Махашов Еркин Жумагалиевич

Аты-жөні: Махашов Еркин Жумагалиевич

1. Білімі: Жоғары,  Ленсовет атындағы ЛТИ (1993 ж.), техника ғылымдарының кандидаты (1999ж.), «Химия» кафедрасының аға оқытушысы.

Оқытатын пәндері: Органикалық химия, Химиялық экология, физикалық және коллоидты химия.

2011 жылдан бастап ОҚМПУ-ның «Химия» кафедрасында доцент.

        2. Академиялық тәжірибесі:

    1987 жылы Қазақ химия-технологиялық институтының физикалық және коллоидты химия кафедрасының оқытушысы.

    1988-1993 жылдар аралығында әл-Фараби атындағы Қазақ  ұлттық университетінің химия факультеті, физикалық химия кафедрасында  стажер-ізденуші, аспирант.

      1994 жылы Қазақ химия-технологиялық институтының физикалық химия кафедрасында аға оқытушы.

      1994 – 1999 жылдары Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Шымкент институтында органикалық және физикалық химия кафедрасында аға оқытушы.   

       1999-2015 жылдары АИУ және Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік педагогикалық университетының химия кафедрасында доцент.

            3. Академиялық емес тәжірибесі: жоқ

4. Куәлік /мерзімі көрсетілген кәсіптік біліктілікті көтеру жөніндегі сертификатар немесе кәсіби тіркеме: 3

1. 02.03.2018, Қазақстан Республикасы педагог кадрларынын біліктілігін арттырудың денгейлі бағдарламасы бойынша тренелерді оқыту курсын аяқтады, Педагогикалық шеберлік орталығы АОО «НЗМ», Астана қ.

2. 31.08.2018, Педагог кадрларды даярлайтын жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушылық құрамының үздіксіз білім беру бағдарламасы оқу курсын аяқтады, Сатпаев университеті, Алматы қ.

3. 03.05.2019, ДББҰ Педагог кадрларды даярлайтын жоғары оқу орындырдырдың профессорлық-оқытушылық құрамының біліктілігін арттыру білім бағдарламасы бойынша оқу курсын аяқтады, Педагогикалық шеберлік орталығы АОО «НЗМ», Астана қ.

          5. Кәсіптік ұйымдағы мүшелік: ия

6. Мадақтама және сыйақы: ОҚ облыстық мәслихатының білім және ғылым саласына, студенттерді тәрбиелеуге сіңірген көпжылғы еңбегі үшін  мақтау қағазымен 2011 ж. желтоқсан айында марапатталды. Институт, факультет тарапынан мадақтамалар, алғыс /еңбек кітапшасына жазылуымен болды.

7. Қызмет көрсету орындарында: жоқ

          8. Соңғы 5 жылдағы маңызды басылымдар мен презентациялар: 6         

1. Методы осветления сажесодержащих сточных вод   флокулянтом СУОВН, Битемирова А.Е, О. Кобланова, IV International scientific conference “Colloids and Surfaces-2015”
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Al-Farabi av. 71.

2. Фурфуролды фуранға декарбонилдеуге арналған катализатор. Битемирова А.Е., Шаграева Б.Б. Өнертабысқа инновациялық патент №29963 . Авторлық куәлік № 88268, 19.05.2015ж.

3. Окисление метана в С2– углеводороды., Шингисбаев Б.М., Вестник КазУТБ, № 1, 2018, қараша,  Астана.

4. A calculation model for the landslide weak soil base of a tilted structure of buildings and constructions., Р. Баймахан, Scopus Indexed, IAEME  Publication, International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 9, Issue 11, November 2018.

5. Generalization of Tsytovich strength conditions for soils of anisotropic structure., Р. Баймахан, International Journal –Tomson Reuder, Karaganda University – mathematics, том 93, выпуск 1, стр. 108-114, 30.03.2019, Вестник КарГУ .

6. Коэффициенты анизотропной фильтрации некоторых типов грунтов оползневых склонов кок тобе., Р. Баймахан, XII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам

теоретической и прикладной механики: сборник трудов в 3 том.: Механика деформируемого твердого тела.— Уфа, Республика Башкортостан, Россия: РИЦ БашГУ,

2019.—1534 с. 19-24 августа 2019 года, с.50-52.