5В010800 - Дене шынықтыру және спорт

5В010800-«Дене шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының мақсаттары ГОСО мен ТОЖ мазмұнына байланысты тұжырымдалған, тұтынушылардың талаптарына сай, білім беру бағдарламасының сұраныс бағалау мен тұтастай алынған мемлекет пен қоғамның талаптарына.

5В010800-«Дене шынықтыру және спорт» мамандығының түлектері келесі тапсырмалар түрлерін шешу үшін дайын болуы керек:

- Білім - студенттердің сапалы оқыту және білім беру;

- Ғылым - жоғары нормативтер ғылыми-зерттеу жүргізу;

- Басқару - әкімшілік міндеттері.

Біліктілік дәрежесі 5В010800- «Дене шынықтыру және спорт» бакалавр 

Пәндік құзыреттілік

коммуникативті: қазақ, орыс, шетел тілдері, қарым-қатынас технологиясы, педагогикалық риторика және конфликтология, комуникатвтік стратегия саласындағы білімдерді меңгеру, конструкциялық диалог ауқымындағы біліктері мен дағдыларының болуы, көпмәдениетті, көпэтникалы, көп конфессионалды қоғамдағы қарым-қатынас, педагогикалық қарым-қатынас, педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті және толерантты болу;

Арнайы құзыреттілік

пәнаралық:  педагогикалық интеграция теориясы саласындағы білімдерді меңгеру; педагогикалық міндеттерді шешуде түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеру, әлеуметтік серіктестікке және педагогикалық ынтымақтастыққа қабілеттілігі;

бағдарламалық: пәндік, психологиялық-педагогикалық және әдістемелік білімдер жүйесін, нақты әлеуметтік-педагогикалық жағдайды ескере отырып кәсіби қызметте теориялық білімдерді қолдана алу біліктері мен дағдыларын меңгеру, педагогтың кәсіби парызын ұғыну, педагогикалық қызмет нәтижесіне жауапкершілікпен қарау.

5В101800-«Дене шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша бітірушілер оқу орындары мен  спорттық ұйымдарда жұмыс істей алады.