Законы

Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

Государственный общеобязательный стандарт высшего образования

Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

Об утверждении Правил назначения стипендий, учрежденных Президентом Республики Казахстан Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 апреля 2011 года № 136. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 мая 2011 года № 69

Қазақстан Республикасының Президенті белгілеген стипендияларды тағайындау ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 07 сәуірдегі N 136 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 03 мамырд