Турдалиев Алдияр Тыныштыкович

1 Ф.И.О. Турдалиев Алдияр Тыныштыкович

2 Образование: высшее – Чимкентский педагогический институт имени М.Ауезова, (1987 г.), специальность преподователь физического воспитания;  преподаваемые дисциплины: Методика преподавания футбола, Баскетбол, Легкая атлетика, Методика преподавания волейболу время работы в данном вузе –4 года

3 Академический опыт: 1) Чимкентский педагогический институт имени М.Ауезова, (г.Шымкент) – преподователь физического воспитания; 2) Международный Казахско-Турецкий университет им. А.Ясауи с 1994-2011   Методика преподавания футбола, Баскетбол, Легкая атлетика, Методика преподавания волейболу и т.д., полная занятость

4 Неакадемический опыт: -

5 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:  Сертификат № 0132149  15.09-11.10.2014г. г. Алматы, АО «Национальный центр повышения квалификации «ӨРЛЕУ»

6 Членство в профессиональных организациях: «НурОтан» 20.09.2007г.

7 Награды и премии: 1. Благодарственное письмо ректора ЮКГПИ, 2013 г. 2. Благодарственное письмо акима города Шымкент 2013г.

8 Деятельность в сфере услуг: отсутствует.

9. Самые важные публикации и презентации, за последние пять лет:

 1 Болашақ дене тәрбиесі мамандарын оқытып үйрету үдерісін дифференциялау және даралау негізінде дене мәдениеті мен спорт бойынша оқу бағдарламасының мазмұнын таңдаудың әдістемелік негіздері. «Көптілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру» атты ОҚМПИ 75 жылдығына арналған Республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференция.

2 Ұлттық спорт түрлерінің тәсілдерін қолдану арқылы жастардың салауатты өмір салтын қалыптастыру. «Көптілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру» атты ОҚМПИ 75 жылдығына арналған Республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференция 2012.

3  Оқыту мен білім беру процесінің жүйесі, құрылымы мен функциялары. Байтанаев оқулықтары-1  2013.

4 Емделу жаттығуларының жүйесі. Бектаев оқулары-1: Ақпаттандыру – қоғам дамуының болашағы» атты халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция 2014.

5 Дене тәрбиесі арқылы салауатты өмір салтын насихаттау. Бектаев оқулары-1: Ақпаттандыру – қоғам дамуының болашағы» атты халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция 2014.

10 Краткое  перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских разработках – не имею