Алимова Кундуз Шайыповна

Алимова Кундуз Шайыповна

 

Образование

Магистр педагогических наук

Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Бакалавр педагогика и методика начального обучение (с отличием)

Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Тематические области: педагогика, самопознание, обучение самопознанию в обновленном учебном плане, самопознание;

Подтемы исследования: духовно-нравственное воспитание, общие ценности, социально-педагогическая поддержка.

Публикации:

  • Алимова Қ.Ш. Өзін-өзі тану: әдістемелік нұсқаулық/ Қ.Ш.Алимова.- Шымкент: ОҚМПИ, 2016- 96 б.
  • Алимова Қ.Ш. Педагогика тарихы: әдістемелік нұсқаулық/ Қ.Ш.Алимова.- Шымкент: ОҚМПИ, 2018- 124 б.
  • Алимова Қ.Ш. Педагогикалық менеджмент: әдістемелік нұсқаулық/ Қ.Ш.Алимова.- Шымкент: ОҚМПИ, 2018- 68 б.
  • Алимова Қ.Ш. Мектептің оқу-тәрбие үдерісінде жеткіншектердің ақпараттық  мәдениетін қалыптастырудың педагогикалық шарттары, /Арзымбетова Ш.Ж., Естаева А.О. / Internаtional academy journal, Web of Scholar 8(17), November 2017, (36-41 беттер);
  • Алимова Қ.Ш. Кәсіптік бағдардың қазіргі таңдағы мәні мен мазмұны / Естаева А.О., Мамытбаева Ж.А./ Internаtional academy journal Web of Scholar 8(17), November 2017 (48-52 беттер)
  • Алимова Қ.Ш. Үздіксіз білім беру жүйесінде болашақ ұрпаққа рухани білім берудің негізгі мәселелері /Есназар А., Досанова М., Исалиева Б., Сапарбаева С./ Internаtional academy journal Web of Scholar 8(17), November 2017 (53-55 беттер)
  • Алимова Қ.Ш. Жалпы білім беретін мектептерде жеткіншектердің ақпараттық мәдениетін қалыптастырудың құзыреттілік моделі  /Естаева А.О., Баймахова А.Ш., Нұрлыханқызы Е./ «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми-көшбасшылық журналы №6 (50) 2017 Астана (ВАК)  (53-55б.)
  • Алимова Қ.Ш. Отандық жалпы білім беретін мектептерде инклюзивті оқытудың жағдайы Internаtional academy journal Web of Scholar 9(18), Desember 2017 (44-47 б.)
  • Алимова Қ.Ш. Халық педагогикасы – ұлттық құндылығымыз /Үсипбекова А., Баймахова А./ Internаtional academy journal Web of Scholar 9(18), Desember 2017 (48-50 б.)
  • Алимова Қ.Ш. Профессиональное самоопределение учащихся как основа конкурентоспособной личности ІV Международная научно-практическая конференция «Личность в кризисных условиях и критических ситуациях жизни» проводилась по инициативе кафедры психологии учебно-научного Института педагогики и психологии Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко. Украина. (342-345)

Преподаваемые дисциплины:

- Педагогика

- Самопознание

- Методы обучения самопознанию

- Педагогическая поддержка самопознания и саморазвития

- Обучения самопознания по обновленной программе