Тұрабай Нұрсұлтан Әлназарұлы

1.Аты-жөні: Тұрабай Нұрсұлтан Әлназарұлы

2.Білімі: жоғары

Ғылыми және академиялық дәреже: биология магистрі

Кәсіби біліктілік: биология  мұғалімі

Дәріс беретін пәндер: Микробиология, Микроағзалар физиологиясы, Жасуша биологиясы, Цитология және гистология

Осы мекемеде жұмыс істеген мерзімі: 2018-2019 оқу жылынан бастап осы күнге дейін

3.Академиялық тәжірибе: 1 жыл– ЖОО

2018-2019 жылдан бастап ОҚМПУ-нің биология кафедрасында магистр оқытушысы

Дәріс беретін пәндер – Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні: толық жұмыс күні

4.Академиялық емес тәжірибе: компания,немесе заңды тұлға, аты,

қысқа мәлімет (толық жұмыс күні,қосымша жұмыс) - жоқ

5.Куәлік / кәсіби біліктілігін көтеру сертификаттары, мерзімі, кәсіби тірке:-

7.Мадақтама және сыйақы:-

8.Қызмет көрсету мекемелеріндегі тәжірибе (мекеменің ішінде, мекемеен тыс) -жоқ

9.Маңызды презентациялар және баспадан шыққан мақалалар, соңғы 5 жыл – аты, соавторлары, қай жерде баспадан шыққан, презентацияланған, шыққанжылы, презентация мерзімі:

1)Минералды тыңайтқыштарды пайдаланудың экологиялық мәселелері.  «Заманауи білім беру тенденциялары, болашаққа көзқарас»-Байтанаев оқулары-7: атты халақаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысының ғылыми мақалалар жинағы

2) Гельминтоспориоз ауруына шалдыққантұқымдардың биологиялық ерекшеліктері- ҚР өткен халықаралық конференциялар.Мақала.

3) «Генетика және гендік инженерия» пәнінен лабораториялық жұмыстарға арналған  оқу-әдістемелік құрал.

4) Educational – research practice(Botany, Zoology) пәнінен әдістемелік нұсқаулық.

5) «Микроағзалар физиологиясы» пәнінен лабораториялық жұмыстарға арналған  оқу-әдістемелік құрал.

10. Ғылыми, тәжірибелік-конструкторлық тәжірибелерде авторлық, соавторлық, жаңа кәсіби, тәжірибе-конструкторлық  өңдемелерде мүшелік -жоқ

11. Қосымшалар, түйіндемеде көрсетілмеген маңызды істер болса қосуға болады: жоқ