Әлеуметтік пәндер

Жаппарбекова Айнур Талғатқызы

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі: саясаттану мамандығының магистрі, оқытушы

Магистрлік диссертация тақырыбы: «Жергілікті өзін-өзі басқару билік институты ретінде: әлеуметтік-саяси аспекті»

Қорғау орны, жылы, мамандығы және шифры: Шымкент, Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, 2012 ж.,  6М05200 – Саясаттану

Дәріс жүргізетін пәндері: Саясаттану, Философия

Ғылыми бағыты: Қазіргі Қазақстаның әлеуметтік-саяси даму мәселері

Қазақ

Қылышбаев Арман Диханұлы

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі: саясаттану мамандығының магистрі, аға оқытушы

Магистрлік диссертация тақырыбы: «Қазақстан Республикасында әлеуметтік саясаттың қалыптасуының саяси-құқықтық аспектілері»

Қорғау орны, жылы, мамандығы және шифры: Шымкент, Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, 2005 ж., 5В050200 – Саясаттану

Дәріс жүргізетін пәндері: Саясаттану, Әлеуметтану

Ғылыми бағыты: Әлеуметтік саясат

Қазақ

Қуандық Назгүл Жәлиқызы

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі: саясаттану мамандығының магистрі, аға оқытушы

Магистрлік диссертация тақырыбы: «Қазақстан Республикасында демократиялық саяси мәдениеттің қалыптасу процесі»

Қорғау орны, жылы, мамандығы және шифры: Шымкент, Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, 2004 ж., 5В050200 – Саясаттану

Дәріс жүргізетін пәндері: Саясаттану

Ғылыми бағыты: Саяси мәдениет

Қазақ

Есимова Айгуль Бегеновна

Ғылыми дәрежесі, атағы: тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстандағы демографиялық процестер: саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени аспектілер (1941-1945 жж.)»

Қорғау орны, жылы, мамандығы және шифры: Мәскеу, М.В.Ломоносов атындағы мемлекеттік университеті, 1999 г., 07.00.02 - Отандық тарих

Жетістіктер: 2009 жылдың «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағы берілді (ҚР БжҒМ)

Қазақ

Тұрашбеков Әбдіжаппар

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі: философия ғылымдарының кандидаты, доцент

Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Ғылыми дүниетаным және оның шығармашылық интеллигенцияның ойлау тәсілінің қалыптасуына әсері»

Қорғау орны, жылы, мамандығы және шифры: Ташкент, Низами атындағы мемлекеттік педагогикалық институті, 1990 ж. 09.00.00 – Философия

Дәріс жүргізетін пәндері: Философия, Дінтану

Ғылыми бағыты: Ислам дінінің Қазақстандағы пайда болуы және оның дамуы

 

Қазақ

Тажитаева Райя Сеиловна

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі: саяси ғылымдарының кандидаты, доцент

Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Қазақстан азаматтарының саяси құндылықтарының қалыптасу процесі (этникалық аспектілері)»

Қорғау орны, жылы, мамандығы және шифры: Алматы, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, 2001 ж., 23.00.02 – саяси институттар, этносаяси конфликтология, ұлттық және саяси процестер мен технологиялар

Қазақ

Сыздықова Гаухар Мансұрқызы

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: философия ғылымдарының кандидаты, доцент

Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Ислам және оның Қазақстандағы даму ерекшеліктері»

Қорғау орны, жылы, мамандығы және шифры: Алматы, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, 1999 ж., 09.00.06 – Дін философиясы

Дәріс жүргізетін пәндері: Қазақстанның қазіргі саяси тарихы

Ғылыми бағыты: Қазіргі Қазақстанның әлеуметтік-саяси даму мәселері

Қазақ

Sagindikova Balagul Esengeldikizi

Academic degree, rank, position: Candidate of Science /Social Science/, Senior Lecturer

Theme of the Candidate dissertation: «The modern teenager of the Kazakhstan the forming of spiritual values (sociological analysis)»

Location, year of thesis defence, specialty code: Almaty, Al-Farabi Kazakh National University, 2010 year, 22.00.04- social structure, social institute and processes

Teaching discipline: Social Science

Scientific direction: spiritual values of young of Kazakhstan

Undefined

Сағындықова Балагул Есенгелдіқызы

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі: социология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Қазіргі заманғы Қазақстан жастарының рухани құндылықтарының қалыптасуы (социологиялық талдау)»

Қорғау орны, жылы, мамандығы және шифры: Алматы, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, 2010 ж., 22.00.04- Әлеуметтік құрылым, әлеуметтік институттар мен үдерістер

Дәріс жүргізетін пәндері: Әлеуметтану

Ғылыми бағыты: Қазақстан жастарының рухани құндылықтары

Қазақ

Шпилькин Юрий Иванович

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі: философия ғылымдарының кандидаты, доцент

Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Социализм кезіндегі ауыл шаруашылық қызметкерлерінің жетістігін көтеру мәселелері»

Қорғау орны, жылы, мамандығы және шифры: Мәскеу, М.В.Ломоносов атындағы мемлекеттік университеті, 1984 г., 09.00.02 – Ғылыми коммунизм теориясы

Жетістіктер: 2013 жылдың «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағы берілді (ҚР БжҒМ)

Дәріс жүргізетін пәндері: Философия, Этика

Қазақ

Беттер

Subscribe to RSS - Әлеуметтік пәндер