Айдарбекова Айжан Сарыбайқызы

1.Аты-жөні: Айдарбекова Айжан Сарыбайқызы

2.Білімі: жоғары

Ғылыми және академиялық дәреже: биология магистрі

Кәсіби біліктілік: биология  мұғалімі

Дәріс беретін пәндер: Цитология және гистология, Адам анатомиясы, Қызметтік тәнтану

Осы мекемеде жұмыс істеген мерзімі: 2013-2014 оқу жылынан бастап осы күнге дейін

3.Академиялық тәжірибе: 9 жыл– ЖОО

с 2000 – 2001 гг. –Облыстық жер ресурстарын басқару комитетінің  Шымкент  – оператор ПЭВМ;

2001-2005гг. – ТОО «Шымкентземкадастр» - референт, оператор ПЭВМ,

2005 г – ДГП ГосНПЦ «Шымкент қалалық Жер- кадастор бюросы»;

2005- 2008 гг. – Қ.А.Ясауй атындағы ХКТУ  Биология кафедрасында оқытушы

 

Дәріс беретін пәндер – мамандық шығаратын кафедраның барлық пәндері;

2010-2015 оқу жылдары– Биология кафедрасы

Дәріс беретін пәндер

Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні: толық жұмыс күні

4.Академиялық емес тәжірибе: компания,немесе заңды тұлға, аты,

қысқа мәлімет (толық жұмыс күні,қосымша жұмыс) - жоқ

5.Куәлік / кәсіби біліктілігін көтеру сертификаттары, мерзімі, кәсіби тірке:-

7.Мадақтама және сыйақы:-

8.Қызмет көрсету мекемелеріндегі тәжірибе (мекеменің ішінде, мекемеен тыс) -жоқ

9.Маңызды презентациялар және баспадан шыққан мақалалар, соңғы 5 жыл – аты, соавторлары, қай жерде баспадан шыққан, презентацияланған, шыққанжылы, презентация мерзімі:

 

1)ЖОО  оқытушыларының педагогикалық шеберлігін қалыптастыру мәселелері   печ      «Жаңа фармациядағы кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері» атты II –ші дәстүрлі Халықаралық ғылыми-практикалық интернет конференциясының материалдары, Түркістан-Мәскеу, 2014 5 бет, Калшораева Б., Ермекбаева А.

2)Проблемы обучения химии и биологии в школах Казахстан, Ежемесячный научный журнал «Молодой ученый». №2 (61)/2014,  Россия, г.Казань. 4 бет, Ермекбаева А. Калшораева Б.

3)ҚР мектептеріндегі биология пәнін жүргізудегі құзыреттілік қатынасты іске асыру ерекшеліктері. «бәсекеге қабілетті қоғам тірегі - ұстаз: мәңгілік ел – ұрпақтың мәңгілік болашағы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, ОҚМПИ. II Бөлім. Шымкент, 2014 ж.           5 бет,  Ермекбаева А. Калшораева Б.

4)Буаз бие қан сарысуын дайындау үшін донор – биелерді іріктеу. Магистранттар, PhD докторанттары және жас ізденушілерінің ғылыми еңбектер жинағы. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент қ., 2014, №15.            5 бет Оразбаева А., Абдрахманова У.

5)Гонадотропты буаз бие қан сары суы препаратының саулықтардың өсіп-көбею қызметіне әсері. «Әуезов оқулары-12: «Ғылым, білім және мәдениеттің инновациялық бағыттарын дамытудағы аймақтық университетінің рөлі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектері. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент қ., 2014ж., 6 (2) том.          5 бет, Оразбаева А., Абдрахманова У.

6)Развитие познавательной активности как необходимого средства повышения качества образования. «Европейская конференция по образованию и прикладной психологии». Ассоциация перспективных исследований и высшего образования «Восток-Запад», г. Вена, Австрия. 14.05.2014г. 7 бет, Айдарбекова Г., Ермекбаева А.

7)Особенности личностносмыслового компонента позиции субьекта учения студента на первой ступени высшего профессионального образования. XXV Международная заочная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: инновации в современном мире». Международный центр науки и образования. Россия, г.Москва. 20.05.2014 г. 6 бет, Айдарбекова Г., Ермекбаева А.

 

10. Ғылыми, тәжірибелік-конструкторлық тәжірибелерде авторлық, соавторлық, жаңа кәсіби, тәжірибе-конструкторлық  өңдемелерде мүшелік -жоқ

11. Қосымшалар, түйіндемеде көрсетілмеген маңызды істер болса қосуға болады: жоқ