Факультет Филологии

 

Факультет филологии

История факультета

Филологический факультет один из первых факультетов Южно-Казахстанского государственного педагогического университета.

        В 1937 году согласно постановлению Центрального комитета партии о подготовке педагогов в столице Казахстана Алматы и некоторых областных центрах начались открываться педагогические высшие учебные заведения.

         На основе приказа Совета Народных Комиссариатов Казахский ССР был открыт Шымкентский учительский институт. В 1937-1938 учебном году на 1курс историко-филологического факультета была приняты 120 студентов. Большую часть составляли студенты – филологи по специальности казахского языка и литературы, русского языка и литературы.

         На основе приказа N 881 от 12 июля 1965 года Министерства высшего и среднеспециального образования историко-филологический факультет был разделен на 2 отдельных факультета.

Факультет возглавляли  Р.Барлыбаев, Ж.Оспанова, А.Ибраев, К.Монтаев и другие.

         Основная информация

В филологическом факультете работают высококвалифицированные специалисты, наблюдается высокий уровень научного потенциала профессорско-преподавательского состава. В школе насчитываются 2 доктора наук, 33 кандидатов наук, 2 PhD доктора, 12 доцентов и 12 магистров. Для студентов функционируют кружки  «Сыр сандық» («Сокровищницы талантов»),  «Зерде» («Разум»), клуб любителей английского языка «English club».

В настоящее время в филологическом факультете действуют четыре кафедры:

1) Кафедра языкознания,

2) Кафедра казахской и мировой литературы,

3) Кафедра иностранных языков,

4) Кафедра английского языка.

Филологический факультет готовит специалистов по следующим специальностям:

5В011700-Казахский язык и литература,

5В011800-Русский язык и литература,

5В011900-Иностранный язык: два иностранных языка

5В012100-Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения,

5В012200-Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения.

Студенческий контингент

В 2014-2015 учебном году в дневном и вечернем отделениях научной школы обучаются 440 студентов, из них 287 студентов являются обладателями государственного образовательного гранта, 153 студента обучаются на платной основе.

 

ОҚМПИ Филология факультеті «Қазақ және әлем әдебиеті» кафедрасының ұйымдастыруымен  кәсіби бағдар беру жұмыстарына байланысты Арыс қаласы мектеп бітіруші түлектерімен өткізілген «Мамандық таңдау –жарқын болашақтың кепілі» атты кездесудің есебі

Кездесу жиынын аудандық оқу бөлімі басшысының орынбасары М.Абдырайымова ашып, 80 жылдық тарихы бар оқу ордамыз туралы жылы лебіз білдірді. Ол өз сөзінде аудан көлемінде 22 мектеп болса, сол мектеп мұғалімдерінің көпшілігі біздің институтымыздың түлектері екендігін, бүгінде олардың барлығы өз кәсіптерін абыроймен атқарып жүргендігін атап өтті.

Кездесуді ОҚМПИ Филология факультетінің деканы ф.ғ.к. доцент Н.Нұрпейісов жүргізіп отырды. Н.Нұрпейісов Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты жайлы мол мағлұмат берді. Әсіресе педагогикалық мамандықтар бойынша ең көп бөлінетін білім гранттарының біздің институтымызға тиесілі екендігін айтып жас түлектерді бір серпілтіп тастады.

Кездесу негізінен алғанда екі бөлім бойынша жүргізілді. Алғашқы бөлімде мұғалім мамандығы жайында, институттағы осы мамандықтарды дайындайтын факультеттер, кафедралар жайында мәліметтер беріліп, сұрақ-жауап ұйымдастырылды. Кафедра меңгерушісі А.Мамыт мұғалім мамандығы жайында жан-жақты түсіндірді.

Аудан бойынша мектеп бітіруші түлектер жайында алынған мәліметтер:

Арыс ауданы бойынша барлығы 22 мектепте 941 мектеп бітіруші оқушы бар. Ол оқушылардың ішінде тест тапсыруға ниет білдіргендері 771 оқушы.

Пән бойынша таңдағандар:

Физика – 316 оқушы.

Химия – 22 оқушы.

Биология – 336 оқушы.

География – 46 оқушы.

Дүние жүзі тарихы – 21 оқушы.

Әдебиет – 18 оқушы.

Шет тілі – 16 оқушы.

Барлығы:  771 оқушы.

Сонымен қатар осы кездесу соңында аудандағы барлық мектептер туралы мәліметтер алынды, атап айтқанда мектептердің электронды поштасы, мектеп директорларының және техникалық хатшыларының аты-жөні, байланыс телефондары, мектептердің орналасқан жерлері. Мұның барлығы алдағы уақытта да аталған мектептермен арадағы тығыз байланысты жүзеге асыруға септігін тигізеді деп сенеміз.

Қазақ  және әлем әдебиеті кафедрасының меңгерушісі:  А.Мамыт

Кафедраның кәсіби бағдаржұмыстарына жауапты: Т.Омаров