АККРЕДИТТЕУ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ 

АККРЕДИТТЕУ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ 

АККРЕДИТТЕУ - аккредиттеу органы тұтастай немесе жекелеген стандарттары мен критерийлеріне сәйкестігін тану үшін университеттің жеке білім беру бағдарламаларын жоғары оқу орнының сапасын бағалайды, ол процесс. 

АККРЕДИТТЕУ ТҮРЛЕРІ 

Аккредиттеу құрылымға сәйкес бөлінеді: 

тұтастай институционалдық, подразумевая аккредиттелген мекеме (мысалы, университет, академия, институт ) және 

мамандандырылған, жеке білім беру бағдарламаларын (мамандықтар) аккредиттеу үшін арналған. 

Территориялық аккредиттеу ұлттық аккредиттеу бөлінеді - ел ішінде білім беру ұйғарынды ұйымдардың немесе бағдарлама akkreditatsinnym агенттігінің аккредиттеу және халықаралық аккредиттелген - шетелдік аккредитациялық агенттігінің білім беру ұйымдарының немесе бағдарламаларын аккредитациядан білдіретін. 

НЕГЕ АККРЕДИТТЕУ? 

мынадай себептер бойынша Қазақстанда аккредиттеу қажеттілігі: 

- Жоғары дипломдармен және орта кәсіптік оқу орындарының өзара тану ғана аккредиттелген жоғары оқу орындары мен колледждердің түлектеріне арналған жүргізіледі, оған сәйкес ЕурАзЭҚ және ТМД бойынша келісімдер, жүзеге асыру; 

- Шетелде білім беру, сондай-ақ Қазақстанның халықаралық еңбек нарығының азаматтардың құқығы қорғау үшін - жоғары оқу орнының халықаралық стандарттарға біздің ЖОО-ның түлектері, бұл жағдайда, егер өзгеше оның дипломдар, үлгідегі тіпті мемлекеттік, шетелде танылған жоқ, елімізде аккредиттелген тиіс басқа елдерде оқуын жалғастыра алмайтын болады; 

- Жоғары оқу орындарының аккредиттеу рәсімдері - - Болон процесінің Қазақстанның жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесін біріктіру үшін Болон процесін қосылу үшін алғышарт; 

- Ақпарат алмасу және салыстырмалы өлшемдер мен рәсімдерді әзірлеу үшін сапалы білім үшін халықаралық желілермен ынтымақтастық - ел сапасын қамтамасыз ету, халықаралық желілерінде қатысады: Жоғары білім сапасын қамтамасыздандыру агенттіктерінің Халықаралық желісі (- ИНКААХЕ сапаны қамтамасыз ету Agenciesin Жоғары білім жөніндегі халықаралық желісі) , Орталық және Шығыс Еуропа (Орталық Желілік және Шығыс Еуропалық сапаны қамтамасыз ету Agenciesin Жоғары білім - ОШЕ сеть) жоғары білім беру сапасын қамтамасыз ету үшін агенттіктердің желісі - сапаны қамтамасыз ету агенттіктерінің Еуропалық желі (ENQA Сапа Assurancein Жоғары білім Еуропалық сеть) жылы Еуразиялық обеспечения качества сети (ЕСОК) салыстырмалы өлшемдері мен әдістемелерін дамыту мақсатында; 

- Білім беру сапасын арттыру үшін - азаматтардың білім беру қызметтерінің қанағаттандыру алу мүддесі, қоғам, мемлекет және ұлттық білім беру жүйесінің халықаралық бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін; 

-. Студенттер мен оқытушылардың ұтқырлығын ынталандыру 

Агенттік туралы 

. Білім беру сапасын қамсыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі (БСҚА) мекеме нысанында коммерциялық емес ұйым ретінде 2008 жылы құрылды 

Агенттік Қазақстан РЕСПУБЛИКАСЫ Білім және ғылым министрлігінің, жоғары оқу Қазақстан, жоғары оқу орындары мен колледждердің мекемелер, жұмыс берушілердің бірлестіктері, сондай-ақ білім беру қызметтерін тұтынушылардың қауымдастығымен әлеуметтік серіктестік принциптеріне негізделген. 

Агенттіктің жұмыс объективті деректер мен жоғары оқу орындары мен колледждердің білім беру қызметін бағалау алу жүйелі процесін қамтамасыз ететін, Қазақстанда жүзеге асырылып аккредиттеу рәсімдерін тетіктерін жетілдіруге бағытталған. 

Әдістері 

· Ұйымдастыру және оқу курстарын, семинарлар, білім беру, басқару және білім беру мекемелерінің бақылау саласындағы семинарлар өткізу; 

· Қазақ сарапшылардың дайындау және оларды сертификаттау (шетелдік сарапшыларды тарта отырып, оның ішінде шетелде); 

· Білім және ғылым саласындағы халықаралық ұйымдармен халықаралық бағдарламалар мен жобаларға қатысу; 

· Халықаралық аккредитациядан өткізу үшін білім беру ұйымдарын қамтамасыз ету (тиісті құжаттаманы дайындау және беделді шетелдік аккредиттеу агенттіктерінің жылы аккредиттеуден өтуге университетін жеңілдету үшін қажетті рәсімдерді аяқтау); 

· Талдау және жоғары оқу орындарының білім беру қызметтерінің сапасын бағалау; 

Халықаралық ұйымдармен Агенттіктің қызметі туралы · Халықаралық ынтымақтастық; 

· Ұйымдастыру және өткізу, халықаралық, ұлттық және өңірлік конференциялар, симпозиумдар, көрмелер. 

ЖОО-өз қызметтерін ұсыну, сарапшылар БСҚА пайдаланылған: 

· Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің заңнамалық, нормативтік және әкімшілік құжаттарды; 

· Қазақстан Республикасының мемлекеттік білім беру стандарттары; 

· Стандарттар мен Қазақстан Республикасының институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу критерийлері; 

· Стандарттары БСҚА; 

· Стандарттары мен Еуропа аймағындағы (ENQA) сапа кепілдігінің нұсқаулар; 

· Жақсы Практика нұсқаулық ИНКААХЕ; 

· Кеңес ENQA, APQN, IREG; 

Агенттік көзделген Қосымша қызметтер 

Институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу стандарттары мен критерийлеріне сәйкес өзін-өзі бағалау және өзін-өзі білім беру қызметін жүргізу үшін университеттің · ынталандыру; 

Ішкі және сыртқы сарапшыларды · жүргізу оқыту; 

· Білім беру қызметін өнімділігін оңтайландыру үшін университетін көмек көрсету; 

· Жаңа технологиялар және білім беру қызметін университет ішіндегі сапаны басқарудың ұйымдастыру саласындағы перспективалы бағыттарын дамыту университеттің ынталандыру; 

· Оның бәсекеге қабілеттілігін (бизнесті бағалау) жақсарту үшін тиісті ұсынымдар беру арқылы университеттің тұрақтылықты есептеу; 

· Мекеменің беделін арттыру және білім беру қызметтері облыстық нарығындағы өз ұстанымын нығайтуға бағытталған инновациялық жобаларды жүзеге асыру негізінде ұсыныстар жасау. 

      Коммерциялық емес ұйым БСҚА (БСҚА) түрлі оқу орындарында білім беру сапасын қамтамасыз ету үшін барлық ұйымдар, қорлар мен агенттіктердің ынтымақтасуға дайын. Білім беру болашақта іргетасы кейін ұлттық білім беру жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін әсер етеді білім тұрақты сапасын қамтамасыз ету және кепілдік болып табылады. 

       БСҚА сапаны қамтамасыз ету (ENQA) Еуропалық Ассоциациясы ассоциативті мәртебеге ие. 

       БСҚА ұйым құрылтайшысы Академиялық ранжирлеу Халықаралық обсерватория және мастерства (IREG) болып табылады. Соның ішінде БСҚА IREG атқарушы комитетінің енгізілген. 

       БСҚА Жоғары білім сапасын қамтамасыздандыру агенттіктерінің Халықаралық желісі (ИНКААХЕ) толық мүшесі болып . табылады 

       . БСҚА сапа Азия-Тынық мұхит желісі (APQN) мүшесі болып табылады 

Агенттік Мекен-жайы: 

010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ, 
қ. Достық, 20, ТК «Санкт-Петербург», кеңсе 801 

Тел / Факс:. 8 (7172) 48-63-74 

Электрондық пошта: nkaoko@mail.ru 

Сайт: http://www.nkaoko.kz/