының өсіру жолдары мен пайдасы. Институтта өткізілген «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі – Ұстаз: «Мәңгілік ел» – ұрпақтың мәңгілік болашағы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Шымкент 2014ж 4 бет, Қалшораева Б.Н., Әзімханова Б.

9)Өсімдіктердің жапырақтағы хлорофилл пигменттің мөлшерін анықтау. «Білім,Ғылым және өндірісті интеграциялау концепциясы»атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференция, Шымкент 2014ж 4 бет, Сәрсембаева М.У., Бердібекова А.Т.

10)Металл иондарының жануарлар ағзасына әсері.«Қазақстан-2050 стратегиясы:ғылым, білім, инновация және жастардың ғылыми-шығармашылық ізденістері»атты жас ғалымдармен студенттердің III ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары, Шымкент 2014ж 4 бет, Айыпханова А.М., Балтабек С.А.

11)Мырыштың адам және жануарлар ағзасында алатын орны. «Қазақстан-2050 стратегиясы: ғылым, білім, инновация және жастардың ғылыми-шығармашылық ізденістері»атты жас ғалымдармен студенттердің III ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары, Шымкент 2014ж 4 бет, Жақсыбаева А.С., Күмісбекова А.

12)Жылыжайда өсетін қиярдың ерекшелігі мен пайдасы. «Қазақстан-2050 стратегиясы: ғылым, білім, инновация және жастардың ғылыми-шығармашылық ізденістері»атты жас ғалымдармен студенттердің III ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары Шымкент 2014ж 4 бет, Асан С.М., Бектемисова А.Ғ.

13)Жаңа білім беру жағдайында жеке тұлғаға бағытталған оқытудың шарттары. «Қазақстан-2050 стратегиясы:ғылым,білім,инновация және жастардың ғылыми-шығармашылық ізденістері» атты жас ғалымдармен студенттердің III ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары, Шымкент 2014ж 4 бет, Қалшораева Б.Н.

14)Қоғамның жаңару қажеттіліктеріне сай келетін осы заманғы білім беру жүйесі. «Қазақстан-2050 стратегиясы-жоғарғы оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауда қалыптастыру концепциясының негізі»атты ғылыми-тәжірибелік конференция жұмыстарына қатысқаны үшін, Шымкент 2014ж 4 бет, Мамырайым А., Мамбеталиева М.

 

10.Краткое  перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских разработках-нет

11.Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, которые  не отмечены  в списке резюме: нет