Оқу әдістемелік жұмыстар

Кафедра оқытушыларының 2014-2016 оқу жылында біліктілігін арттыру мақсатында жіберілетін

оқытушылардың тізімі.

 

Мұғалімдердің дайындаған Партфолио тізімі.

 

Қадірбаева Р.І.

Мырзаханов Ж.Ш.

Адылбекова Э.Т.

Бәймішева А.Ж.

Курманбаева Ж.И.

Мырзахметова Б.Ш.

Сарсенбиева Н.Ф.

Нурмуханбетова Г.

Лесбаев А.У.

Алимкулова Г.Т.

 

 

2015-2016 оқу жылында өткізілген ашық сабақтар туралы мәлімет

 

            №

Оқытушының

аты-жөнi

Комиссия мүшелерi

Күні, уақыты

Пән аты

Сабақ түрі

1

Қадірбаева Р.І.

Мырзахметова Б.Ш

Әмірбекұлы А.

Баймішева А.Ж.

24.11.2015

10:30

Информатиканы оқытудың инновациялық технологиялары 

лекция

2

Адылбекова Э.Т.

Мырзахметова Б.Ш.

Лесбаев А.У.

Баймішева А.Ж.

03.12.2015

12:40

Сандық  әдістер

лаборатория

3

Кулжатаева К.М.

Мырзахметова Б.Ш.

Әмірбекұлы А.

Мырзаханов Ж.Ш.

26.02.2016

12:40

Информатика

лаборатория

4

Мырзаханов Ж.Ш.

Мырзахметова Б.Ш.

Сарсенбиева Н.Ф.

Кулжатаева К.М.

18.03.2016

09:30

Информатика

лаборатория

5

Бәймішева А.Ж.

Мырзахметова Б.Ш.

Әмірбекұлы А.

Кулжатаева К.М.

21.04.2016

13:40

Мәліметтер қоры және ақпараттық жүйелер 

лаборатория