Дилдабекова Анар Кулбаевна

1. Аты Дилдабекова Анар Кулбаевна

2. Білімі Ағылшын тілі оқытушы, Х.А.Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік Университеті, 1999ж., педагогикалық ғылымдарының магистрі, Академиялық Инновациялық Университет, 2014ж.

3 Академиялық дәрежесі: педагогикалық ғылымдарының магистрі

4 Академиялық тәжірибесі: толық жұмыс күні

1999-2002 Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, ағылшын тілі оқытушысы (оқу, ғылыми-әдістемелік, тәрбие жұмысы) 

2002-2008 Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік Университеті, ағылшын тілі оқытушысы (оқу, ғылыми-әдістемелік, тәрбие жұмысы)

2008-2011 Академиялық Инновациялық Университет, ағылшын тілі оқытушысы (оқу, ғылыми-әдістемелік, тәрбие жұмысы).

2011- қазіргі күнге дейін. Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық Институты, ағылшын тілі оқытушысы (оқу, ғылыми-әдістемелік, тәрбие жұмысы).

5. Академиялық емес тәжірибе: компания немесе заңды тұлға, аты, жағдайдың қысқаша сипаттамасы (толық жұмыс күні) – жоқ.

6. Куәліктер немесе кәсіби тіркеу: Онлайн семинарлар, конференциялар, вебинарларға қатысу туралы сертификаттары.

7 Кәсіби ұйымдарға мүшелік ету: ОҚМПИ кәсіподақ мүшесі.

8. Мақтаулар мен мадақтамалар: Академиялық Инновациалық Университетінің және ОҚМПИ мадақтамалары.

9. Қызмет көрсету саласында жұмыс (жұмыс орны ішінде және сыртында): жоқ.

10. Соңғы 5 жылдағы маңызды басылымдар, презентациялар – аты,  қосымша авторлар (егер бар болса), шыққан орны, мерзімі:

1. Сексенбаева Ж.Б. Educational Intelligences Technology // «Шығармашылық іс-әрекетті дамыту арқылы бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру мәселелері» материалы международной научно-практической конференции. І том. Шымкент-Москва, 2009г. С.211-215.

2. Сексенбаева Ж.Б. Проблемы исследования научной терминологии английского языка // «Шығармашылық іс-әрекетті дамыту арқылы бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру мәселелері» материалы международной научно-практической конференции. І том. Шымкент-Москва, 2009г. С.244-249.

3. Planning Classroom Activities//«ХХІ ғасыр білім беру жүйесі: бәсекеге қабілетті маман даярлау мәселелері» профессор Әділ Ермековтің туғанына 100 жыл толуына арналған материалы международной научной конференции ко дню рождения Ермекова А. І том. Шымкент, 2009. С.112-114.

4. Развитие метафорического значения сложных существительных в английском языке //РНПК, Формирование конкурентноспособной личности на основе полиязычного образования, посвященная 75-летию ЮКГПИ, Шымкент, 2012г. С.

5. Есенбаева А. Developmental Speech Problems and Bilingualism // «Инновационные технологии науки и образования» материалы международной научно-практической конференции. І том. Шымкент, 2011. С.187-190.

6. Advantages and disadvantages of using computer network technology in language teaching// «Жаңа формациядағы педагогтарды даярлау мақсатында инновациялық технологияларды оқу-тәрбие үрдісіне енгізу мәселелері» материалы международной научно-практической конференции. ІІ том. Шымкент-Москва, 2012. С.218-221.

7. How to teach English with technology//«Елбасы жолдауы және тіл біліміндегі жаңа ізденістер» материалы международной научно-практической конференции. ІІ том. Шымкент, 2012. С.77-80.

8. Критерии разграничения метафорических и неметафорических сложных слов// ІХ Междкнародная научно-практическая конференция «Наука без границ» Польша 2013. С. 35-38.

9.  Учебное пособие пд домашнему чтению (для студентов І и ІІ курсов специальности 5В011900- Иностранный язык: два иностранных языка). Шымкент, 2013.

11. Жаңа кәсіби, тәжірибелі-конструкторлық талдамалар тізбесі, ғылыми және тәжірибелі-конструкторлық талдамаларда авторлық және қосымша авторлық жұмыстар: жоқ

12. Резюмеде тіркелмеген қосымша қызметтер түрлері – Біліктілік артыру Ньюкасл Университеті (Ньюкасл қ., Ұлы Британия, қараша 2013ж.)