Жетістіктер

           

БАСТАУЫШТА ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ КАФЕДРАСЫ

 2019   ЖЫЛЫ  СТУДЕНТТЕР ЖЕТІСТІГІ

 

                  

  

 1.   Кафедра оқытушылары мен студенттердің халықаралық конфе­ренцияларға қатысуы

                             

ҚР Халықаралық конференциялар

1

Оқушылардың оқу жетістігін бағалауда критериалды бағалауды қолданудың мүмкіндіктері

 

Филология ғылымдарының докторы, профессор Алма Қыраубайқызының 70 жылдығына орай  өтілетін  «Жастарды ұлттық рухани мұра негізінде тәрбиелеудің өзекті мәселелері» аттыХҒТК- ОҚМПИ 26мамыр, 2017ж.Шымкент.

Тұран Г.102-14

Елтай П.102-14

36-41б.

Мақала

2

Мультимединые возмозности компьютерной технологии

ХҒТК «ЭКСПО-2017: КӘСІБИ ПЕДАГОГ МАМАНДАР-ДЫ ДАЯР-ЛАУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР»- БАЙТАНАЕВ ОҚУЛАРЫ-5 Шымкент - 2017..

Абдусаметова Ж.И.102-13

284-288б

Мақала

 

Студенттер  ғылыми мақала жариялауы, конференцияға қатысуы  (кафедра үшін)

Студент және магистранттың аты-жөні

Ғылыми мақаланың аты

Шыққан жері

Беттері

 1. 1

Жақыпбек А.Е.,

Жетекшісі:   ТаутаеваГ.Б.

Бастауыш сынып оқушыларының зейін қасиеттерін дамытудың ерекшеліктері

«G-GLOBAL – ЖАҺАНДАНУ АЛАҢЫ:

ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖАСТАР»

студенттердің дәстүрлі республикалық VI ғылыми-

тәжірибелік конференциясы Наурыз, 2017

362-365бет

 1. 2

Тойымбет Д.Қ.,

Жетекшісі:ТаутаеваГ.Б. 

Мүмкіншілігі шектеулі балалармен жүргізілетін тәрбие жұмыстары

«G-GLOBAL – ЖАҺАНДАНУ АЛАҢЫ:

ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖАСТАР»

студенттердің дәстүрлі республикалық VI ғылыми-

тәжірибелік конференциясы. Наурыз, 2017

271-273 бет.

 1. 3

Сарсенова З. М.,

Жетекшісі:ТаутаеваГ.Б.

Бастауыш сынып оқушыларының мазасыздануының ерекшеліктері

«G-GLOBAL – ЖАҺАНДАНУ АЛАҢЫ:

ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖАСТАР»

студенттердің дәстүрлі республикалық VI ғылыми-

тәжірибелік конференциясы.  Наурыз,2017

474-476

 1. 4

Жетекшісі:ТаутаеваГ.Б.

Баланы мектепке психологиялық тұрғыдан дайындау

«G-GLOBAL – ЖАҺАНДАНУ АЛАҢЫ:

ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖАСТАР»

студенттердің дәстүрлі республикалық VI ғылыми-

тәжірибелік конференциясы.  Наурыз,2017

337-339 бет.

 1. 5

Өмірзақ Г.Ж.,  БейсжановаС.Ғ.,      Жетекшісі:   А. Б. Ибашова               

МЕЖПРЕДМЕТНАЯ  СВЯЗЬ В  ПРОЦЕССЕ  ОБУЧЕНИЯ НА  УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

G-GLOBAL – Жаһандану алаңы:Ғылым және жастар» Студенттердің дәстүрлі республикалық VI ғылыми-тәжрибелік конференциясының материалдары. Наурыз, 2017

322-324

 1. 6

Мейірбекова Ж.Ш,               Ысрайыл  Ә.И.,                                 Жетекшісі: А. Б. Ибашова

РАЗВИТИЕ  МЕЖПРЕДМЕТНОЙ    СВЯЗИ  В  ПРОЦЕССЕ  ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

G-GLOBAL – Жаһандану алаңы:Ғылым және жастар» Студенттердің дәстүрлі республикалық VI ғылыми-тәжрибелік конференциясының материалдары. Наурыз, 2017

307-309

 1. 7

Ақжолова Э.

Жетекшісі: Байдыбекова Е.И.

 

Бастауыш мектеп информатикасындағы пәнаралық байланыс

G-GLOBAL – Жаһандану алаңы:Ғылым және жастар» Студенттердің дәстүрлі республикалық VI ғылыми-тәжрибелік конференциясының материалдары Наурыз,2017

389-391 б

 1. 8

ТоғайбекА.С  Жетекшісі:Байдыбекова Е.И.

 

 Бастауыш математика сабағында оқушылардың шығармашылығын дамыту

G-GLOBAL – Жаһандану алаңы:Ғылым және жастар» Студенттердің дәстүрлі республикалық VI ғылыми-тәжрибелік конференциясының материалдары.Наурыз, 2017

. 0,2 б.т.

 1. 9

Алмазбекқызы Қ.

Кенбаева М.Б.  Жетекшісі:Байдыбекова Е.И.

 

Бастауыш сыныпта геометриялық есеп түрлерін оқыту

G-GLOBAL – Жаһандану алаңы:Ғылым және жастар» Студенттердің дәстүрлі республикалық VI ғылыми-тәжрибелік конференциясының материалдары, Наурыз, 2017

0,2 б.т.

 1. 10

Анарбекова М. Жетекшісі:Байдыбекова Е.И.

 

Бірінші сынып математикасын оқытудағы ойын технологиясы

G-GLOBAL – Жаһандану алаңы:Ғылым және жастар» Студенттердің дәстүрлі республикалық VI ғылыми-тәжрибелік конференциясының материалдары. Наурыз, 2017

0,2 б. т.

 1. 11

Әлімтай Б.Ш.

Жетекшісі: Байдыбекова Е.И.

 

Бастауыш білім берудегі ин

новациялық технология

G-GLOBAL – Жаһандану алаңы:Ғылым және жастар» Студенттердің дәстүрлі республикалық VI ғылыми-тәжрибелік конференциясының материалдары Наурыз, 2017

408-411б

 1. 12

Шамұратова А.Б.,

Исабекова Н.Д.

Жетекшісі: Байдыбекова Е.И.

 

Ауызша және жазбаша есептеулердің алгоритмдік негіздері

G-GLOBAL – Жаһандану алаңы:Ғылым және жастар» Студенттердің дәстүрлі республикалық VI ғылыми-тәжрибелік конференциясының материалдары. Наурыз, 2017

0,2 б.т.

 1. 13

Құрбан Э.М.

Жетекшісі: Ақынова Л.А.

 

Балалрдың дамуындағы қозғалыстың маңызы

G-GLOBAL – Жаһандану алаңы:Ғылым және жастар» Студенттердің дәстүрлі республикалық VI ғылыми-тәжрибелік конференциясының материалдары Наурыз,2017

443-446

 1. 14

Ибраим А.Ә.

Жетекшісі: Ақынова Л.А

Оқушылардың дене сымбатын дұрыс қалыптастыру жолдары

G-GLOBAL – Жаһандану алаңы:Ғылым және жастар» Студенттердің дәстүрлі республикалық VI ғылыми-тәжрибелік конференциясының материалдары Наурыз,2017

432-434

 1. 15

Дәулетбай А.Қ.

Жетекшісі: Ақынова Л.А  

Бастауыш сынып оқушыларына инновациялық оқыту технологиясы арқылы білім беру әдістемесі

G-GLOBAL – Жаһандану алаңы:Ғылым және жастар» Студенттердің дәстүрлі республикалық VI ғылыми-тәжрибелік конференциясының материалдары Наурыз,2017

419-422

 1. 16

Таубай Б.Б.

Жетекшісі: Ақынова Л.А        

Бастауыш сыныпта  экологиялық тәрбие беру негізінде дүниетанымын қалыптастыру

G-GLOBAL – Жаһандану алаңы:Ғылым және жастар» Студенттердің дәстүрлі республикалық VI ғылыми-тәжрибелік конференциясының материалдары Наурыз,2017

351-353

 1. 17

Султанова Д.А.

Жетекшісі: Ақынова Л.А  

Балалар мен жасөспірімдер арасында гиподинамияның алдын алу шаралары

G-GLOBAL – Жаһандану алаңы:Ғылым және жастар» Студенттердің дәстүрлі республикалық VI ғылыми-тәжрибелік конференциясының материалдары Наурыз,2017

344-346

 1. 18

Тағай А.Ә.

Жетекшісі: Ақынова Л.А.        

Оқушыларды салауатты өмір сүруге дағдыландыру 

G-GLOBAL – Жаһандану алаңы:Ғылым және жастар» Студенттердің дәстүрлі республикалық VI ғылыми-тәжрибелік конференциясының материалдары Наурыз,2017

469-471

 1. 19

Құрбан.Э.М.

Жетекшісі: Ақынова Л.А        

Балалардың дамуындағы қозғалыстың маңызы

G-GLOBAL – Жаһандану алаңы:Ғылым және жастар» Студенттердің дәстүрлі республикалық VI ғылыми-тәжрибелік конференциясының материалдары Наурыз,2017

443-446

 1. 20

Сырлыбекова Ш.Е., СыздыковаН.Ж. 

Жетекшісі: Алиева К.С.

 

Бастауыш сыныпта есеп шығаруда талдау әдістерін пайдалану

«G-GLOBAL –Жаһандану алаңы: Ғылым және жастар» студенттердің дәстүрлі республикалық VІ ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. 1-бөлім Шымкент - 2017

466-469

 1. 21

Тажиева С.Б.,      ЕсбусиноваА.А.

Жетекшісі:Алиева К.С.

 

12-жылдық бастауыш сынып математикасындағы көрнекіліктің ролі  

 

G-GLOBAL –Жаһандану алаңы: Ғылым және жастар» студенттердің дәстүрлі республикалық VІ ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. 1-бөлім Шымкент - 2017

471-474

 1. 22

Байболатова А.О., КенбаеваМ.Б.

Жетекшісі: Алиева К.С.

 

Сандарды нөмірлеуді оқытудағы ойын есептерін пайдалану

«G-GLOBAL –Жаһандану алаңы: Ғылым және жастар» студенттердің дәстүрлі республикалық VІ ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. 1-бөлім Шымкент - 2017

410-413

 1. 23

Байбосынова Ж.Ш.,

 Содикова А.

Жетекшісі:Алиева К.С.

 

Бастауыш сынып математикасында жай есептердің түрлерін оқыту әдістемесі    

«G-GLOBAL –Жаһандану алаңы: Ғылым және жастар» студенттердің дәстүрлі республикалық VІ ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. 1-бөлім Шымкент - 2017

413-415

 1. 24

Жумадилда  М.А

Жетекшісі:Қалжанова А.К.

Развитие культуры речи младших школьников.

Материалы VI Республиканской традиционной студенческой научно-практической конференции «G-Global – площадка глобализации: наука и молодежь», Шымкент-2017

278-280

 1. 25

Тургараева А.К.   Жетекшісі:Қалжанова А.К.

Применение мультимедийных технологий в образовательных учреждениях

Материалы VI Республиканской традиционной студенческой научно-практической конференции «G-Global – площадка глобализации: наука и молодежь», Шымкент-2017

360-362

 1. 26

Сағатова А.   Жетекшісі:Нұрсейтова Л.О

Бастауыш сынып оқушыларының патриоттық сезімдерін қалыптастыру жолдары

«G-Clobal-жаһандану алаңы: ғылым және жастар» студенттердің дәстүрлі республикалық 6 ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары Шымкент,ОҚМПИ наурыз 2017 ж

329-332б.

 1. 27

Нәбиғалықызы Сайда   Жетекшісі:Нұрсейтова Л.О.

Төменгі сынып оқушыларының адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру

«G-Clobal-жаһандану алаңы: ғылым және жастар» студенттердің дәстүрлі республикалық 6 ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары Шымкент,ОҚМПИ наурыз 2017 ж

332-335б.

 1. 28

Әбдірақимова Айдана  Жетекшісі:Нұрсейтова Л.О.

Бірлескен топтық жұмысты пайдалану жолдары

«G-Clobal-жаһандану алаңы: ғылым және жастар» студенттердің дәстүрлі республикалық 6 ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары Шымкент,ОҚМПИ наурыз 2017 ж

335-338б.

 1. 29

Әнуарбек Жазира   Жетекшісі:Қаратаев Н.С.             

 

Батсауыш сыныптарда сандардың қасиеті арқылы сабақ жүргізу

«G-GLOBAL – ЖАҺАНДАНУ АЛАҢЫ: ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖАСТАР» студенттердің дәстүрлі республикалық VI ғылыми- тәжірибелік конференциясы ОҚМПИ Шымкент–2017ж.

265- 267 б

 1. 30

Оразбай А.

Жетекшісі: Баймбетова Ж.А.

Бастауыш сыныптарда балалардың сөйлеу тілін дамыту

«G - GLOBAL –жаhандану алаңы ғылым және жастар» студенттердің дәстүрлі республикалық V1 ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 1 бөлім, Шымкент-2017

457-459.

 1. 31

Дәрібай С.

Жетекшісі: Баймбетова Ж.А.

Махамбет шығармаларының мазмұны

-«G - GLOBAL –жаhандану алаңы ғылым және жастар» студенттердің дәстүрлі республикалық V1 ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 1 бөлім, Шымкент-2017,

260-262 беттер.

 1. 32

Сейітқасым Г.

Жетекшісі: Баймбетова Ж.А.

Ертегілердің ғылыми ерекшелігі

«G - GLOBAL –жаhандану алаңы ғылым және жастар» студенттердің дәстүрлі республикалық V1 ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 1 бөлім, Шымкент-2017,

339-341 беттер

 1.  

Барлығы:32

 

 

 

 

 

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығының төмендегі студенттері 17 ақпан  2017 жылы Ресей Федерациясы Пенза қаласында өткен «Ғылыми жетістіктер және жастар жаңалықтары » -  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына  және 27 қараша 2017 жылы РФ Красноярск қаласында өткен  « Педагогика ғылымының пайда болуы мен дамуы» саласы бойынша «Солнечный свет» Халықаралық интернет олимпиадасына қатысып, жүлделі орындарға және сертификаттарға ие болды.       

 

1

Тұрғымбай Алтынай және Карахметова Дияна 102-15 тобының студенттері Жетекшілері п.ғ.к. А.Б Ибашоваға жәнеК.С Алиева

17 ақпан 2017 жылы Ресей Федерациясы Пенза қаласында өткен «Научные достижения и открытия современной молодежи» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция

I –дәрежелі дипломмен, және сертификатпен

2

Бекзатова Дилнура Элмурадовна 102-14 тобының студенті жетекшісі п.ғ.к. Г.Б.Таутаева

27 қараша 2017 жылы РФ Красноярск қаласында өткен  « Педагогика ғылымының пайда болуы мен дамуы» саласы бойынша Халықаралық интернет олимпиада жеңімпазы «Солнечный свет»

1-орын  ДО 456893

3

Ерман Айдана Кажымухановна 102-14 тобының студенті жетекшісі п.ғ.к. Г.Б.Таутаева

27 қараша 2017 жылы РФ Красноярск қаласында өткен  « Педагогика ғылымының пайда болуы мен дамуы» саласы бойынша Халықаралық интернет олимпиада жеңімпазы «Солнечный свет»

1-орын  ДО 456931

4

Жасұзақ Гүлшат Талғатовна 102-14 тобының студенті жетекшісі п.ғ.к. Г.Б.Таутаева

27 қараша 2017 жылы РФ Красноярск қаласында өткен  « Педагогика ғылымының пайда болуы мен дамуы» саласы бойынша Халықаралық интернет олимпиада жеңімпазы «Солнечный свет»

1-орын  ДО 456938

5

Қаратаева Шолпан Толибайқызы 102-14 тобының студенті жетекшісі п.ғ.к. Г.Б.Таутаева

27 қараша 2017 жылы РФ Красноярск қаласында өткен  « Педагогика ғылымының пайда болуы мен дамуы» саласы бойынша Халықаралық интернет олимпиада жеңімпазы «Солнечный свет»

1-орын   ДО 456976

6

Мақсұтқызы Самал 102-14 тобының студенті жетекшісі п.ғ.к. Г.Б.Таутаева

27 қараша 2017 жылы РФ Красноярск қаласында өткен  « Педагогика ғылымының пайда болуы мен дамуы» саласы бойынша Халықаралық интернет олимпиада жеңімпазы «Солнечный свет»

 1-орын  ДО 456964

7

Мусаева казына Мейракмовна102-14 тобының студенті жетекшісі п.ғ.к. Г.Б.Таутаева

27 қараша 2017 жылы РФ Красноярск қаласында өткен  « Педагогика ғылымының пайда болуы мен дамуы» саласы бойынша «Солнечный свет» Халықаралық интернет олимпиада жеңімпазы

1-орын   ДО 4566921

8

Нысанбек Динара 102-14 тобының студенті жетекшісі п.ғ.к. Г.Б.Таутаева

27 қараша 2017 жылы РФ Всероссииская онлайн-олимпиада, по дисциплине «Педагогика и психология», г.Краснодар            

1-орын   № ONL - 64113

9

Балдырбек Ақбота Сериковна           102-14 тобының студенті жетекшісі п.ғ.к. Г.Б.Таутаева 

27 қараша 2017 жылы РФ Всероссииская онлайн-олимпиада, по дисциплине «Педагогика и психология», г.Краснодар

1-орын   № ONL - 63991

10

Қалыбай Эльонора   П.ғ.к., аға оқытушы Таутаева Г.Б. Всероссииская онлайн-олимпиада, по дисциплине «Педагогика и психология», г.Краснодар

27 қараша 2017 жылы РФ Всероссииская онлайн-олимпиада, по дисциплине «Педагогика и психология», г.Краснодар

1-орын   № ONL - 64115

11

Давыдова Юлия 102-87 тобының студенті жетекшісі ф.ғ.к., Э.Б.Оразбаева

2017 ж. Алматы қ. «Самые яркие события уходящего 2017 года» 1 Республиканском конкурсе стихов и сочинений

III- орын № ДIIIСЯМУ2017_01

                                                                                                                                                                                        

Ғылыми зерттеу жұмыстарының SWOT – талдауы

 

S-(strength)- күшті жақтары (әлеуметтік – позитивтік ішкі факторлар)

W (weakness) –әлсіз жақтары  (әлеуметтік кері ішкі факторлар)

 • онлайн конференциялар, форум өткізу, қатысу, келісімшарттар жасалған мекемелер
 • шетелдік халықаралық конференцияларға ПОҚ қатысуының жоғары деңгейі
 • импакт фактор журналдарына мақала жариялануы:
 • Қазақстанның жетекші ЖОО мен шетелдік ЖОО-да ПОҚ-ң ғылыми тәжірибесінің жоқтығы

O (opportunity) –қолайлы мүмкіндіктер (сыртқы факторлар)

T (threat) – қауіптер (сыртқы факторлар)

 • алыс және жақын шетелдерден, ҚР жетекші ЖОО-нан дәрежелі ПОҚ және ғалымдарды шақыру
 • - шетелдік ЖОО академиялық ұтқырлық бағдарламасының болмауы
 • - ЖОО-нындағы ғылыми дәрежелі оқытушылардың зейнеткерлік жаста болуы

 

      

Бастауышта оқыту әдістемесі кафедрасы

«12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ БАСТАУЫШ СЫНЫПТА НЕГІЗГІ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ» тақырыбындағы онлайн семинар

 

 

 

 

 

 

«БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫ ДАМЫТУ ҮШІН ОҚЫТУ ТӘСІЛДЕРІН ЖАҢҒЫРТУ»

атты бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған республикалық оқу семинары

Маржан Тасова атындағы үш тілде оқытатын №12 мамандандырылған мектеп-интернатында өтті.

            Бастауыш білім факультетінің  деканы, ф.ғ.к. Э.Б.Оразбаева мен «Бастауышта оқыту әдістемесі» кафедрасының меңгерушісі п.ғ.к. А.Б.Ибашованың ұйымдастыруымен 2015 жылғы 3-6 қараша күндері Шымкент қаласындағы үш тілде оқытатын дарынды балаларға арналған №12 Маржан Тасова атындағы мамандандырылған мектеп-интернатта Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығымен бірге «Бастауыш мектепте функционалдық сауаттылықты дамыту үшін оқыту тәсілдерін жаңғырту» атты бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған республикалық оқу семинары өткізілді.

            Оқу семинарына қатысушы бастауыш сынып мұғалімдеріне «Бастауышта оқыту әдістемесі» кафедрасының профессор-оқытушылары п.ғ.д., профессор А.Жапбаров, ф.ғ.к. Э.Б.Оразбаева, А.К.Калжанова,   п.ғ.к. Ш.Ж.Арзымбетова, А.Б.Ибашова, б.ғ.к. Л.А.Акынова, аға оқытушы Л.М.Байырбекова, магистр-оқытушылар И.Д.Сауытбаева, Ұ.Б.Ахатаева   және кафедраның базалық мектептері №87 жалпы орта мектебінің жоғары санатты мұғалімдері Э.Ердес, Г.Кемалжанқызы, З.Космодемьянская атындағы №23 мектеп-лицейдің жоғары санатты мұғалімі Г.Оразбековалар лекция, семинар сабақтарын және тренингтер өткізіп, шеберлік сыныптарын көрсетті.