Арыстанова Шолпан Сабитовна

1 Ф.И.О.: Арыстанова Шолпан Сабитовна

2 Образование:  Высшее, (1986г.), Высшее,Чимкентский педагогический институт культуры им. Әль-Фараби по специальности культпросветработник, руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов. Преподаваемые дисциплины: Основной музыкальный инструмент (домбыра-тенор), История казахской музыки, Дополнительный музыкальный инструмент, Исполнительское мастерство учителя музыки, Инструментальное  подготовка. Время работы в данном вузе - 3 года.

3 Академический опыт: Детская музыкальная школа №3 преподователь по классу домбыры. г.Шымкент  1992-1997гг., №25 им.Т.Рыскулова преподователь музыки., ШИ МКТУ им.Х.А.Ясави 2002-2008гг., Академический инновационный университет  2008-2011гг., Южно-Казахстанский государственный педагогический институт, Научная школа творчества и новых технологий, кафедра «Музыкальное образование» 2002-2014гг.

Преподаваемые дисциплины – Основной музыкальный инструмент (домбыра-тенор), История казахской музыки, Дополнительный музыкальный инструмент,Исполнительское мастерство учителя музыки, Инструментальное  подготовка и др.,  полная занятость.

4 Неакадемический опыт: компания или юридическое лицо, название, краткое описание положения (полная занятость), работа по совместительству – не имею.

5 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация: Сертификат повышение квалификаций: ЮКГУ им.М.Әуезов. г.Шымкент, 29ноябрь-04 декабрь 2006г; Свидетельство e.gov 2011г; Сертификат повышение квалификаций: Казахский Национальный университет им. Абая, г.Алматы. 20-23 май 2011г.

6 Членство в профессиональных организациях: член профсоюза.

7 Награды и премии:

1.Алматы қаласы,  Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясында өткен Студенттік Республикалық ғылыми конкурстан 2007жылы 1-курс студенті Төлемет Ерсултан ІІІ-орын Дипломымен марапатталды. Научный руководитель Арыстанова Ш.С.

2.Облыстық «Студенттік ғылым-2007» атты студенттік ғылыми конференциясына Тынғазиева Баян қатысып  І-орын дипломымен   марапатталды. Научный руководитель Арыстанова Ш.С.

 3.Алматы қаласы Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясында өткен Студенттік Республикалық ғылыми конкурстан 2008 жылы 2-курс студенті Тоқтарова Гульжанар - Дипломмен марапатталды. Научный руководитель Арыстанова Ш.С.

4.Алматы қаласы Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясында өткен Студенттік Республикалық ғылыми конкурстан 2009жылы 2-курс студенті Төлемет Ерсұлтан - Дипломмен  марапатталынды. Научный руководитель Арыстанова Ш.С.

5.Благодарственные письма и грамоты  МКТУ, ЮКГПИ.

8 Деятельность в сфере услуг (в пределах и за пределами учреждения)- отсутствует.

9 Самые важные публикации и презентации за последние пять лет – название, соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, дата публикации или презентации: 

Ш.С.Арыстановой за время работы в институте опубликовано более 17 научных трудов их них 3 учебных пособия,1 учебно-методическое пособий, ежегодно принимает участие в различных международных и региональных конференциях с докладами.  

1.Алаштың ардақтысы, күйші Тәттімбет Қазанғапұлы . Шығармашылық мамандықтардың  кәсіби педагогтарын дайындаудың тиімді бағыттары-ХҚТУ  ШИ–АИУ  ХҒПКМ, ІІ-т, Шымкент-2009г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.Негізгі музыкалық аспап-домбыра сабағын ұйымдастыру әдісі. Учебно-методическое пособие. Шымкент. АИУ. 2009г.                                                                                                  

3.Күй құдіретінің  әуені. «Ғылым мен білімдегі инновациялық дамудың мәселелері-ХҒПКМ, ІІ том.  Шымкент.   АИУ 2010г.            

4.Домбыраға арналған күйлер жинағы. Оқу құралы. Шымкент   АИУ 2010г.                                           

5.Негізгі музыкалық аспап домбыра – тенор пәнінен мемлекеттік аттестациясы бойынша әдістемелік нұсқау. ЮКГПИ. Шымкент 2011г.

6.Оқушылардың рухани мәдениетін қалыптастырудағы қазақтың дәстүрлі музыкасының рөлі.     «Жаңа Қазақстан, жаңа ұстаз» Қазақстан Республикасы  тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Шымкент 2011г.

7.Ұлттық рухани мәдениетінің бөлігі-музыкалық фольклор. «Көптілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру» РҒТК ОҚМПИ 2012г.  ІІ-том.

8. Домбыраға арналған хрестоматия. Учебное пособие. ЮКГПИ, Шымкент 2012 г. (Досбағанбетова А.Т.)

9.Махамбеттің күй мәдениеті. Учебное пособие. ЮКГПИ, Шымкент 2012 г.

10.Қазақ халқының асыл мұрасы-домбыра. «Байтанаев оқулары-Халықаралық білім беру кеңістігіне қазіргі кезеңдегі педагог мамандары даярлау үрдісін  интеграциялау мәселері» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Шымкент ОҚМПИ 2013г.

11.Музыка өнеріне зор үлес қосқан қазақтың халық композиторы күйші Дәулеткерей Шығайұлының орындаушылық шеберлігінің өзіндік қолтаңбасы. «Образование и наука безграниц» МНПК Польша-2013г.

12.Қазақ халқының аспаптық музыкасы. «Материалы международной научно-практической конференции «Бектаевские чтение-1:информация-будущего развитие общества».Шымкент. ЮКГПИ. 2014 г.

13.Жас ұрпақты тәрбиелеудегі эстетиканың рөлі. «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі-Ұстаз: «Мәңгілік Ел»-Ұрпақтың мәнгілік болашағы» РҒТК Шымкент ОҚМПИ 2014 г.

14.Оқушыларға рухани тәрбие беруде музыкалық фольклордың маңызы. «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі-Ұстаз: «Мәңгілік Ел»-Ұрпақтың мәнгілік болашағы» РҒТК Шымкент 2014г.

15.Ахмет Жұбановтың қазақ кәсіби музыкасының дамуына қосқан үлесі. «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі-Ұстаз: «Мәңгілік Ел»-Ұрпақтың мәңгілік болашағы» РҒТК Шымкент.  ЮКГПИ. 2014 г.

16.Өнердің қайталанбас өр тұлғасы-Құрманғазы. «Қазақстан-2050 стратегиясы:ғылым,білім,инновация және жастардың ғылыми-шығармашылық ізденістері»  Жас ғалымдармен студенттердің ІІІ ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. 2014г.

17. Жастардың патриоттық сезімін қалыптастырудағы Махамбет күйлерінің маңызы. «Стратегия «Казахстан-2050» - основа конценции вузов в профессиональном формировании педагогических кадров» ЮКГПИ Шымкент 2014.