Кыбраева Нағима Сейдуллаевна

 Аты:      Кыбраева Нағима Сейдуллаевна

1. Білімі: жоғары, химия ғылымдарының кандидаты, доцент. Химик, химия пәнінің мұғалімі; оқытылатын пәндер: физикалық химия, коллоидтық химия, жалпы химия, бейорганикалық химия, биохимия, аналитикалық химия.

- 2019 ж. Қараша: ОҚМПУ

2. Академиялық тәжірибе:

- 1982-2008: ОҚМУ им. М.Әуезова (физикалық химия, коллоидтық химия, жалпы химия, бейорганикалық химия, биохимия, аналитикалық химия); толық уақыт

- 2008-2019: АӘИУ (физикалық химия, коллоидтық химия, жалпы химия, бейорганикалық химия, биохимия, аналитикалық химия); толық уақыт

3. Академиялық емес тәжірибе: жоқ

4. Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / сертификаттар:

-  Е.Бөкетов атындағы ҚарМУ (2016): «ЖОО-да химия және информатика пәндері бойынша ағылшын тілі мұғалімдерін қарқынды даярлау»

- Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университеті (2017): «Ағылшын тілі курсы - 360 сағат»

- Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ (2018): «Химия мамандығы бойынша «Жоғары оқу орындарында оқытудың заманауи педагогикалық технологиялары» тақырыбындағы 03241 нөмірімен үздіксіз білім беру туралы сертификат»

5. Кәсіби ұйымдарға мүшелік: жоқ

6. Марапаттары мен сыйлықтары: білім саласындағы кәсіби қызметі үшін aлғыс хаттар

7. Қызмет көрсету саласындағы қызмет (мекеме ішінде және одан тыс): жоқ

8. Ең маңызды жарияланымдар мен презентациялар:

 1. Білім беру саласындағы химия сабақтарында ақпараттық компьютерлік модельдер. "Түркі халықтарының тарихы мен мәдениеті - қазақ хандығының рухани өзегі" атты ХҒТК еңбектері. ІІІ бөлім. АӘИУ. 2015 ж. 106-109 беттер. 
 2. Сынып бөлмесінің экологиялық-гигиеналық сипаттамасы. "Түркі халықтарының тарихы мен мәдениеті - қазақ хандығының рухани өзегі" атты ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектері. І бөлім. Шымкент, 2015 ж. 341-345 беттер.
 3. Дәнді дақылдардың өнімділігіне органикалық тыңайтқыштардың әсері. "Түркі халықтарының тарихы мен мәдениеті - қазақ хандығының рухани өзегі" атты ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектері. І бөлім. Шымкент, 2015 ж. 345-347  беттер.
 4. Биологияны оқыту процесінде танымжорықты енгізудің ерекшелігі және маңызы. "Экспо-2017 - болашақ технологияларына көпір" атты студенттік ғылыми-практикалық конференцияның еңбектері. Шымкент, 2015 ж. 281-284 беттер.
 5. Жеткіншек жасына өтудің анатомиялық-физиологиялық және психологиялық алғы шарттары. "Экспо-2017 - болашақ технологияларына көпір" атты студенттік ғылыми-практикалық конференцияның еңбектері. Шымкент, 2015 ж. 284-287 беттер.
 6. Циклогексан конформациясының ерекшеліктері. Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университет Хабаршысы. № 5. Ғылыми журнал. Шымкент, 2015. 136-137 беттер.
 7. Көміртегі тотықтарының электрондық құрылым формулаларын есептеу. Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университет Хабаршысы. № 5. Ғылыми журнал. Шымкент, 2015. 137-138 беттер.
 8. Дисперсті фазаның тотықсыздануына және каталитикалық қасиетіне жылу жылдамдығының әсері. Наука и новые технологии. Республиканский научно-теоретический журнал. № 1. Бишкек, 2015. 40-42.
 9. Катализаторлардың көмегімен бензолды гидрлеу. "Қазақстан тәуелсіздігіне - 25 жыл" атты студенттердің ғылыми-теориялық конференциясының еңбектері. Шымкент, 2016. 401-403 беттер.
 10.  Шардара су қоймасындағы радионуклидтердің қоршаған ортаға әсері. Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университет Хабаршысы. № 8. Ғылыми журнал. Шымкент, 2016. 72-74 беттер.
 11.  Оқыту барысында қолданылатын педагогикалық технологиялар. Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университет Хабаршысы. № 7. Ғылыми журнал. Шымкент, 2017. 299-302 беттер.
 12.  Шардара су қоймасындағы радионуклеидтердің қоршаған ортаға әсері. Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университет Хабаршысы. № 8. Ғылыми журнал. Шымкент, 2017. 299 -302 беттер.
 13. Дидактические возможности трудового воспитания учащихся на основе этнопедагогики. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. № 5 (62). Астана, 2018. 255-259 беттер.
 14. Химиялық байланыстарды оқытудағы модульдік әдістер. Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университет Хабаршысы. № 11. Ғылыми журнал. Шымкент, 2018. 132 -136 беттер.
 15. Жалпы минералды тыңайтқыштарды енгізу мөлшері. "Заманауи ғылым мен білімнің инновациялық дамуы: өзекті мәселелері, жетістіктері мен перспективалары" атты ІІ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Шымкент - 2019. 169-171 беттер.
 16. Ерітінділер буферлігі және өсімдіктің өсуіне рҺ-тың әсері. "Ұлы даланың жеті қыры - ұлттық болмыстың негізі" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектері. Шымкент - 2019. 246-247 беттер.
 17. Модульдік оқыту технологиясының тиімділігі және химия пәнінде қолдану. «Молодой исследователь: Вызовы и перспективы». Сборник статей по материалам СХVI международной научно-практической конференции. Москва, 2019. с. 413-415.
 18. Көмірсутектер класына және көміртек топшаларына сипаттама. «Молодой исследователь: Вызовы и перспективы». Сборник статей по материалам СХVI международной научно-практической конференции, Москва, 2019. с. 416-418.
 19. Уранның Сырдария өзенінің суына әсері. "Ұлы даланың жеті қыры - ұлттық болмыстың негізі" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектері. Шымкент - 2019. 240-242 беттер.
 20.  Микротыңайтқыштардың топырақ құрамына әсері. "Ұлы даланың жеті қыры - ұлттық болмыстың негізі" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектері. Шымкент - 2019. 242-244 беттер.
 21. Өндіріс қалдықтарын минимизациялау. "Ұлы даланың жеті қыры - ұлттық болмыстың негізі" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектері. Шымкент - 2019. 244-246 беттер.
 22. Жанама тыңайтқыштардың классификациясы. "Заманауи ғылым мен білімнің инновациялық дамуы: өзекті мәселелері, жетістіктері мен перспективалары" атты ІІ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Шымкент - 2019. 167-169 беттер.

9. Жаңа кәсіби, әзірлеу жобаларының, ғылыми немесе тәжірибелік дамудағы авторлық немесе бірлескен авторлардың қысқаша тізімі.

1. Өнертабысқа патент. Жасыл темір цитратын алу әдісі. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны. Шымкент, 2017 жыл.

2. Өнертабысқа патент. Коллоидты күкірт алу әдісі. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны. Шымкент, 2017 жыл.

3. Өнертабысқа патент. Күкірт цементін алу әдісі. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны. Шымкент, 2017 жыл.

10. Егер толықтырулар болса, онда сіз түйіндеме тізімінде көрсетілмеген маңызды әрекеттерді көрсете аласыз.