Ибрагимова Турсунай Алиевна

1   Аты-жөні Ибрагимова Турсунай Алиевна

2     Білімі: жоғары,  Душанбе  мемлекеттік педагогикалық институты, шетел тілдері, 1981 ж.,    

3   Академиялық атақ: жоқ

4   Академиялық тәжірибе: Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-түрік университеті, шетел тілдері кафедрасының аға оқытушысы (1999-2008жж.), Академиялық Инновациалық университеті, шетел тілдері кафедрасының аға оқытушысы (2008-2011жж), Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, ағылшын филологиясы кафедрасының оқытушысы (2012 ж. бері)

    5 Академиялық емес тәжірибе: компания немесе заңды тұлға, аталуы, қысқаша сипаттама(толық жұмыс істеу, қосымша жұмыс)-жоқ

     Куәлік немесе кәсіби тіркелу: жоқ

6 Марапатталу және сыйлыққа ұсыну:

7. Қызмет көрсету саласындағы қайраткерлігі (ұйымның құрамында немесе ұйымнан бөлек салада): Нұр Отан партия мүшесі, ОҚМПИ

8 Мадақтамалар: жоқ

9 Қызмет көрсету саласында жұмыс (жұмыс орны ішінде және сыртында): жоқ.

10. Соңғы бес жылдағы негізгі шығарылымдары және презентациялары-тақырыбы, бірлескен авторлар (егер бар болса), қайда шыққан немесе/және презентация жасалғаны, шығарылымның немесе презентацияның шыққан күні:

1. “Free conversation in teaching English” Жаңа Қазақстан, жаңа ұстаз, жаңа ұрпақ» ҚР тәуелсіздігінің 20 жылдығына апналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы Шымкент 2011

2. “Teaching English to adults”- ҚР БҒМ ОҚМПИ «Елбасы жолдауы және тіл біліміндегі жаңа ізденістер» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция мақалалары Шымкент 2012

3. “Мотивация устной речи средствами внешней наглядности при использовании интерактивной доски”. Ғылым және практика бірлестігі. ЖОО бірлестік әдістемелік еңбектер жинағы. Тіл және әдебиетті үйрету проблемаларына арналған. Астана 2012

4. “Усвоение профессиональной терминологии при подготовке учителя английского языка”. Институтың 75 жылдығына арналған конференция «Көптілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру», Шымкент 2012

5. Абрамова Г.И., Ибрагимова Т,А,  Implementation of the communicative approach in foreign language teaching by mean of project methods” Сәрсенбаев Мырзахан Сәрсенбайұлының 100 жылдығына арналған. «Ұстаз-ұлттың тірегі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Шымкент 2014

6. Ибрагимова Т,А, Саликбаева А.Использование презентации на уроках иносранного языка «Баетанаев оқулары-2. ғылымибағыттардың даму болашағы мен білім беру жүйесіне инновациялық ідістерді ендіру жолдары»

11 Жаңа кәсіби, тәжірибелі-конструкторлық талдамалар тізбесі, ғылыми және тәжірибелі-конструкторлық талдамаларда авторлық және қосымша авторлық жұмыстар: жоқ.

12. Резюмеде тіркелмеген қосымша қызметтер түрлері: жоқ.