Ғылыми жұмыстар

 2019 -2020  ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДАҒЫ  ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ  ЖҰМЫСТАРЫ

 2019 -2020  ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДАҒЫ  ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ  ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЖОСПАРЫ

 2019 -2020  ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДАҒЫ  СЕМИНАР  ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЖОСПАРЫ

   

 2018 -2019  ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДАҒЫ  ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ  ЖҰМЫСТАРЫ

 Кафедраның ғылыми-кадрлық әлеуеті, ғылыми-зерттеу жұмыстарының бағыттары, оның орындалуы

«Дене тәрбиесі мен бастапқы әскери дайындық» кафедрасында барлығы 13 профессор-оқытушы құрамы жұмыс атқарады, оның  1- профессор, 3 - ғылым кандидаттары мен доценттер, магистр аға оқытушылар – 4,  аға оқытушылар - 3, магистр  оқытушы -1 және оқытушы -1 еңбек етуде. Кафедраның ғылыми дәрежелігі 30,6% 

«Дене тәрбиесі мен бастапқы әскери дайындық» кафедрасының ғылыми әлеуеті жайлы мәлімет

 

 

Барлығы

Ғылым докторлары мен профессорлар

Ғылым кандидаттары мен доценттер

Дәрежесіз

Ғылыми дәрежелілік

саны

%

саны

%

саны

%

1

Дене тәрбиесі және бастапқы әскери дайындық кафедрасы

13

1

7,6%

3

23%

9

69,4%

30,6%

 

Кафедра  бойынша барлығы

13

1

7,6%

3

23%

9

69,4%

30,6%

«Дене тәрбиесі және бастапқы әскери дайындық» кафедрасының ғылыми-зерттеу жұмыстары мына бағытта жұмыс жүргізіледі:

бағыт. «Мектеп бағдарламасына ұлттық ойындарды енгізу  арқылы оқушыларды ұлтжандылыққа тәрбиелеу негіздері» 

              Аталған бағыт бойынша кафедрада 2016-2019  жылдар аралығында  көптеген ғылыми семинарлар болып өтті. Мысалыға алатын болсақ:

қ/с

Ғылыми конференциялар, семинарлар атауы

1

Рухани жаңғыру аясында «Қозғалыс ойындарын үйрету арқылы оқушыларды ептілікке тәрбиелеу» атты ғылыми семинар

2

«Каратэ жаттығуларының заманауи әдістері»  атты ғылыми семинар

3

«Балуандардың дене күш қабілеттерін арттыру» атты ғылыми семинар

4

Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру «Қазақтың ұлттық ойындары мен салт- дәстүрлерінің тарихи сипаты» атты ғылыми семинар

5

«Орта оқу орындары оқушыларын әскери патриоттық тәрбиелеу негіздері» атты ғылыми семинар

Осы уақыт аралығында  «Дене тәрбиесі мен бастапқы әскери дайындық» кафедрасында оқу құралдары мен оқу әдістемелік нұсқаулар және мынадай мақалалар жарыққа шықты.

 А.К., Қадырбаев Ж.Ә., Құлсейтов М.Т.

2 - оқу әдістемелік нұсқау шыққан:

1.«Дене шынықтыру және спорт гигиенасы» пәнінен лекциялар жинағы  Байдосова А.А. Сералиева Ұ.О (128 б/т)

2.Саптық дайындық пәнінен практикалық сабақтарға арналған–  арналған оқу- әдістемелік нұсқау  Бекбосунов А.К., Д.Ә.Батаев, Ж.Ә.Қадырбаев( 4 б/т)

ҒЗЖ тақырыптарының сипаттамасы мен қаржыландырылуы

Кафедра

Тақырыптық жоспар бойынша тақырып саны

Қаржыландырылатын тақырып саны

Тақырыптардың қаржыландырылуы, млн.теңге

Барлығы

Іргелі (фундамен-тальды)

Қолданбалы, оның іш. шаруашылық келісімшартты

Тәуекелді

Халықаралық гранттар

«Дене тәрбиесі және бастапқы әскери дайындық» кафедрасы

 

 

 

         -

№9 Ө.Жолдасбеков атындағы мектеп лицейі,

№62 Н.Төреқұлов атындағы жалпы орта мектебі, №7 Қ.Спатаев атындағы мектеп лицейі, №77 А.Асқаров атындағы мектеп лицейі,

№72 жалпы орта білім беретін мектебі,

№52 жалпы орта мектебі,

№24 С. Ерубаев атындағы мектеп лицейі, №46 Ш.Айтматов атындағы мектеп гимназиясы, №2 Мамандандырылған үш тілде оқытатын мектеп интернат.

 

 

 

                                                                                                         

 «Дене тәрбиесі мен бастапқы әскери дайындық» кафедрасындағы  жас ғалымдар туралы мәлімет (35 жасқа дейінгілер)

Тегі, аты-жөні

Туған жылы

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, қызметі

Ғылыми бағыты

Ғылыми жұмысының тақырыбы

Байланысу мәліметтері (кафедра, үй телефоны, ұялы тел.)

1

Шекербек С.Қ.

 

10.02.1990

магистр оқытушы

Педагогика

Изучение дыхательной системой спортсменов

87759600018

2

Батаев Д.А.

9.12.1983

оқытушы

Педагогика

 

87079631983

 

 «Дене тәрбиесі мен бастапқы әскери дайындық» кафедрасының ғылыми жарияланымдары туралы мәлімет

Жарияланым тақырыбы

Жарияланымның шыққан орны

Авторлары

Бет саны, баспа табағы

Мақала түрі (тезис, мақала, баяндама)

Импакт-факторы, РИНЦ бар журналдар

1

Интегрированные уроки изобразительного искусства в 5-6 классах

Путь науки. Международный научный журнал. №3 (49),2018

Танирбергенов М.Ж., ШегенбаевН.Б., Нуржанова Г.А.

0,4б/т

Импакт-фактор журнала (Путь науки»

Республикалық журналдар(ЖАК)

1

Білім алушылардың кәсіби –қолданбалы даярлық жүйесі аясында спорттың жекпе – жек түрлерін оқыту әдістері

Қазақ білім академиясының баяндамалары 1/2018

Е.К.Сейсенбекова,

Ә.Ж.Тастанов,

Б.Ә.Сақаев,

Н.Б.Шегенбаев

0,4

Қазақ білім академиясының баяндамалары

Тоқсандық журнал 2008 жылдан бастап шығады.

Басқа журналдар (газеттер)

Алыс және жақын шет елдердегі халықаралық конференциялар

1

 

 

 

 

 

ҚР Халықаралық конференциялар

1

Еліміздің жарқын болашағы үшін алысқан намысты ер Маханбет

«Ұлттық бірегейлікті сақтау және дамытудың педагогикалық оқу орындарындағы жүйеленген әдіс- тәсілдері» Бектаев оқулары -3 ХҒТК

Қадырбаев Ж.Ә.

Батаев Д.А.

0,3 б/т

Мақала

2

Жастардың бойында жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастыру

«Ұлттық бірегейлікті сақтау және дамытудың педагогикалық оқу орындарындағы жүйеленген әдіс- тәсілдері» Бектаев оқулары -3 ХҒТК

Қадырбаев Ж.Ә.

Батаев Д.А.

0,3 б/т

Мақала

3

Физическая культура в вузе

«Ұлттық бірегейлікті сақтау және дамытудың педагогикалық оқу орындарындағы жүйеленген әдіс- тәсілдері» Бектаев оқулары -3 ХҒТК

Шекербек С.Қ.,

Тұрдалиев А.Т.

0,3 б/т

Мақала

4

Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша  дене шынықтыру сабақтарының ерекшеліктері

«Ұлттық бірегейлікті сақтау және дамытудың педагогикалық оқу орындарындағы жүйеленген әдіс- тәсілдері» Бектаев оқулары -3 ХҒТК

Шегенбаев Н.Б.

Байдосова А.А.

Сералиева Ұ.О.

0,4б/т

Мақала

5

Жаңартылған білім бағдарламасы- Болашақтың кепілі

«Төртінші өнеркәсіптік революцияға 10 қадам; Адами капиталды байыту мүмкіндіктері»ХҒТК

Байдосова А.А.

Сералиева Ұ.О.

0,4б/т

Мақала

5

Жаңартылған білім бағдарламасы- Болашақтың кепілі

«Төртінші өнеркәсіптік революцияға 10 қадам; Адами капиталды байыту мүмкіндіктері»ХҒТК

Байдосова А.А.

Сералиева Ұ.О.

0,4б/т

Мақала

6

Методика формированиея ответственного отношения учащихся к своему  здоровью (начальные классы 1-3)

«Төртінші өнеркәсіптік революцияға 10 қадам; Адами капиталды байыту мүмкіндіктері»ХҒТК

Шекербек С.Қ.,

Тұрдалиев А.Т.,

Тилеев К.Б.

0,3 б/т

Мақала

7

Болашақ мұғалімдердің коммуникативтік құзырлығын қалыптастырудағы сананың ашықтығы

«Төртінші өнеркәсіптік революцияға 10 қадам; Адами капиталды байыту мүмкіндіктері»ХҒТК

Тұрысқұлов Ө.Ж.,

Мамадияров М.Д.,

Бекенова А.

0,3 б/т

Мақала

8

Футболшыларды оқыту – жаттығу процесінде машықтандырудың педагогикалық қағидалары

«Төртінші өнеркәсіптік революцияға 10 қадам; Адами капиталды байыту мүмкіндіктері»ХҒТК

Кульбаев С.Қ.,

Қонарбаев Ж.Ө.,

Нуралимова Қ.

0,3 б/т

Мақала

9

Орентирование познавательной деятельности учащихся спортивних школ на формирование мотивации  к учебной деятельности

"Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім" атты ХҒТК

Испандиярова А.М., Садырбаев Д.А.

0,3 б/т

Мақала

10

Оқушыларды жаңа бағдарлама бойынша оқыту

"Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім" атты ХҒТК

Сералиева Ұ.О.

Байдосова А.А.

Тұрдалиев А.Т.

0,3 б/т

Мақала

11

Білім беру жүйесіндегі технологиялық үрдістер

"Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім" атты ХҒТК

Байдосова А.А.

Кульбаев С.Қ.

Сералиева Ұ.О.

0,3 б/т

Мақала

12

Дене мәдениеті қоғамдық мәдениеттің бір бөлігі

"Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім" атты ХҒТК

Тұрысқұлов Ө.Ж.

0,3 б/т

Мақала

13

Қазақстандық отансүйгіштікті қалыптастыруда оқыту тәрбие үрдісінде инновациялық технологияларын пайдалану

"Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім" атты ХҒТК

Бекбосунов А.К.

Батаев Д.А.

Құлсейтов М.Т.

0,3 б/т

Мақала

14

Әскери- патриоттық тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудағы педагогикалық талаптар

"Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім" атты ХҒТК

Қадырбаев Ж.Ә.

Бекбосунов А.К.

Турусова А.А.

0,3 б/т

Мақала

15

Некоторые особенности использования идей развивающего обучения в доу

"Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім" атты ХҒТК

Садибекова Э.С.

Шекербек С.Қ.

Жунисбекова Ж.А.

0,3 б/т

Мақала

16

Некоторые особенности формирования творческого потенциала учащихся начальных классов

"Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім" атты ХҒТК

Колесникова Н.В.

Сотов В.В.

Момбиева Г.А.

0,3 б/т

Мақала

 

Республикалық, аймақтық және басқа конференциялар

 

Барлығы

 

 

2,4 б/т