Жусипова Гулмира Турдыевна

1.Аты-жөні: Жусипова Гулмира Турдыевна

2.Білімі: жоғары

Ғылыми және академиялық дәреже: биология ғылымдарының кандидаты

Кәсіби біліктілік: 14.00.07-гигиена, дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша білім бакалавры

Дәріс беретін пәндер:– Дене шынықтыру

Осы мекемеде жұмыс істеген мерзімі:  1994-2010 жж., 2019 жылдан бастап осы күнге дейін

3. Академиялық тәжірибе: жалпы 32 жыл соның ішінде 26  жыл– ЖОО-да

 басқа білім мекемелеріндегі тәжірибесі: М.Әуезов атындағы ШПИ, Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ, Академиялық инновациялық университет,Халықаралық гуманитарлақ-техникалық университет.

2020 жылдан Дене шынықтыру кафедрасының аға оқытушысы, ОҚМПУ;

2019-2020 жж. «Кәсіптік бағдар беру және жұмыспен қамту» бөлімінің басшысы ОҚМПУ;

2018-2019 жж. «Химия және биология» кафедрасының аға оқытушысы, ХГТУ, Шымкент қ.

2017-2018 жж. ХГТУ Жаратылыстану-техникалық факультетінің деканы, Шымкент қ;

2016-2017 жж. ХГТУ-нің Оқу және оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректоры Шымкент қ.;

2011-2016 жж. ХГТУ «Жаратылыстану-техникалық» факультетінің деканы, Шымкент қ.;

2010-2011 жж. ХГТУ-нің «Экономика және құқық» факультетінің деканы, Шымкент қ.;

2009-2010 гг. ХГТУ-нің «Химия, биология және экологии» кафедрасының меңгерушісі, г. Шымкент;

1995-2009 гг. старший преподаватель кафедры «Химии и биологии» ШИ МКТУ им Х.А. Ясави, г. Шымкент;

1993-1995 гг. учитель химии СШ им.С.Сейфуллина с.Белые Воды ЮКО;

1991-1993 гг. учитель химии СШ №9 п. Осакаровка, Карагандинская область;

Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні: толық жұмыс күні

4.Академиялық емес тәжірибе: компания,немесе заңды тұлға, аты,

қысқа мәлімет (толық жұмыс күні,қосымша жұмыс) - жоқ

5.Куәлік / кәсіби біліктілігін көтеру сертификаттары, мерзімі, кәсіби тіркеме:

 • Сертификат за участие в обучающем семинаре «Подготовка отчета по самооценке высшего учебного заведения в рамках институциональной аккредитации», 22.11.2019 г. Шымкент;
 • Training completion certification participated in the Elsevier training for Increasing Research Effectiveness via ScienceDirect and Scopus on 30 april 2019;
 • Certificate of participation

Hereby We confirm that Gulmira Zhussipova has  participated in the Course Programm Personnel Management in period from 15th to 24th January 2019 and the academic internship (consultation with specialists of their own work at the library) at AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland. Krakow, 25/01/2019 ;

 • Сертификат по прохождению тренинга «Управления и мотивизация персонала в системе ВУЗа», 12/2016г. Центр развития АLEM;
 • Сертификат за участие в семинаре по повышению уровня инновационного менеджмента в регионах, Министерство по инвестициям и развитию РК. г. Шымкент;
 • Сертификат по проведению занятий по теме «Изучение биологии цветения и семенной продуктивности дикорастущих кормовых растений Средней Азии» в период с 05.10.2017 по 19.10.2017, Таджикистан,

г. Пенджикент;

 • Удостоверение о повышении квалификации ПК №0045100 регистрационный №02-13/1161  по программе «Современные тенденции развития высшего образования», (72 часа)  с 14.04.2015 по 16.06.2015, «Сибирский институт непрерывного дополнительного образования», г. Омск, РФ.;
 • Международный казахско-турецкий университет Х.А.Ясави, Институт непрерывного образования СВИДЕТЕЛЬСТВО № 01910 от 25.01.2017 года повышения квалификации по специальности Биология (72 часа) 09.01.17 г.- 21.01.2017 г.;
 • Сертификат (PRE- INTERMEDIATE) том что с 01.11.-20.12.2016 года прошла (240 часов) повышение квалификаций в Институте повышения квалификации и дополнительного образования КазНУ им. Аль-Фараби,Алматы-2016;
 • Certificate (Upper- Intermediate B2) in the period from June 12,2017 to September 2,2017 attended the 360-hour English courses at al-Farabi kazakh national University.Almaty 2017;

6. Кәсіби  мекемелерде мүшелік: жоқ

7.Мадақтама және сыйақы: институт, факультет тарапынан мадақтамалар, алғыс /еңбек кітапшасына жазылуымен/

 • Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Казахстан от 15 декабря 2017 года;
 • Благодарственное письмо акима города Шымкента А.Жетписбаева;
 • Куәлік № Kb-A41 ОҚО «Qurmet-AB» қоғамдық бірлестігінің 01.08.2013 жылғы № 01-0003 шешімімен бекітілген «БІЛІМ БЕРУ ІСІНІҢ ҮЗДІГІ» медалі 08.12.2017 жыл Шымкент қаласы;
 • Куәлік № Hgty-12 ОҚО «Qurmet-AB» қоғамдық бірлестігінің 29.09.2014 ж.  № 01-0009 шешімімен бекітілген «ЕРЕН ЕҢБЕГІ ҮШІН » медалі 06.04.2018 жыл Шымкент;
 • Ауған соғыс ардагерлер ұйымдарының «Қазақстан ардагерлері» қауымдастығы кеңесінің 04.07.2014 жылғы шешімімен бекітілген «Қайырымдылығы үшін «САУАП» медалі;
 • Ауған соғыс ардагерлерінің «Ауғаныстан ардагерлері» Республикалық Қоғамдық Бірлестігі кеңесінің 15 ақпан 2018 жылғы шешімімен Ардагерлерге көрсеткен қамқорлығы үшін «АЛТЫН ЖҮРЕК» медалі 15.02.2018 жыл;
 •  «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ Шымкент қаласы бойынша филиал директоры Д.Е.Исабековтын Алғыс хаты  Шымкент 2019 жыл.

8. Қызмет көрсету мекемелеріндегі тәжірибе (мекеменің ішінде, мекемеден тыс) -жоқ

9.Маңызды презентациялар және баспадан шыққан мақалалар, соңғы 5 жыл – аты, қосалқы авторлары, қай жерде баспадан шыққан, презентацияланған, шыққан жылы, презентация мерзімі:

 1. Исполнитель проекта управление сельского хозяйства акимата  Туркестанской области «Внедрение и распространение технологических процессов по производству сухого коровьего молока в условиях КХ Туран, Туркестанской области»  (по бюджетной программе 019) 2018-2019 гг.;
 2. 2014-2015 гг. «Технология очистки и повторного использования сточных вод в нефтепереработке» (старший научный сотрудник), (в рамках Технического задания по договору №1 от 09.01.2014г.)
 1. Mariana Ualikhanovna Sarsembayeva, Kanat Nurullaevich Sarsenbayev, Kulzada Mergenbayevna Lakhanova, Gulmira Tyrduevna Zhussipova, Assiya Udurysinovna Mamytova “Development of technology to replace garlic with food raw materials from Ferula foetida in Central Asia and Russia.” European Biotechnology Congress 2019, 11-13 april, Valencia, Spain. Journal of Biotechnology Impact Factor: 3,163; 11-13 april, 2019 g;
 2. Сарсембаева М.У., Айтбаева А.Е., Халикова Г.С., Жусипова Г.Т. «Шынықтырылған арпа дәннің өсу мен өңгіштігін анықтау.» онлайн-конференция, международный научно-популярный журнал «Наука и жизнь Казахстана» 2019 жыл.
 3. Sartayeva H.M., Sarsembayeva M.U., Zhussipova G.T.,Zhapparbergenova E.B., Sartbayeva G.M. “Investigation of ecological-biological and biochemical features of ferula (Ferula assafoetida) in natural populations of Southerm Kazakhstan European” Biotechnology Congress 2018, 26-28 april, Athens, Greece. Journal of Biotechnology Impact Factor: 3,163 26-28 april 2018g;
 4. Халила А.Н., Жусипова Г.Т., Сапарова Ж.И., Мамирова Н.А. Исследования распространения анаплазмов серологическими реакциями. «ISCIENCE» Актуальные научныые исследования в современном мире, Сборник научных трудов, Выпуск 11(31), Часть 4, Переяслав-Хмельницский Ноябрь 2017,28-31
 5. Халила Ә.Н.,Жусипова Г.Т., Ускенов Б. «Жыныс гармоны антигені эритроцитке амидол арқылы орнықтырғанда температура әсерін зерттеу», Жаршы журналы 2010ж.
 6. Жусипова Г.Т., Тоханов М.Т., Ермаханов М.Н., Менликулова А.Б., Жорабаева Н.К. «Инновационная технология получения таблетированной формы сухого шубата из верблюжьего молока» Журнал «Успехи современного естествознания» №1 (ч. 2) 2015г.
 7. Жусипова Г.Т., Сейткаримов А., Жорабаева Н.К., Тулепова Ф.К. «Биологические особенности роста и развития Calligonuma в культуре на Юге Казахстана», «Science of XXI Century: A New Approach» Proceeding of the XI youth international scientific- practical conference of students and young scientists 30-31 October 2014, Saint- Petersburg, 2014., pp.32-36.

10. Ғылыми, тәжірибелік-конструкторлық тәжірибелерде авторлық, соавторлық, жаңа кәсіби, тәжірибе-конструкторлық  өңдемелерде мүшелік -жоқ

11. Қосымшалар, түйіндемеде көрсетілмеген маңызды істер болса қосуға болады: жоқ