Ғылыми жұмыстар

Ғылыми-зерттеу жұмыстары

 

Ғылым өндіріс дамуын жылдамдатуда, қоғам дамуының маңызды әлеуметтік-экономикалық мәселелерін шешуде маңызды рөль ойнайды. Ғылым туралы заң, Жоғары білім туралы Бүкіләлемдік декларация, Қазақстандық ғылымды реформалау Концепциясы ЖОО-ң ғылыми-зерттеушілік мүмкіндігін нығайтуға, білім мен ғылымның ынтымақтасуы процесін күшейтуге, ЖОО ғылыми-зерттеушілік дамудың қуатты орталығына айналдыруға аса зор мән береді.

Жоғарыда айтылғандарға байланысты, кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі түрлері мыналар болып табылады:

  •  Зерттеудің негізгі бағыттарының тақырыптарын орындау;
  •  Ғылыми жобаларды гранттық қаржыландыру конкурстарына қатысу;
  •   Ғылыми зерттеулердің нәтижелерін журналдарда импакт-фактормен жариялау;
  •  Әртүрлі деңгейдегі ғылыми конференциялардың жұмысына қатысу;
  •  Баспалық іс-әрекет;

Кафедрада жалпы 9 оқытушы-профессор қызмет атқарады. ОПҚ құрамы: 1-ғылым кандидаты,  1-аға оқытушы, 3-магистр-аға оқытушы, 4-магистр-оқытушы жұмыс жасайды. Ғылыми дәрежесі бар оқытушылар барлық оқытушы-профессор құрамының 11,1% пайызын құрайды.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы  келесі бағыт аясында ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуде: «Дене тәрбиесі сабақтарында болашақ педагогикалық мамандықтар мұғалімдерін құнды сапалыққа тәрбиелеу». Бұл бағыттағы жұмыстар ғылыми іс-әрекеттердің сан алуан түрлерінде көрініс тапты: оқулықтар мен оқу құралдарын шығару, ғылыми мақалалар мен ғылыми іс-әрекеттің нәтижелерін  әртүрлі деңгейдегі журналдарда жариялау (соның ішінде  импакт-факторы бар журналдарда), әртүрлі деңгейлердегі ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық және ғылыми-әдістемелік конференцияларға қатысу, сонымен қатар кафедра жұмысының ерекшелігіне байланысты әртүрлі жұмыс түрлеріне қатысу.

Кафедраның ПОҚ – 28 ғылыми мақалаларды әр түрлі басылымдарда жариялады, оның ішінде 18 мақала – ҚР-да өткізілген халықаралық кон-ференцияларының еңбек жинақтарында, 10 мақала – ҚР-да өткізілген рес-публикалық ғылыми-практикалық конференцияларының еңбек жинақтарын-да.

 

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары

 

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің 2018 жылдың 9-10  сәуір аралығында өткен «Ақпараттық қоғам және жастар» атты жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар бойынша  жас ғалым-дар мен студенттердің дәстүрлі республикалық VІІ ғылыми-тәжірибелік кон-ференциясында кафедра оқытушылары «Өнер және дене шынықтыру» секциясы аясында 27 студенттің ғылыми-зерттеу жұмысына жетекшілік жасады. Конференция нәтижесі бойынша үздік жұмыстар марапаттауға, сонымен қатар 9 баяндама университет тарапынан конференция еңбектерінің жинағына және сертификатқа ұсынылды.

 Сертификат «Ақпараттық қоғам және жастар» атты жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар бойынша  жас ғалымдар мен студент-тердің дәстүрлі республикалық VІІ ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысқаны үшін Қ.Н.Бейсенбаеваға  берілді.

Сертификат «Ақпараттық қоғам және жастар» атты жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар бойынша  жас ғалымдар мен студент-тердің дәстүрлі республикалық VІІ ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысқаны үшін Е.Алиге берілді.

Сертификат «Ақпараттық қоғам және жастар» атты жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар бойынша  жас ғалымдар мен студент-тердің дәстүрлі республикалық VІІ ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысқаны үшін А.М.Ағабековаға  берілді.

Сертификат «Ақпараттық қоғам және жастар» атты жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар бойынша  жас ғалымдар мен студент-тердің дәстүрлі республикалық VІІ ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысқаны үшін С.Ө.Абдулазизовқа  берілді.

Сертификат «Ақпараттық қоғам және жастар» атты жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар бойынша  жас ғалымдар мен студент-тердің дәстүрлі республикалық VІІ ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысқаны үшін Е.М.Бегалыға  берілді.

Сертификат «Ақпараттық қоғам және жастар» атты жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар бойынша  жас ғалымдар мен студент-тердің дәстүрлі республикалық VІІ ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысқаны үшін Б.Е.Жарқынбекке  берілді.

Сертификат «Ақпараттық қоғам және жастар» атты жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар бойынша  жас ғалымдар мен студент-тердің дәстүрлі республикалық VІІ ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысқаны үшін Ж.Жұмағалиға  берілді.

Сертификат «Ақпараттық қоғам және жастар» атты жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар бойынша  жас ғалымдар мен студент-тердің дәстүрлі республикалық VІІ ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысқаны үшін Б.Сейдалыға  берілді.

Сертификат «Ақпараттық қоғам және жастар» атты жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар бойынша  жас ғалымдар мен студент-тердің дәстүрлі республикалық VІІ ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысқаны үшін Е.Тілеубекке берілді.

Диплом «Ақпараттық қоғам және жастар» атты жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар бойынша  жас ғалымдар мен студент-тердің дәстүрлі республикалық VІІ ғылыми-тәжірибелік конференциясында I орын иеленгені үшін 105-87 оқу тобының студенті Алиева А. марапатталды. Ғылыми жетекшісі: Балабаев Е.Ш.

Диплом  «Ақпараттық қоғам және жастар» атты жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар бойынша  жас ғалымдар мен студент-тердің дәстүрлі республикалық VІІ ғылыми-тәжірибелік конференциясында III орын иеленгені үшін 113-86 оқу тобының студенті Алюкова М. мара-патталды. Ғылыми жетекшісі: Колесникова Н.В.

Диплом  «Ақпараттық қоғам және жастар» атты жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар бойынша  жас ғалымдар мен студент-тердің дәстүрлі республикалық VІІ ғылыми-тәжірибелік конференциясында III орын иеленгені үшін 101-86 оқу тобының студенті Расулметова Б. мара-патталды. Ғылыми жетекшісі: Садибекова Э.С.

Студенттерді ғылыми-зерттеушілік үдеріске тартудың  міндеті – зерттеу жұмыстарына ынтаны қалыптастыру және студенттердің танымның ғылыми әдістерін игеруіне, оқу материалын тереңдете және шығармашылық-пен игеруіне ықпал ету; студенттер арасында ғылым мен тәжірибе тұтастығы қағидасымен сәйкестікте ғылыми шығармашылықтың әралуан түрлерін наси-хаттау; іргелі зерттеулерге қызығушылығын дамыту; зерттеушілік қызмет арқылы өз мамандығына шығармашылықпен қатынасуын тәрбиелеу; сту-денттерді кәсіби даярлау сапасын жоғарылату; магистратура үшін біліктен-дірілген ғылыми мамандарды даярлау.