Жаппарбекова Айнур Талғатқызы

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі: саясаттану мамандығының магистрі, оқытушы

Магистрлік диссертация тақырыбы: «Жергілікті өзін-өзі басқару билік институты ретінде: әлеуметтік-саяси аспекті»

Қорғау орны, жылы, мамандығы және шифры: Шымкент, Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, 2012 ж.,  6М05200 – Саясаттану

Дәріс жүргізетін пәндері: Саясаттану, Философия

Ғылыми бағыты: Қазіргі Қазақстаның әлеуметтік-саяси даму мәселері