Оқу әдістемелік жұмыстар

2019–2020 оқу жылында дайындалатын, баспадан шығарылатын оқу-әдістемелік жұмыстар жоспары

ИНФОРМАТИКА  КАФЕДРАСЫ

Дайындалатын, баспадан шығарылатын модульдік оқыту негізінде оқу-әдістемелік құралдар

 

Күтілетін нәтиже

Орындау мерзімі

Орындаушы

Орындалуы туралы белгі

1

«Языки программирования: Python».  Зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқаулық

Зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқаулық

қараша

2019ж

Мырзахметова Б.Ш

 

2

«Android платформасында мобильді қосымшаларды құрудың негізгі қағидалары». Зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқаулық

Зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқаулық

Қараша, 2019 ж.

Сулейменова Л.А.,

Қаратаев Н.С.

 

3

«Web-программалау» пәнінен БӨЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық

БӨЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық

қаңтар

2020ж

Құлжатаева К.М.,

Шырынханова Д.Ж.

 

4

«Сандық әдістер» оқу құралы

Оқу құралы

Ақпан  2020ж

Адылбекова Э.Т.

 

5

«Білім берудегі бұлтты технологиялар» оқу-әдістемелік құрал

Оқу-әдістемелік құрал

Мамыр 2020ж

Алиева А.О.

 

6

«Fundamental theory of informatics». Зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқаулық

Зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқаулық

Сәуір 2020 ж

Құрманбаева Ж

 

7

«Информатиканың теориялық негіздері». Лекция жинағы

Лекция жинағы

Қаңтар, 2020 ж.

Қалдарова Б,С

 

8

«Data base and information systems». Зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқаулық

Зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқаулық

наурыз, 2020 ж

Шырынханова Д.Ж.,

Одаманова Г

 

9

«»

 

 

Лесбаев А

 

10

«Есептеуіш желілер, жүйелер және телекоммуникация». Лекция жинағы

Лекция жинағы

Сәуір 2020ж

Сәрсенбиева Н.Ф

 

 

 

Орындалатын жұмыстар

Орындау  мерзімі

Жауаптылар

Аяқталу нысаны

Орындалғаны

туралы белгі

1

2

3

4

5

6

1

1.1.Кафедраның оқу-әдістемелік жұмысының жоспарын дайындау, бекіту.

1.2. Кафедра дайындайтын мамандықтар бойынша өтілетін пәндердің оқу, жұмыс бағдарламаларын, силлабустарын, элективті пәндердің каталогын, педагогикалық және оқу іс-тәжірибелерінің оқу бағдарламалары мен жұмыс жоспарларын, оқу-әдістемелік семинар жоспарын, оқу-әдістемелік, ғылыми және тәрбие жұмыстарының жоспарын, СМЖ-мақсаттарын және мақсаттарды орындау жоспарын СҒЗ және үйірме жұмыстарының жоспарын, топ тәлімгерлерінің жұмыс жоспарын, кәсіби бағдар жұмыстарын жүргізу жоспарын, академиялық ұтқырлық жоспарын, ОСӨЖ, СӨЖ кестелерін бекітуге ұсыну.

1.3. Кафедра профессор-оқытушылар құрамының 2019-2020 оқу жылында  баспадан шығаратын оқу және оқу-әдістемелік құралдары, электронды оқулықтары жоспарын бекіту ұсыну.

1.4. Курстық және дипломдық жұмыстардың тақырыптарының мамандық квалификациясына сәйкестігін қадағалау. 2019-2020 оқу жылында ұсынылатын курстық және дипломдық жұмыстардың тақырыптарын бекітуге ұсыну.

 

 

Тамыз

2019ж.

Сулейменова Л.А.,

Қалдарова Б.С

 

Қалдарова Б.С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қалдарова Б.С

 

 

Сулейменова Л.А.,

 

 

   

 

 

Оқу-әдістемелік жұмысының жоспары

 

Оқу, оқу - жұмыс бағдарламасы, силлабус.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулықтарды баспадан шығару жоспары

 

 

Курстық және дипломдық жұмыстардың тақырыптары

 

2

2.1. Кафедрада жүргізілетін пәндер бойынша күзгі семестрдегі тест сұрақтары, емтихан билеттерінің сапасы және бағдарламаға сәйкестігі .

2.2. Кафедра дайындап шығаратын мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік үдерістің тиімділігін арттыру:

- пәндердің оқу-әдістемелік кешенін жаңа әдістемелік нұсқаулармен толықтыру;

- оқу-әдістемелік құралдарды баспадан шығару

-қашықтықтан оқыту курстарын дайындау;

-сырттай, қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін жүйелі ұйымдастыру, электрондық оқу-әдістемелік  кешендерді және кейстерді дайындап «UNIVER» автоматтандырылған ақпараттық желісіне орналастыру.

2.3. Бірінші межелік бақылау қорытындысын талқылау

 

 

 

 

Қыркүйек

2019ж.

Сулейменова Л.А.,

 

 

 

Сулейменова Л.А.,

Қалдарова Б.С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топ тәлімгерлері

Емтихан билеттері және тест сұрақтары

 

 

Мәлімет, есеп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мәлімет, есеп

 

3

3.1. Кафедрада өтілетін пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешендердің дайындалу деңгейі  және сапасы.

3.2. Лекциялық, лабораториялық,     практикалық сабақтардың өту сапасы.

 

Қазан 2019ж.

 

 

 

Сулейменова Л.А.,

Қалдарова Б.С

 

Сулейменова Л.А.

.

 

Пән кешендері

 

 

Пікір

Хаттама

Жұмыс жоспары

 

4

4.1. Қашықтықтан оқыту технологиясы негізінде білім алушы студенттер үшін дайындалған  кейстік тапсырмалар, курстар мен электрондық оқу-әдістемелік кешендер және оның сапасы.

4.2. Күндізгі, кешкі, сырттай және қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша білім алушы студенттердің курстық жұмысты қорғауын ұйымдастыру, қурстық жұмыстарды қабылдау комиссиясының құрамын бекіту.

 

Қараша 2019ж

Қаратаев Н

 

 

 

 

 

Сулейменова Л.А.,

Нурмаханбетова Г.К

 

Электрондық оқу-әдістемелік кешен.

 

 

 

 

 

Хаттама, шешім

 

 

5

5.1. Оқу жылында ұйымдастырылатын оқу-әдістемелік семинарлардың жұмыс барысы.

5.2. Екінші межелік бақылау  нәтижелерін талқылау.

5.3. Академиялық  ұтқырлық  жоспарының орындалуы жайлы.

5.4. Педагогикалық және оқу іс-тәжірибелерді ұйымдастыру және іс-тәжірибелердің қорытынды есебін қабылдау, комиссия құрамын бекіту, нәтижелері бойынша есеп беру.

5.5.Кафедраның 2019-2020 оқу жылына жоспарлаған сапа мақсаттарының орындалу барысы.

5.6. Оқу-әдістемелік, ғылыми және тәрбие жұмыстарының жарты жылдық есебі.

 

Желтоқсан 2019ж.

Сулейменова Л.А.,

Қалдарова Б.С

 

Топ тәлімгерлері

 

Жамалова К

 

Сулейменова Л.А.,

Адылбекова Э.Т

 

 

 

 

 

Қалдарова Б.С

Қаратаев Н

Құлжатаева К

Мәлімет, есеп

 

Мәлімет, есеп

 

 

 

Пікір

Хаттама

Жұмыс жоспары

 

 

 

 

 

Мәлімет, есеп

 

 

6

6.1.Сыртқы бөлімнің және қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша білім алушы студенттердің оқу-әдістемелік құралдармен қамтамасыз етілуі.

5.2. Студенттердің педагогикалық,  оқу, диплом алды іс-тәжірибелерін ұйымдастыру барысындағы оқу-әдістемелік құжаттары мен педагогикалық іс-тәжірибелерге арналған жұмыс бағдарламаларының  сапалылығы.

6.3. Қысқы емтихандық сессия нәтижелері бойынша оқу топтарының, мамандық студенттерінің оқу үлгерімін талдау.

 

 

Қаңтар-2020ж

Садық Б.Х.

 

 

 

Адылбекова Э.Т

 

 

 

 

 

Қалдарова Б.С.

Топ тәлімгерлері

 

Оқу-әдістемелік құралдар

 

 

 

Педагогикалық іс-тәжірибенің құжаттары

 

 

 

 

Мәлімет, есеп

 

 

7

7.1. Кафедрадағы 1-жарты жылдықта оқу-әдістемелік құралдарды шығару жоспарының орындалу барысы.

7.2. Курстық, дипломдық жұмыстардың орындалуы үшін   және мемлекеттік емтиханға  қажетті әдістемелік оқу құралдарымен қамтамасыздандырылуы.

7.3.Көктемгі семестрде өтілетін пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешендердің дайындалу деңгейі  және сапасы

 

 

Ақпан- 2020ж

Қалдарова Б.С.

Сулейменова Л.А.

 

 

Құрманбаева Ж

 

 

 

Сулейменова Л.А.,

Қалдарова Б.С

 

Оқу-әдістемелік құралдар

 

 

 

Оқу-әдістемелік құралдар

 

 

Пән кешендері

 

8

8.1. Кафедрада студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру және оқу-әдістемелік құралдармен қамтылуы.

8.2. Кафедра оқытушыларының біліктілігін арттыру жұмыстарының барысы.

8.3.Дипломдық және курстық жұмыстардың орындалу барысы және нәтижесі туралы.

8.4. Жазғы сессия емтихан билеттері мен тест сұрақтарының сапасы жайлы.

8.5. Көктемгі семестрдегі бірінші межелік бақылау қорытындысы.

 

 

Наурыз-2020ж

Сулейменова Л.А Кафедра оқытушылары

Сулейменова Л.А

 

 

 

Сулейменова Л.А

 

Топ тәлімгерлері

Оқу-әдістемелік құралдар

 

Мәлімет, кафедра хаттамасы

 

 

Мәлімет, кафедра хаттамасы

 

 

Хаттама

 

Тіркеу бөлімінің мәліметі

 

9

9.1.Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды және  интерактивті тақтаны оқыту үдерісінде қолдану.

9.2. Кафедра оқытушыларының жеке жүктемесіндегі оқу-әдістемелік жұмыстардың орындалу барысы.

9.3. Көктемгі семестрдегі екінші межелік бақылау қорытындысы.

 

 

Сәуір– 2020ж.

Сулейменова Л.А Байырбекова Л

 

Сулейменова Л.А

 

 

Сулейменова Л.А Топ тәлімгерлері

Хаттама

 

 

Мәлімет, кафедра хаттамасы

 

 

10

10.1.Кафедрада жоспарланған оқулықтар мен оқу құралдары, электронды оқулықтарды баспадан шығару жоспарларының орындалу барысы.

10.2.Кафедрадағы өзара сабаққа қатысу жоспарының орындалуы және резенциялау сапасы туралы.

10.3.Кафедрада кәсіптік бағдар жұмыстарының жүргізілуі.

 

 

 

Мамыр-2020ж.

 

Қалдарова Б.С

 

 

 

Сулейменова Л.А.

 

 

Ибашова А.Б.,

Орал Әсем

Оқу-әдістемелік құралдар

Кесте бойынша қадағалау

 

 

Хаттама

 

 

                  Хаттама

 

11

11.1. Жаңа оқу жылына дайындық.

11.2. Кафедра оқу-әдістемелік жұмысының 2019-2020 оқу жылының есебі.

Маусым

2020ж.

Сулейменова Л.А Қалдарова Б.С

 

 

Дайындық актісі,

жылдық есеп