Халила Әбділақ Нұрлақұлы

1.Аты-жөні: Халила  Әбділақ   Нұрлақұлы                                          

 

2.Білімі: жоғары

Ғылыми және академиялық дәреже: биология ғылымдарының

докторы                                                                                                                            

Кәсіби біліктілік: профессор

Дәріс беретін пәндер: Экология, Зоология, Паразитология, Иммунология, Жасерекшіліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы.

Осы мекемеде жұмыс істеген мерзімі:  2011-2014 оқу жылынан бастап осы күнге дейін

3.Академиялық тәжірибе: 37 жыл– ЖОО

Басқа білім мекемелеріндегі тәжірибесі: Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ, Академиялық инновациялық университет

Дәріс беретін пәндер – Экология, Зоология, Паразитология, Иммунология, Жасерекшіліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы.

Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні: толық жұмыс күні

4.Академиялық емес тәжірибе: компания,немесе заңды тұлға, аты,

қысқа мәлімет (толық жұмыс күні,қосымша жұмыс) - жоқ

5.Куәлік / кәсіби біліктілігін көтеру сертификаттары, мерзімі, кәсіби тірке:

2013-2014оқу жылдары:

1/«Кредиттік оқу жұйесә жағдайында жоғары оқу орындарында сабақ берудің интербелсенді тәсілдері» Білім беру және ақпараттық жаңашыл технологиялардың ғылыми-зерттеу орталығы 29.04.13ж.

6. Кәсіби  мекемелерде мүшелік:

7.Мадақтама және сыйақы: институт, факультет тарапынан мадақтамалар.

8.Қызмет көрсету мекемелеріндегі тәжірибе (мекеменің ішінде, мекемеен тыс) -жоқ

9.Маңызды презентациялар және баспадан шыққан мақалалар, соңғы 5 жыл – аты, қосалқы авторлары, қай жерде баспадан шыққан, презентацияланған, шыққан жылы, презентация мерзімі:

1) Ірі қараның буаздығын ерте анықтау тәсілі.   Автордың куәлігі №69336,2009ж.,

Алшынбаев О., Алибаев Н.

2) Жасөспірімдер физио-логиясы. Лекция курсы, 2,5 б.т.,2013ж.        печ      «АЗИАТ» баспаханасы, Шымкент, Алпамысова Г.

3) Паразитология. Лекция курсы, 5,1 б.т., 2013ж.. «Нұрлы бейне» баспаханасы, Шымкент         

4) Қан сорғыш кенелердің биологиясы мен экологиясы, ОҚМПИ «Қазақстанның Ғылым Академиясының тұңғыш президенті» ,2014,57-63б.      5  бет, Ш.Қ. Шапалов, М.Қ.Керімбеков,

5) Мысықтардың тоғышарларының таралуын паразитарлық әдістермен зерттеу     . ОҚМПИ «Қазақстанның Ғылым Академиясының тұңғыш президенті» ,2014, 74-80б.           5 бет,

Ш.Қ. Шапалов, Батыр Э.Е., Есенбекова А.Ш.,

6) Эритрациткеантигендерді аидол арқылы орнықтырғанда уақыт әсерін зерттеу. ОҚМПИ «Қазақстанның Ғылым Академиясының тұңғыш президенті» ,2014, 74-80б.           5 бет, Ш.Қ. Шапалов, Батыр Э.Е., Есенбекова А.Ш.,

7) Экологияның ылғалды-лық факторының қосқа-наттылар биологиясына әсерін зерттеу. ОҚМПИ «Қазақстанның Ғылым Академиясының тұңғыш президенті»

2014,63-69б.  5бет, Шапалов Ш.Қ., Кәмпитова Г.А.

8) Жыныс гармондарының антигенді эритрацитті диагностикумын алу әдістерін зерттеу. «Білім жүйесіндегі иннаовациялық және ақпараттық технологияның дамуы- мамандар дайындаудың негізгі бағыттары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материал-дары, АӘИУ Ақпараттық Жаратылыс-тану институты 2014,58-60 б.           4 бет, А.Елешов, Ж.Құралбаева.

9) Экологияның  жарық факторының қосқанат-тылар өкілі құмытының биологиясына әсерін зерттеу. «Білім жүйесіндегі иннаовациялық және ақпараттық технологияның дамуы- мамандар дайындаудың негізгі бағыттары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конферен. материалдары, АӘИУ Ақпараттық Жаратылыстану институты 2014,63-66 б.            4 бет, Э.Батыр, Есенбекова А.

10) Экологияның  климат-тық факторының жайы-лым кенелерінің биоло-гиясына әсерін зерттеу. «Білім жүйесіндегі иннаовациялық және ақпараттық технологияның дамуы- мамандар дайындаудың негізгі бағыттары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конферен. материалдары, АӘИУ Ақпараттық Жаратылыстану институты 2014,60-63 б.            4 бет, А.Абдулаева,Т

11) Эритрацитке паразит антигендерін амидол арқылы орнықтырғанда температура әсерін зерттеу.  «Білім жүйесіндегі иннаовациялық және ақпараттық технологияның дамуы- мамандар дайындаудың негізгі бағыттары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конферен. материалдары, АӘИУ Ақпараттық Жаратылыстану институты 2014,13-16 б.            4 бет, Ә.Н.Халила,  Ч.Асабаев

12) Эритрацитке паразит антигендерін танин арқылы орнықтырғанда уақыт әсерін зерттеу. ОҚМПИ, «Бәсекеге 45 қабілетті қоғам тірегі –ұстаз: «Мәңгілік ел»- Ұрпақтың мәңгілік болашағы»   Республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары,

2014,350-355 б. 4 бет,  Ш.Қ. Шапалов, Н.А Рыскелдиева

13) Қырым қанды қызбасы немесе көкала ауруы. ОҚМПИ, «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі –ұстаз: «Мәңгілік ел»- Ұрпақтың мәңгілік болашағы» Республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары, 2014,358-361 б.      4 бет, Пашаров О., Тұрдыбай Ұ.

14) Мысықтарда токсоплазма паразитінің таралуын зерттеу.   Международная научно-практическая конференция на тему:«Актуальные проблемы применения инновационных технологии в народном хозяйстве и в сфере обра-зования» 2011,32-35б. 4 бет, Сапаркулова Н., Сауқынбаев С.

15) Паразиттердің  балаң құрттарының таралуын КГАР арқылы зерттеу. Международная  научно-практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы применения инновационных технологии в народном хозяйстве и в сфере обра-зован» 2011,58-61б.           4 бет, Пернебаева Ф.С -магистрант,

16) Бунақденелілердің табиғатта таралуын зерттеу.       Международная  научно-практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы применения инновационных технологии в народном хозяйстве и в сфере обра-зован» 2011,61-64б.     4 бет, Оспанкулова Ж.А.- магистрант,

17) Бунақденелілердің малдарда инвазионды ауруының таратуын зерттеу. Международная  научно-практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы применения инновационных технологии в народном хозяйстве и в сфере обра-зован» 2011,64-67б.           4 бет, Алимкулова Д.А.-магистрант,

18) Көгершіндердің сыртқы паразиті- Dermanyssus gallinae кенесі.      «Актуальные проблемы применения инновационных технологии в народном хозяйстве и в сфере обра-зова» 2011 ,67-73б. 4 бет, Қалибекова Д.-магистрант,

19) Иттердің токсокарасы мен токсаскаридасы. Международная  научно-практическая конференция на тему. «Актуальные проблемы применения инновационных технологии в народном хозяйстве и в сфере обра-зован» 2011,73-76б     4 Қалибекова Д.-магистрант, Музаппарова Қ.Н.- магистрант,

20)Мысықтардың тоғышарларының таралуын зерттеу. Международная  научно-практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы применения инновационных технологии в народном хозяйстве и в сфере обра-зов»  2011,76-78 б.       4 бет, Абилдаева Р. б.ғ.к., доцент, Ескараев Н.М.

21)Эхинококк таспа құрттарының антигенін эритроцитке танин арқылы орнықтырғанда температура әсерін зерттеу. Международная  научно-практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы применения инновационных технологии в народном хозяйстве и в сфере обра-зова» 2011 78-82 б.         4 бет, Полатбекова Г.-магистрант, Жоланова А.Ж.-магистрант,

22)Ауылшаруашылық малдарының бөгелектерінің биологиясы мен экологиясы    . Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты «Студенттер конференциясының мақалалар жинағы» 2013,100-105б.          5бет, Қожабекова С.Қ., Жанысбекова М.,

23)Қан сорғыш буынаяқтылартың биологиясы мен экологиясы. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты «Студенттер конференциясының мақалалар жинағы» 2013105-108б. 4 бет, Пернебаева А.К., Абильдаханова С.

24)Тоғышар қарапайымдылардың биологиясы мен экологиясы, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты «Студенттер конференциясының мақалалар жинағы» 2013, 109-112б 4 бет,Құралбаева Ж.И., Изтилеуова Ж

25)Тоғышар  буынаяқтылардың биологиясы мен экологиясы , Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты «Студенттер конференциясының мақалалар жин» 2013,

113-116 б. 5 бет, Рыскелдиева Н.А., Пернебаева А.К.,

26)Бауыр сорғыш құртының биологиясы мен экологиясы. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты «Студенттер конференциясының мақалалар жинағы» 2013,117-120б.           4 бет. Каримбаева А.Т., Ордабаева М. 

 

10. Ғылыми, тәжірибелік-конструкторлық тәжірибелерде авторлық, қосалқы авторлық, жаңа кәсіби, тәжірибе-конструкторлық  өңдемелерде мүшелік –ірі қараны буаздығын ерте анықтау тәсілі Авторлық куәлік, 2009 ж.

11. Қосымшалар, түйіндемеде көрсетілмеген маңызды істер болса қосуға болады: ҚР Оқу және ғылым министрлігінің «Үздік оқытушы» грантының иегері