Айтай Бахадыр Сатыбалдыұлы

Айтай Бахадыр Сатыбалдыулы

1. Образование: специальность 07.00.09- историография, источниковедение и методы исторического исследования.

Ученая степень: кандидат исторических наук, старший преподаватель

В настоящее время он читает лекции по историографии, источниковедению по истории Казахстана, истории Казахстана, истории тюркских народов.

Преподает в университете с 2007 года.

2. Академический опыт:

- 1994 -1998 Южно-Казахстанский институт арабского языка;

- 1998-.04.-10. Главный специалист отдела информации и государственных закупок акимата Южно-Казахстанской области;

- 1998-2007 гг. Проректор по учебной работе Международного казахско-арабского университета, декан факультета истории и философии и заочного отделения;

-  2004 г. Соискатель Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова;

- 6 апреля 2007 г. защита диссертации на тему «Серебряниковский архив - исторический источник колониальной политики России (1840–1870)».

- 2007-2011 гг. Старший преподаватель кафедры истории АИУ и ШО МКТУ им. К. Яссауи

- 2011 г. Старший преподаватель кафедры казахстанской и всемирной истории в ЮКГПИ

3. Неакадемический опыт: нет

4. Сертификат повышения квалификации:

1.Электронды оқулықтарды және интерактивті тақтаны пайдалану әдістемесі бойынша тренингттік курсын бітірді. Ұлттық Ақпараттандыру Орталығы № ЧУ-102., 27.09 2010

2. ҚР Білім және Ғылым Министрлігінің аккредиттеу туралы Куәлігі /№002045 2011.10.10. С.Ырсалиев/.

3.«Электронды үкімет және электронды қызмет» семинар курсынан өтті. АО «Холдинг «Зерде» МСИРК нің қолдауымен №ЕG 11-24844, 04.10.2011

4.За успешное участие на семинаре по теме: «Мастер класс по подготовке заявок и разьяснению конкурсной документации» МОН РК, НЦГНТЭ,  президент Джумабеков А.К., ОҚМУ, 2014 г.

5.«ҚРБжҒМ, «Өрлеу» БАҰО АҚ ның білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институты Директоры Балақаева Г.Т. (РИКСПО). ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттырудан өтті (240 сағат) . №0133537., 8 қараша 2014 жыл.

6. ОҚМПИ де 12 Сәуір –Ғылым қызметкерлері күніне орай ғылым саласына сіңірген жемісті еңбегі мен жетістіктері үшін және институттың ғылыми өміріне белсенді қатысқаны үшін Алғыс хат. Ректор О.Аяшев. 2014

7. «ҚРБжҒМ, «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалында ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттырудан өту барысында « за проведение мастер-класса по Программе повышения квалификации прподавателей педагогических специальностей вузов РК». Директор Балакаев Г.Т. 2014 г.08 ноябрь.

8. ELSEVIER BV.   CERTIFICATE OF PARTICIPATION TO AITAI B.S. FOR THE PARTICIPATION IN SCIENCE DIRECT AND SCOPUC….     CAMZE KESKIN

6. Член профсоюза.

7. Награды и благодарности:

1. Қалалық оқушылар арасында пәндік олимпиада өткізуде сіңірген еңбегіңіз үшін .... Алғыс хат. Қалалық білім бөлімі бастығы Ж.Тәжиева. 2010.

2.  ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2010 жылғы «Жаңа онжылдық-жаңа экономикалық өрлеу-Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауын халыққа насихаттау мен түсіндіруде белсенділік танытқаны үшін  ОҚО ішкі саясат басқармасының басшысы Б.Жалмұрзаевтың Алғыс хаты. 13-Қаңтар  2011

3. ҚР ОҚО Білім басқармасы өткізген Облыс оқушыларының Қзаақұстан тарихы, география және өлкетану пәндері бойынша «Он лайн» режимінде өткізілген «Өз өлкеңінің тарихын білесің бе?» атты интернет-олимпиадасында қазылық жасауда зор қажыр-қайрат пен жауапкершілік танытқаны үшін Алғасы хат және бағалы сыйлықпен марапатталды. Басқарма бастығының міндет уақытша атқарушы С.Әуесханов. 2012.2 қазан

4. ҚР Президенті-Елбасы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауын халық арасында ғылыми баяндама жасап кеңінен насихаттағаны үшін «Үздік насихатшы» номинациясының иегері- ОҚО ішкі саясат басқармасының басшысы Г.Тағаеваның Алғыс хаты. Желтоқсан 2013

5. ҚР БжҒМ Мемлекет тарихы инстиутының директоры т.ғ.д. профессоры Б.Аяған марапаттаған  Тарих және қоғамдық ғылымдар академиясының - Академик төсбелгісі-Медаль.-Маусым. 2014. №071 куәлік

8.  Работа в сфере обслуживания: - нет

9. Основные публикации и презентации за последние 4 года, где они были опубликованы, дата

- Отарлау саясатының тарихы. Оқу құралы. – Шымкент: Нұрлы бейне.- 2012г.80 б. 100 экз.

- Қазақстан тарихы бойынша деректер.Оқу құралы- Шымкент: Нұрлы бейне, 2011г.134 б.100 экз.

- Из истории завоевания Туркестанского края» Сборник документов (1838-1864 гг.). Шымкент. ТОО «КІТАП»-2010-416 стр.