Тәрбие жұмыстары

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

 

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ ФАКУЛЬТЕТІ

ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ МЕН БАСТАПҚЫ ӘСКЕРИ ДАЙЫНДЫҚ КАФЕДРАСЫ

 

 

                                                                                                                                                        БЕКІТЕМІН

                                                                                                                                                                               Дене шынықтыру және спорт

                                                                                                                                                                               факультетінің деканы п.ғ.к.,доцент

                                                                                                                                                                                     ___________ Ө.Ж. Тұрысқұлов

 

 

«Дене тәрбиесі мен бастапқы әскери дайындық» кафедрасының 2018-2019 оқу жылына арналған

тәрбие жұмыстарының жоспары

 

 

 

 

 

Кафедра мәжілісінде қаралып,

бекітуге ұсынылды

Хаттама №      «_____»_____2018ж

 

 

 

                                            Кафедра меңгерушісі п.ғ.к., доцент м.а.            

                                             ____________ А.М. Испандиярова

 

 

 

Шымкент, 2018 ж

Мақсаты:                             Тұлғаның Қазақстанның азаматы және патриоты ретінде рухани-адамгершілік қалыптасуына көңіл бөле отырып, барлық оқу процесінің тәрбиелік құрамдасын күшейту

 

Міндеттері:                          патриоттық сананы қалыптастыру;

отбасылық құндылықтарды кеңінен насихаттау;

рухани-адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру;

құқықтық сананы қалыптастыру және дамыту;

жалпы адамзаттық қасиеттердің негізінде көпмәдениетті тұлғаны қалыптастыру;

салауатты өмір салтын ұстану дағдыларын қалыптастырудың кешенді, үздіксіз және тұрақты жүйесін құру.

Іс-шаралар формасы:

 • Таныстыру-ұйымдастыру мәселелері;
 • Салтанатты іс шаралар;
 • Дөңгелек үстелдер;
 • Ғылыми-семинарлар;
 • Тақырыптық конференциялар;
 • Мақалалар мен плакаттар конкурстары;
 • Олимпиадалар;
 • Апталықтар;
 • Қоғамдық үйірмелер;
 • Пікірталас, дискуссия;
 • Экскурсиялар: серуен, саяхат, кездесулер,

 

Іс-шараның мазмұны:

І. Ұйымдастыру және жоспарлау

II. Патриоттық сананы қалыптастыру

Мақсаты: Патриоттық сананы қалыптастыру

Міндеттері:

патриоттық құндылықтарға саналы оң қарым-қатынасты қалыптастыру;

белсенді азаматтық ұстанымды іске асыруға ұмтылуды қалыптастыру;

Отанды: Қазақстанның мәдениетін, тарихын, фольклорын, салт-дәстүрлерін сүюге және құрметтеуге тәрбиелеу;

мемлекеттік рәміздерді білуді насихаттау;

елдің жетістіктері үшін жауапкершілік пен мақтаныш сезімін дамыту

III. Рухани-адамгершілік даму

Мақсаты: өзінің міндеттерін түсінетін және қабылдайтын, өмірді және өзін, өзінің іс-әрекеттерін рухани-адамгершілік нормалары

тұрғысынан дұрыс бағалауға қабілетті толық тұлғаны тәрбиелеу, өзін-өзі, өзінің қабілетін, рухани-адамгершілік тұрғысынан өзін-өзі дамыту және жетілдіру мүмкіндіктерін тану.

Міндеттері:

дәстүрлі көзқарас пен дүниетанымды қалыптастыру, қоршаған әлемнің көптүрлілігін. қарама-қайшылығы мен күрделілігін тану;

адам өмірінің құндылықтарын және әр адамның ерекшелігін түсіну, өз өміріне ұқыпты қарауға тәрбиелеу;

қайсар мінезді, туындайтын кез келген қиыншылықтарды жеңіп шығуға, алға қойған мақсаттарына қол жеткізуге талпыну қабілеттерін қалыптастыру;

әлемге, басқа адамға және өзіне деген махаббатқа, жағымды сезімдер мен қарым-қатынасқа құрылған жоғары жүйені бекіту және дамыту.

 

IV. Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімге тәрбиелеу

Мақсаты:достыққа, төзімділік пен өзара түсінушілікке тәрбиелеу, ғылыми және мәдени жетістіктерді тәрбиелеу мақсатында пайдалану

Міндеттері:

әртүрлі халықтар мәдениетінің өзіндік ерекшелігін түсінуге, ұлттық құндылықтарға ұқыпты қарауға тәрбиелеу;

тұлғаның өзін-өзі дамытуы үшін жағдайлармен қамтамасыз ететін мәдени ерекшеліктерге деген оң қарым-қатынасқа тәрбиелеу;

әлем мәдениетінің негіздеріне бейімдеу және басқа халық өкілдеріне құрметпен қарауға тәрбиелеу;

студенттердің ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру;

тұлғаны бейбітшілік рухында, басқа халықтармен өзара түсінушілікке тәрбиелеу, әлем мәдениетін сақтауға қажеттілігін дәріптеу.

 

V. Құқықтық тәрбие

Мақсаты:құқықтық мәдениетті және құқықтық сананы жетілдіру, заңды іс-әрекетке саналы түрде ұмтылуға баулу

Мақсаттары:

Республика Конституциясын, еліміздегі заңнама негіздерін, Конституцияны қатаң сақтау қажеттілігін, мемлекеттің заңдары мен басқа да құқықтық актілерін білуді, жеке іс-әрекеттері үшін өзінің азаматтық жауапкершілігін қалыптастыру;

құқық нормаларын, қоғамның құқықтық жүйесінде орын алатын заң мен процестердің талаптарын, өзінің құқықтары мен міндеттерін білуді,

құқыққа, басқа тұлғалардың құқықтары мен еркіндігіне, заң бұзушылық фактілеріне, мемлекеттің және елдегі құқықтық тәртіпті белгілеу органдарының қызметіне деген тиісті эмоционалды қарым-қатынасты қалыптастыру;

құқықтық нормалар және заңның талаптарына сәйкес өзінің құықтық білімін күнделікті өмірдің нақты жағдайларында пайдалана білу дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру;

адамның өз бойындағы жағымды қасиеттерді жетілдіруге,  жағымсыз әрекеттерге, заң бұзушылық болған жағдайда қарсы тұруға психологиялық дайын болуын қалыптастыру.

VІ.Салауатты өмір салтын қалыптастыру

Мақсаты:білім алушылардың бойында салауатты өмір салтының дағдыларын қалыптастыруға бағытталған салауатты өмір салты

мәдениетіне тәрбиелеу, денсаулықтың маңыздылығын құндылық ретінде түсіну, дене тұрғысынан жетілу

Міндеттері:

салауатты өмір салты принциптерін іске асыру үшін жағдайлар жасау;

студенттердің салауатты өмір сүру принциптері мен дағдыларын меңгеруі, дене тәрбиесімен және спортпен тұрақты шұғылдану қажеттілігіне тәрбиелеу;

студенттердің денсаулығын сақтау және нығайту, ағзаның дұрыс қалыптасуы мен жан-жақты дамуына ықпал ету;

спортты дәріптеу;

денсаулыққа құндылық ретінде жауапкершілікпен қарауды қалыптастыру бойынша әлеуметтік тәжірибені белсендіру;

дене жаттығуларымен шұғылдануда саналы қажеттіліктерді қалыптастыру, дене тәрбиесімен және спортпен шұғылдануға, спорт секцияларының жұмысына, жарыстарға және бұқаралық спорттық іс-шараларға практикалық қатысуға, сондай-ақ спорттық жарыстарды ұйымдастыруға тарту;

денсаулықты сақтау және нығайту мәселелері бойынша ақпараттандыру деңгейін арттыру, белсенді демалысқа, дене тәрбиесімен, туризммен және спортпен шұғылдануға тарту

 

VІI. Жастар бастамаларын қолдау

Мақсаты: жастардың одан әрі тұлғалық және кәсіби дамуы үшін іскерліктер мен дағдыларды алуына, қабілеттері мен жеке қасиеттерін дамытуға, сондай-ақ өз өңіріндегі қоғамдық өмірге белсене қатысуына көмек көрсету

Міндеттері: жастардың бастамаларын дамыту және қолдау, өзін-өзі табысты дамытуына және қоғам өміріне белсенді қатысуына; жастар жобаларының үздік практикалары мен технологияларын таратуға көмек көрсету.

 

VIII. Ақпараттық-насихаттау жұмысы

Мақсаты: ақпараттық әсер етудің  құралдары мен әдістерін мақсатты кешенді пайдалану

Міндеттер: 

елдің жетістіктерін кең көлемде насихаттау;

БАҚ-ты түсіндіру мен насихаттау құралы ретінде пайдалану;

ақпараттық ортамен тиімді іс-қимыл жүргізу дағдыларын қалыптастыру;

ОҚМПИ ға кәсіби бағдар жұмыстарын жүргізу;

Бітіруші түлектермен жұмыс жүргізу, түлектер ассоциациясын құру.

 

 

Орындалатын жұмыстар

Орындау  мерзімі

Жауаптылар

Аяқталу нысаны

Орындалғаны  туралы белгі

 

1

2

3

4

5

6

 

І. Ұйымдастыру және жоспарлау

 

1.1

Кафедраның тәрбие жұмысының жоспарын бекіту

29.08.2018

Кафедра меңгерушісі, аға тәлімгер

29.08.2018

 

 

 

Студенттерді университет Жарғысымен, оқу жүйесінің жағдайы және оқу ғимараттарындағы, жатақханадағы ішкі тәртіп ережесімен таныстыру, топ студенттерімен кеңес

Қыркүйек

Кафедра меңгерушісі, аға тәлімгер, топ тәлімгерлері

Тәлімгерлік

сағат

 

 

Оқу топтарының топ басшыларын сайлау және тәлімгерлік жұмыс жоспарын құру

Қыркүйек

Аға тәлімгер,  топ тәлімгерлері

Тәлімгерлік

сағат

 

 

Кафедра ОПҚ жатақханадағы кезекшілік кестесін ұйымдастыру 

Оқу жылы барысында

Окытушы профессорлар құрамы

Өкім, кезекшілік кестесі

 

 

II. Патриоттық сананы қалыптастыру

 

2.1

 «Ұлт патриоттары біздің мақтанышымыз»

 

Қазан

108-17 оқу тобы,

топ тәлімгері

Шекербек С.

Тәлімгерлік

сағат

 

 

 

«Отанды сүю отбасынан басталады» атты тәрбие сағаты

қараша

104-17 оқу тобы,

топ тәлімгері

Қадырбаев Ж.Ә

Тәлімгерлік

сағат

 

 

 

16-Желтоқсан ҚР Тәуелсіздік мерекесіне студенттерді қатыстыру

 

Желтоқсан

Факультет

студенттері

Мерекелік

іс-шара

 

 

III. Рухани-адамгершілік даму

 

3.1

8 Наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне арналған іс-шараларға қатысу.«Аяулы да ардақты аналар»

 

Наурыз

Факультет

студенттері

Мерекелік

іс-шара

 

 

 

 «Рухани жаңғыру – ұлт негізі»  тақырыбында дөңгелек үстел

Қараша

Аға тәлімгер,  топ тәлімгерлері

Тәрбие сағаты

 

 

 

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың жарлығымен жанұялық  құндылықтарды нығайту мақсатында «Отбасы күні»   мерекесіне орай «Отбасы – Отанымыздың ошағы» атты әңгіме өткізу

Қазан

Аға тәлімгер,  топ тәлімгерлері

Тәлімгерлік тәрбие сағаты

 

 

 

IV. Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімге тәрбиелеу

 

4.1

Тәлімгерлік топта студенттермен Қазақстан мен Өзбекстанның қатынасы тақырыбында диспут өткізу

Қазан

Аға тәлімгер,  топ тәлімгерлері

Диспут өткізу

 

 

 

 

Қазақстан Халықтарының бірлік күніне мерекелік іс-шара

Мамыр

Факультет студенттері

Мерекелік

 іс-шара

 

 

 

 «9 Мамыр жеңіс күні»  мерекесіне студенттерді қатыстыру

Мамыр

Факультет студенттері

Мерекелік

 іс-шара

 

 

 

22 Наурыз – ұлыстың ұлы күніне байланысты мерекелік концертке топ студенттерін жұмылдыру

Наурыз

Аға тәлімгер,  топ тәлімгерлері

Мерекелік

 іс-шара

 

 

V. Құқықтық тәрбие

 

5.1

Мемлекет заңдарын білу және оған сый құрметпен қарау Азаматтық жауапкершілікті күшейту мақсатында ҚР Конституция күніне орай барлық топ студенттерімен «Ата Заң айшықтаған жаңа заман» атты әр топта тәрбие сағаттарын өткізу

 

Қыркүйек

Аға тәлімгер,  топ тәлімгерлері

Тәрбие сағаты

 

 

 

Жемқорлыққа күресті күшейту мақсатында «Таза сессия» дөңгелек үстел өткізу

Желтоқсан

Аға тәлімгер,  топ тәлімгерлері, топ басшылары

Тәлімгерлік тәрбие сағаты

 

 

 

Тәлімгерлік топтарда «Мәңгілік-Ел» жалпы Қазақстандық ортақ шаңырағымыздң ұлттық идеясы» атты тақырыпта Дөңгелек стөл өткізу

Ақпан

104-18 оқу тобы

Қадырбаев Ж.А.

Дөңгелек үстөл

 

 

VІ. Салауатты өмір салтын қалыптастыру

 

6.1

 «Дені саудың – жаны сау»

Қараша

Аға тәлімгер,  топ тәлімгерлері

Тәлімгерлік тәрбие сағаты

 

 

 

«Тазалық денсаулық кепілі»  

Ақпан

Аға тәлімгер,  топ тәлімгерлері

Тәлімгерлік тәрбие сағаты

 

 

 

«Біздің таңдауымыз – таза қала»

Сәуір

Аға тәлімгер,  топ тәлімгерлері

Тәлімгерлік тәрбие сағаты

 

 

VІІ. Жастар бастамаларын қолдау

 

7.1

«Дипломмен ауылға»-атты дөңгелек үстел ұйымдастыру

Ақпан

Аға тәлімгер,  топ тәлімгерлері, топ басшылары

Дөңгелек үстел

 

 

 

Қазақстан Республикасы Приздентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын,  «Қазақстан - 2050» стратегиялық бағдарламасын студенттер мен профессор оқытушылар арасында талқылау

 

Қараша 

 

Топ тәлімгерлері

Пікір талас

 

 

 

Студенттердің ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысу

 

 

 

Сәуір

ОПҚ құрамы

Ғылыми конференция

 

 

VIIІ. Ақпараттық-насихаттау жұмысы

8.1

Тәлімгерлік топта Қазақстандағы Өзбекстанның жылы»  тақырыбында Дөңгелек стөл өткізу

Қыркүйек

Аға тәлімгер,  топ тәлімгерлері, топ басшылары

Дөңгелек үстел

 

 

 

Кафедра оқытушыларының мектеп оқушыларымен кәсіби-бағдар жұмыстарын жүргізу

Қаңтар - маусым

Аға тәлімгер,  топ тәлімгерлері, топ студенттері

Кәсіби бағдар

 

 

                   

 

 

 

                                                               Тәрбие жұмысына жауапты                      М.Т. Құлсейітов