Усербаева Бану Абдрайымовна

Аты: Усербаева Бану Абдрайымовна

1 Білімі: Жоғары, Х. Яссауи атындағы ХҚТУ (2000 ж.), Академиялық инновациялық университет, жаратылыстану ғылымдарының магистрі (2011 ж.), М. Әуезов атындағы ОҚМУ, доктарантура «БЗХТ» кафедрасы.

Оқытатын пәндері: бейорганикалық химияның теориялық негіздері, General chemistry, Inorganic сhemistry, Physical and colloidal chemistry, Chemistry of elements

Theoretical basis of inorganic Chemistry.

2 академиялық тәжірибе:

- №48 жалпы орта мектебінің химия пән оқытушысы, 2000 -2008жж.

- ОҚПУ, химия кафедрасының оқытушысы, 2009-2016жж.

-М. Әуезов ат. ОҚМУ, доктарантура, «БЗХТ» кафедрасы 2016-2019жж.

- 2019 жылдан бастап ОҚМПУ,химия кафедрасының оқытушысы.

3 Академиялық емес тәжірибе: -

4 Сертификат: -

5 кәсіби ұйымдарға мүшелік: иә

6 марапаттары мен сыйлықтары: 2013ж. –"Дарын" РҒП грамотасы, 2012, 2014, 2018 жылдары Білім және ғылым, жастарды тәрбиелеу саласындағы еңбек жетістіктері үшін Оңтүстік Қазақстан облыстық департаментінің грамотасымен марапатталды. Бір рет емес, жұмыстағы жоғары нәтижелері үшін Алғыс болды.

7 қызмет саласындағы қызмет: жұмыс істемейді

8 соңғы бес жылдағы ең маңызды жарияланымдар мен презентациялар: 4

  • «Алюмосиликатты сорбенттер негізінде өңделген фосфоритті агломераттардың физика –химиялық ерекшеліктерін зерттеу»- Хабаршы. Қазақ –Британ техникалық универститеті. август, Алматы, 2018; Усербаева Б.А.,  Тлеуова С.Т.
  • «Табиғи алюмосиликатты материалдардан сорбенттер алу процесін зерттеу» - Хабаршы. Қазақ –Британ техникалық универститеті. август, Алматы, 2018; Усербаева Б.А.,  Тлеуова С.Т.
  • «Development the acid activation the bentonite clays in sorbents preparation for purification of phopshorus –containing slimes» Internatinalisation of higher education. Methodology of teaching technical and humanitarian disciplines in the context of globalization of higher education» «Scientific journal of the modern education» research institute Brussels Belgium. Усербаева Б.А.,  Тлеуова С.Т., Тлеуов А.С.
  • «Исследование процесса получения сорбентов из бентонитовых глин с использованием техногенных отходов». Actual problems of applied sciences jornal world 10(2018) 18-27International Conference. Усербаева Б.А.,  Тлеуова С.Т., Тлеуов А.С.
  • «Process of obtaining sorbents from bentonite and refractory clays using industrial wastes». - Oriental journal of chemistry.  An International Open Access, Peer Reviewed Research Journal. 2019.