Ғылыми жұмыстар

 «Музыкалық білім» кафедрасының ұйымдастыруымен 2019 жылы 17-18 қазан күндерінде

 «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға арналған «Қазақстан халықтарының Еуразиялық музыкалық кеңістіктегі этнотолеранттылығын қалыптастырудағы көркем шығармашылық мүмкіндіктері» тақырыбындағы Халықаралық Арт-симпозиумы өтілді.

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті «Кәсіптік-шығармашылық» факультетінің деканы Тәңірбергенов Медеубек Жұматайұлы және Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Өнер» факультетінің декан орынбасары  Мамбетаев Ермек Бахытжанұлы

Баяндамашылар

1. Қажыбек Құдайбергенұлы Бекбосынов ҚР Халық әртісі, ХҚТУ профессоры

Баяндама тақырыбы «Ғарифулла Құрманғалиевтың ұлттық шығармашылығының рухани жаңғырудың құндылығы»

 2. Мадатова Гюльназ Орудж гызы диссертант, Азербайджанская государственная художественная академия, Баку, Азербайджан

Баяндама тақырыбы  Своеобразность описаний человека в произведениях заслуженного художника Фармана Гуламова

3. Хашимжанов  Икрам  Акрамович директор Узбекского драматического театра акимата  ЮКО, Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана  ЮКО

Баяндама тақырыбы  «Развитие традиционной культуры узбекского народа в современном социокультурном пространстве»

4. Сыдыкова Роза Шаймардановна п.ғ.д.,  профессор

Баяндама тақырыбы  «Интерпретация духовных ценностей традиционного творчества и современного искусства в парадигмальном развитии».

    

 

 

 «Музыкалық білім» кафедрасының ұйымдастыруымен 2019 жылы 17-18 қазан күндерінде

 «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға арналған «Қазақстан халықтарының Еуразиялық музыкалық кеңістіктегі этнотолеранттылығын қалыптастырудағы көркем шығармашылық мүмкіндіктері» тақырыбындағы Халықаралық Арт-симпозиумы өтілді.

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті «Кәсіптік-шығармашылық» факультетінің деканы Тәңірбергенов Медеубек Жұматайұлы және Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Өнер» факультетінің декан орынбасары  Мамбетаев Ермек Бахытжанұлы

Баяндамашылар

1. Қажыбек Құдайбергенұлы Бекбосынов ҚР Халық әртісі, ХҚТУ профессоры

Баяндама тақырыбы «Ғарифулла Құрманғалиевтың ұлттық шығармашылығының рухани жаңғырудың құндылығы»

 2. Мадатова Гюльназ Орудж гызы диссертант, Азербайджанская государственная художественная академия, Баку, Азербайджан

Баяндама тақырыбы  Своеобразность описаний человека в произведениях заслуженного художника Фармана Гуламова

3. Хашимжанов  Икрам  Акрамович директор Узбекского драматического театра акимата  ЮКО, Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана  ЮКО

Баяндама тақырыбы  «Развитие традиционной культуры узбекского народа в современном социокультурном пространстве»

4. Сыдыкова Роза Шаймардановна п.ғ.д.,  профессор

Баяндама тақырыбы  «Интерпретация духовных ценностей традиционного творчества и современного искусства в парадигмальном развитии».

Музыкалық білім» кафедрасының ғылыми-кадрлық әлеуеті: «Музыкалық білім»  кафедрасында 20 оқытушы жұмыс жасайды, соның ішінде 1- ғылым докторы, 2- ғылым кандидаты, 2-ҚР мәдениет қайраткері, 3- ҚР «Мәдениет саласының үздігі» 8 магистр-аға оқытушы, 4 аға оқытушы.  Ғылыми дәрежелігі 40% құрайды.

Кафедраның ғылыми-зерттеу бағыты:

 «Қазақстанның инновациялық даму контекстіндегі музыкалық және мәдени-шығармашылық білімнің фундаменталды және қолданбалы негіздері» бағыты бойынша 2018 күнтізбе жылында 51 мақала әртүрлі ғылыми басылымдарда жарыққа шықты. Оның ішінде Импакт-факторы жоғары басылымдар мен нөлдік емес импакт-факторлы журналдарда 2мақала: Досбағанбетова А.Т., Қарсыбаева А.М. «Проблемы развития восприятия национальнойинструментальной музыки в младшем школьном возрасте и пути их решения»; Alena T. Dosbaganbetova «Axiological aspects of music teacher’s creative potential development in modern innovation and educational environment.». Алыс және жақын шетел/халықаралық -8 мақала; ҚР халықаралық -12 мақала; республикалық-26 мақала

  1.  күнтізбе  жылында оқытушы-профессорлардың оқу-әдістемелік жұмыстары бойынша  - 1 әдістемелік нұсқау, 4 оқу  құралы баспаға ұсынылды: И.М. Куленова - «Начальный курс фортепиано» оқу құралы; И.М. Куленова - Методические указания по дисциплине «Специальный  инструмент  (фортепиано)» для студентов специальности  5В010600 - «Музыкальное образование»; Исабекова Г.Т. - «Болашақ музыка мұғалімінің кәсіби шеберлігін қалыптастырудың-психологиялық шарттары»  оқу құралы; Байбатырова Ұ.А., Кененбаев С.Н. - «Қазақтың дәстүрлі ән өнері» оқу құралы; Лес М.К., Қарсыбаева А.М.- «Прима қобыз бен қыл қобызға арналған 5В040500-«Аспаптық орындау» мамандығы бойынша студенттерге арналған хрестоматия».

Оқытушылардың жетістіктері: 07.03.2018ж – магистр-аға оқытушы Ш.С. Арыстанова «Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік педагогикалық институтына 80-жыл» мерейтойлық төсбелгісімен марапатталды

05.10.2018ж. – магистр аға оқытушы А.М. Қарсыбаева  Ұстаздар күніне орай «Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік педагогикалық институтына 80-жыл» мерейтойлық төсбелгісімен марапатталды   

 

Ғылыми жұмыстар

2017-2018 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН  ҒЫЛЫМИ – ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЖОСПАРЫ

 

             Орындалатын жұмыстар

Орындау  мерзімі

Жауаптылар

Аяқталу нысаны

Орындалғаны туралы белгі

1

2

3

4

5

6

1

Ғылыми зерттеу жұмыстары бойынша жоспарды талқылап, бекіту.

Тамыз

2017

Кафедра меңгерушісі: ҚР мәдениет саласының үздігі, доцент м.а. А.Т.Досбаганбетова,

Кафедрада ҒЗЖ жауапты: магистр аға-оқытушы М.С. Смаилова

Жоспар

 

2

Кафедра оқытушыларының 2017 - 2018 жылдарына арналған ғылыми- әдістемелік семинар жоспарын бекіту

Тамыз

2017

 

Кафедра меңгерушісі А.Т.Досбаганбетова,

магистр аға-оқытушы М.С. Смаилова

Жоспар

 

3

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының  2017-2018 оқу жылындағы жұмыс жоспарын дайындап бекіту

Тамыз

2017

Магистр аға-оқытушы

М.С. Смаилова

Жоспар

 

4

 «Қазақстанның инновациялық даму контекстіндегі музыкалық және мәдени-шығармашылық білімнің фундаменталды және қолданбалы негіздері» атты бағыт бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу(- кезең)

Тамыз

2017

Кафедра меңгерушісі,

Кафедрада ҒЗЖ жауапты: магистр аға-оқытушы  М.С. Смаилова

Жоспар

 

5

«Өнер» ғылыми-шығармашылық үйірмесінің жоспарын бекіту

Тамыз

2017

Магистр аға-оқытушы

М.С. Смаилова

Жоспар

 

6

ОҚМПИ ғалымдарын шетелдік, республикалық және облыстық мекемелерімен, Назарбаев Зияткерлік мектебі, шымкент қаласындағы  №47, №65 мектеп-гимназиясымен ғылыми келісім-шарттарға тұру.

Қыркүйек 2017 – маусым 2018

Аға оқытушы  Сырайлова Р.К.

Келісім-шарт

 

7

Профессор-оқытушылар құрамының академиялық басылымдар мен импакт-факторы 0-ден  жоғары журналдарға мақалалар шығаруына қол жеткізу

Қыркүйек 2017 – маусым 2018

Кафедра меңгерушісі, профессор-оқытушылар құрамы

Мақалалар

 

8

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін оқу процесіне ендіру

 

Қыркүйек 2017-маусым 2018

Кафедра меңгерушісі,

профессор-оқытушылар құрамы

Акт

 

9

G-Global  халықаралық жобасына кафедра оқытушыларының мақалаларын жариялауды ұйымдастыру

Қыркүйек 2017 – маусым 2018

Кафедра меңгерушісі

профессор-оқытушылар құрамы

Мақалалар

 

10

Ғылыми-семинарлар ұйымдастыру

Қыркүйек 2017 – маусым 2018

Кафедра меңгерушісі профессор-оқытушылар құрамы

Баяндама, хаттамалар.

 

11

Күнтізбе жылына және оқу жылының жартыжылының ғылыми зерттеу жұмыстары бойынша есеп беру

Желтоқсан

2017

Магистр аға-оқытушы 

М.С. Смаилова

Есеп

 

12

 

Студенттерді халықаралық, республикалық, ғылыми-шығармашылық конференция, олимпиада, байқауларға қатыстыру

Қаңтар

Маусым 2018

Кафедра меңгерушісі, ПОҚ

Конференциялардың бағдарламасы және конференция материалдары

 

13

«Өнер» ғылыми-шығармашылық үйірмесінің жұмысын жетілдіру

Қаңтар –маусым 2018

Кафедра меңгерушісі, кафедрада ҒЗЖ жауапты: магистр  аға-оқытушы 

М.С. Смаилова

Хаттама,есеп

 

14

Институт көлемінде өтілетін VІІстуденттік ғылыми конференциясына кафедра студенттерін  ұйымдастыру және қатыстыру

Сәуір

2018

Кафедра меңгерушісі, кафедрада ҒЗЖ жауапты: магистр аға-оқытушы  М.С. Смаилова

Студенттердің баяндамалары, хаттамалар, есеп

 

15

Конференция нәтижесі бойынша үздік студенттік ғылыми жұмыстарды республикалық конкурсқа ұсыну

Сәуір

2018

Кафедра меңгерушісі, кафедрада ҒЗЖ жауапты: магистр аға-оқытушы 

М.С. Смаилова

Ғылыми жұмыс

 

16

Студенттердіңғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін беделді республикалық және шетелдік журналдарға шығаруын ұйымдастыру

Маусым

2018

Профессор-оқытушылар құрамы

Мақалалар

 

17

2017-2018 оқу жылында «5В010600-Музыкалық білім» мамандығын бітіруші студенттердің диплом жұмыстарына жетекшілік жасау

Маусым

2018

Ғылыми жетекшілер

Дипломдық жұмыстар

 

 

 

                                   Оқытушы- профессор құрамының 2017-2018 оқу жылына жоспарлаған мақалалар тізімі

1

1. Игра исходное основание культуры

2. Музыкалық-эстетикалық тәрбиені дамыту жолдары

3. Оқушыларға халықтық музыкалық фольклор арқылы рухани тәрбие беру

І-ші жарты жылдық

 

  ІІ-ші жарты жылдық

Кафедра меңгерушісі: ҚР мәдениет саласының үздігі, доцент м.а. А.Т.Досбаганбетова

Thomson Reuters

Мақала

ХҒТК

Мақала

ЖАҚ

2

1. Музыка в эпоху Средневековья.

2. Вопросы творческого развития студентов музыкальной специализации.

І-ші жарты жылдық

    ІІ-ші жарты жылдық

Философ.ғ.к.

Доцент м.а.

Куленова И.М.

Мақала

МНПК

Ғылыми журнал

3

1.М. Мангитаев. Творческий портрет.

2.Песенное творчество М.Тулебаева

І-ші жарты жылдық

ІІ-ші жарты жылдық

Ө.ғ.к.

Аға оқытушы

Джоламанова Г.Ж.

Мақала

МНПК

Ғылыми журнал

4

1. Жаным сүйер аспабым- күйсандық

2. Ән өнері дәстүрлерінің қалыптасуы

І-ші жарты жылдық

ІІ-ші жарты жылдық

Аға оқытушы

Жақсыбекова С.С.

Мақала

ХҒТК

Ғылыми журнал

5

1.Оқушылардың ұлттық мәдениетке қызығушылықтарын арттыру

2.Мектеп оқушыларын айтыс өнеріне баулу

 

І-ші жарты жылдық

ІІ-ші жарты жылдық

Магистр-аға оқытушы

Арыстанова Ш.С.

Мақала

ХҒТК

Мақала

ХҒТК

6

1. Қазақстандағы кәсіби қобыз өнерінің негізін салушы Ықылас Дүкенұлы

 2. Новые информационные технологии в музыкальном образовании

І-ші жарты жылдық

ІІ-ші жарты жылдық

Магистр-аға оқытушы

Қарсыбаева А.М.

Мақала

ХҒТК

Ғылыми журнал

7

1.Творческие основы музыкального образования в системе художественного воспитания младших школьников

2. Хор жетекшісінің мектептік хор ұжымымен жұмыс жүргізудің педагогикалық ерекшеліктері

І-ші жарты жылдық

ІІ-ші жарты жылдық

Магистр оқытушы

Тажбаева А.И.

Мақала

МНПК

Ғылыми журнал

8

1.Сыр бойы ақын-жырауларының шығармалары негізінде студенттерге эстетикалық тәрбие беру

2.Музыкалық қабілеттер және оларды дамытудың әдістері.

І-ші жарты жылдық

ІІ-ші жарты жылдық

Магистр-аға оқытушы

Смаилова  М.С.

Мақала

ХҒТК

Мақала

ХҒТК

9

1. Музыка мұғалімінің ұйымдастырушылық қабілеті

ІІ-ші жарты жылдық

Аға оқытушы

Кененбаев С.Н.

Мақала

ХҒТК

10

1. АКТ-ны музыка сабағында қолдану арқылы оқушылардың қызығушылықтарын арттыру.

2. Музыка сабағында оқушылардың музыкалық қабылдауын арттыру жолдары.

І-ші жарты жылдық

ІІ-ші жарты жылдық

Магистр-аға оқытушы

Байғонова А.С.

Мақала

ХҒТК

Мақала

ХҒТК

11

1.Қазақ халқының музыкалық тәрбиесінің ерекшеліктері мен даму үрдісі

2.Қазақтың салт-дәстүрлерімузыкалық шығармаларының танымдық қасиеті.

І-ші жарты жылдық

ІІ-ші жарты жылдық

 

Аға оқытушы

Сыраилова Р.Т.

Мақала

ХҒТК

Ғылыми журнал

12

1.Эстетическое воспитание в формировании профессиональных планов старшеклассников.

2.Роль дворовых клубов в формировании профессиональных планов старшеклассников.

І-ші жарты жылдық

ІІ-ші жарты жылдық

Аға оқытушы

Пернебекова Г.Е

Мақала

ХҒТК

Ғылыми журнал

13

1.Музыка мұғалімінің ұйымдастырушылық қабілетінің маңыздылығы.

2.Оқу саласындағы хор ұжымының жұмыстары.

І-ші жарты жылдық

ІІ-ші жарты жылдық

Магистр-аға оқытушы

Байбатырова Ұ.А.

Мақала

ХҒТК

Мақала

ХҒТК

14

1.Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуда музыка мұғалімінің кәсіби даярлығы

2.Музыка сабағында қолданылатын педагогикалық және инновациялық технологиялар

І-ші жарты жылдық

ІІ-ші жарты жылдық

Магистр-аға оқытушы

Балабекова А.А.

Мақала

ХҒТК

Ғылыми журнал

15

1. Қазақ халқы айты өнерінің мәдениеттанулық негіздері

І-ші жарты жылдық

 

Оқытушы

Атығаев Ы.Қ.

Ғылыми    журнал

ЖАҚ

16

1. Болашақ музыка мұғалімінің педагогикалық шеберлігі  және мәні мен мағынасы

2.Инновациялық білім кеңістігінде болашақ музыка мұғалімінің кәсіби шеберлігін қалыптастырудың кейбір мәселелері

 

І-ші жарты жылдық

ІІ-ші жарты жылдық

Магистр -оқытушы Исабекова Г.Т.

Мақала

ХҒТК

Ғылыми    журнал

 

Импакт-факторы бар журналдарда – 2 мақала жарияланды.

1) Карсыбаева А.М. «Музыкально-игровая деятельность младших школьников на уроках музыки» Международный журнал Наука и мир №5 (45) Май, 2017 г. Австралийский И/ф-0,325

2) Джоламанова Г.Д. «Песенное творчество М.Мангитаева»  Международный журнал Наука и мир №5 (45) Май, 2017 г. Австралийский И/ф-0,325

Басқа ғылыми журналдарда -1мақала   Қарсыбаева А.М. «Особенности формирования музыкальной культуры младших школьников» Научный журнал Альманах мировой науки, №3-2(18) 2017г. Россия 64-66 б

Алыс және жақын шет елдердегі халықаралық конференцияларда – 8 мақала жарияланды.

ҚР Халықаралық конференцияларда -10 мақала жарияланды.

Республикалық конференцияларда -28 мақала жарияланды.

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының  2016-2017 оқу жылына жұмыс жоспары дайындалып, бекітілген.Сол жоспар бойынша институтта наурыз айында өткен «G- GLOBAL-ЖАҺАНДАНУ АЛАҢЫ: ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖАСТАР»атты  жас ғалымдар мен  студенттердің  республикалық VІ  ғылыми конференциясына кафедра студенттерінің 25 баяндамасы жарияланды.

Конференция нәтижесі бойынша үздік жұмыстар сарапталып белгіленді.

І-орын    3 -курс, 106-14    тобының студенті Айтбай А.   

   Ғылыми жетекшісі: магистр-аға оқытушы Байбатшаева С.З..

ІІ-орын  3 -курс, 106- 14  тобының студенті Пірімова Н.

  Ғылыми жетекшісі: аға оқытушы Таубаева Р.К.

ІІІ-орын 1 –курс,106-16 тобының студенті Кеңесбек А.

Ғылыми жетекшісі: Аға оқытушы Сырайлова Р.Т.

 

 

  «Музыкалық білім»  кафедрасының ғылыми-кадрлық әлеуеті:

 24 оқытушы жұмыс жасайды, соның ішінде 1-ғылым докторы,8- ғылым кандидаты, 1- ҚР мәдениет қайраткері,2- ҚР«Мәдениет саласының үздігі», 6 магистр-аға оқытушы,6 аға оқытушы. Ғылыми дәрежелігі 48,0 % құрайды.

  Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысының бағыты:

«Қазақстанның инновациялық даму контекстіндегі музыкалық және мәденишығармашылық білімнің фундаменталды және қолданбалы негіздері».

Осы бағыт бойынша:

  2013 күнтізбе жылында   30 мақала әртүрлі ғылыми басылымдарда жарыққа шықты

Соның ішінде: Импакт-факторы бар журнал-1, ЖАК журналы-4,басқада ғылыми журналдарда-8, алыс және жақын шетелде -14 мақала, Республикалық ғылыми-тәжірибелік  конференция-3мақала.

  2014 күнтізбе жылында 43 мақала әртүрлі ғылыми басылымдарда жарыққа шықты. 2 оқу құралы,1әдістемелік нұсқау шығарылды.

   Соның ішінде: ЖАК журналы-4, жақын шетел-1, ҚР халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияларда-22 мақала,Республикалық ғылыми-тәжірибелік  конференция-16мақала

   2015 күнтізбе жылында  39 мақала әртүрлі ғылыми басылымдарда жарыққа шықты. Соның ішінде: алыс шетелде -10 мақала,ғылыми журналдарда-4 мақала, халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияларда-13 мақала, Республикалық ғылыми-тәжірибелік  конференция-12 мақала.3 оқу құралы баспадан шығарылды.

   Кафедра оқытушыларының  жетістіктері:

 

2014жылында аға оқытушы Исматов Б.А. және магистр-аға оқытушы Досбаганбетова А.Т. ҚР мәдениет министрлігінің «Мәдениет саласының үздігі» төс белгісімен марапатталды.

2014ж.Аға оқытушы М.С.Тулегенова Талдықорған қ. І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде өтілген ҚР ЖОО студенттерінің VІ Республикалық пәндік олимпиадасына 5В010600-«Музыкалық білім» мамандығы, «Музыка пәнін оқыту әдістемесі» пәні бойынша студентті дайындағаны үшін алғыс хатпен марапатталды.

2016 жылы кафедра магистр-аға оқытушысы Байғонова А.С. Астана қаласында педагог кадрлардың біліктілігін арттыру бойынша деңгейлі бағдарламасының тренерлерді оқыту курсын  аяқтап, сертификат алды.

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары

Кафедра студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмыстары мынадай бағыттарда жүргізіледі:

1.Студенттің өз бетінше немесе жетекшінің жетекшілігімен ұйымдастыру арқылы;

2.Дипломдық және курстық жұмыс жасау арқылы;

3.Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары іріктеліп жыл сайынғы ғылыми-тәжірибелік конференцияларда баяндау арқылы ;

Институт көлемінде жыл сайын өтілетін студенттік ғылыми-тәжірибелік конференциясына кафедра студенттерінің  85-90 % қатысады.

Студенттердің ғылыми жұмыстарының республикалық байқауында  106-11 тобының студенттері Үсенбаева А.Ә. және Атығаев Ы. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің дәрежелі ІІІ орын дипломымен марапатталды.

 

«ЭКСПО-2017: ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ БІЛІМ БЕРУ КЕҢЕСТІГІНДЕГІ ЖАСТАР»атты  жас ғалымдар мен  студенттердің республикалық

v  ғылыми-тәжірибелік  конференциясының  нәтижесі бойынша үздік жұмыстар сарапталып белгіленді.

І-орын    1 -курс, 106-13    тобының студенті Серік С.   

   Ғылыми жетекшісі: магистр-аға оқытушы Байғонова А.С.

ІІ-орын  3 -курс, 106- 13  тобының студенті Орынбасар М.

  Ғылыми жетекшісі: аға оқытушы Сырайлова Р.Т.

ІІІ-орын 2 –курс,106-13 тобының студенті Исатаева Ж.

  Ғылыми жетекшісі: Аға оқытушы Таубаева Р.К.

  

«Музыкалық білім»кафедрасында студенттердің «Өнер»ғылыми-шығармашылық үйірмесі өз жұмысын жоспар бойынша жүргізеді. Үйірмеге әр курстан жиналған белсенді 18 студент мүшелік етеді.