Барысова Назира Табановна

 Барысова Назира Табановна

1 Аты-жөні: Барысова Назира Табановна

2 Білімі: жоғары, ағылшын тілінің оқытушысы, Қызыл-Орда педагогикалық институты, шетел тілдеріфакультеті, 1982ж.

3 Академиялық дәрежесі: аға оқытушы

4 Академиялық тәжірибе: толық қамтылған

1982-1983- Қызыл-Орда педагогикалық институты, шетел тілдері факультеті,оқытушы.

1988-1998- №79 орта мектеп, ағылшын тілі мұғалімі

1998-2008 Х.А.Яссауи атындағы ХҚТУ, ағылшын тілінің оқытушысы.  

2008-2011 Академиялық Инновациялық университет, ағылшын тілінің оқытушысы.

2011- осы күнге дейін ОҚМПИ, ОҚМПУ, ағылшын тілінің оқытушысы.

5 Академиялық емес тәжірибе: -

6 Куәліктер немесе кәсіби тіркеу: онлайн семинарлар мен конференцияларға қатысу сертификаттары, тілдік курстар сертификаттары.

7 Кәсіби ұйымдарға мүшелік ету: -

8 Мадақтамалар: грамоталар, « Ерең еңбегі үшін» медалі-2018ж

9 Қызмет көрсету саласында жұмыс (жұмыс орны ішінде және сыртында): жоқ.

10 Соңғы 5 жылдағы маңызды басылымдар, презентациялар – аты,  қосымша авторлар (егер бар болса), шыққан орны, мерзімі:

Special texts

Учебно-метод пособие

2014

ОҚМПИ,Шымкент

Институттің оқу-әдістемелік кеңесінің шешімімен баспадан шыққан

5 б.т.

Countrystudy.

 Учебно-метод пособие

2014

ОҚМПИ,Шымкент

Институттің оқу-әдістемелік кеңесінің шешімімен баспадан шыққан

5б.т.

Соавтор:Бейсенбаева А.А.

Special texts for philologists

Учебно-метод пособие

2014

ОҚМПИ,Шымкент

Институттің оқу-әдістемелік кеңесінің шешімімен баспадан шыққан

5 б.т.

Special texts for senior students /3-d course/

Учебно-метод пособие

2015

ОҚМПИ,Шымкент

Институттің оқу-әдістемелік кеңесінің шешімімен баспадан шыққан

5 б.т.

English

Учебник

2016

ОҚМПИ,Шымкент

Институттің оқу-әдістемелік кеңесінің шешімімен баспадан шыққан

18 б.т.

Англо- казахско -русский терминологический толковый словарь математических терминов

Учебно-метод пособие

2016

 

ОҚМПИ,Шымкент

 Институттің оқу-әдістемелік кеңесінің шешімімен баспадан шыққан. 5б.т. Қосалқы автор:

М.Жаманкараева

English for discussion  -

Учебно-метод пособие

2017

ОҚМПИ,Шымкент

Институттің оқу-әдістемелік кеңесінің шешімімен баспадан шыққан

5 б.т.

Англо-русский терминологический словарь для студентов специальности

 « Начальная военная подготовка»

 Учебно-метод пособие                                                                 5 Кадырбаев Ж.А.

 

2017

ОҚМПИ,Шымкент

Институттің оқу-әдістемелік кеңесінің шешімімен баспадан шыққан.5 б.т.

Қосалқы авторлар:

Кадырбаев Ж. Ахметова М.Р.

English texts

Учебно-метод пособие

2018

ОҚМПУ,Шымкент

Институттің оқу-әдістемелік кеңесінің шешімімен баспадан шыққан

5 б.т.

English Grammar

Учебное пособие

2018

ОҚМПУ,Шымкент

Институттің оқу-әдістемелік кеңесінің шешімімен баспадан шыққан

12,5 б.т.

«Professional-oriented English» / физика-математика-информатика мамандықтарына КБШТ пәніне арналған учебное пособиеы

2019

ОҚМПУ,Шымкент

Институттің оқу-әдістемелік кеңесінің шешімімен баспадан шыққан

12,5 б.т.

Профессиональный английский язык в ВУЗ-е

2014

G- Global 3

G- Global 3

Кәсіби бағытталған шетел тілі сабақтарында ақпараттық технологияларды қолданудың тиімділігі

2014

Белград

Материалы X-международной практической конференции «Будущие исследования-2014», Белград

Соавтор:

Тайтелиева М.А.

Игровые методы обучения для развития речевых навыков и умений в младших классах

2014

Алматы

ф.ғ.д., профессор Мархабаев Абдул-Хамидтің 75 -жылдығына орай МНПК. ҚазМУ, Алматы

Соавтор:

Кузембаева Г.А.

Relationship of literature to language.

2014

ОҚМПИ,Шымкент

«Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі-ұстаз»: «Мәңгілік ел»- ұрпақтың мәңгілік болашағы» атты РСНТК материалдары,

2-бөлім Соавтор:Алчаева Л.С.

Ролевые игры в обучении иностранному языку

 2014

ОҚМПИ,Шымкент

«Стратегия « Казахстан-2050 » - основы концепции вузов в профессиональном формировании педагогических кадров»Соавтор:

Ибрагимова Т.А

Teaching listening comprehension

2014

ОҚМПИ,Шымкент

Республиканский журнал  ОҚМПИ ХАБАРШЫСЫ Соавтор:

Алчаева Л.С.

Linguistics in  language teaching

2014

ОҚМПИ,Шымкент

«Стратегия « Казахстан-2050 » - основы концепции вузов в профессиональном формировании педагогических кадров», ЮКГПИ Соавтор:

Тайтелиева М.А.

Оқытушының құзыреттілігі мен шеберлігі

2015

ОҚМПИ,Шымкент

Байтанаевские чтения3

Девиантты баланың отбасындағылармен         тіл табысуына психологиялық көмек көрсету

2016

 

Республиканский журнал ОҚМПИ ХАБАРШЫСЫ Соавтор:Акылбаева Д.Б.

Айтбеков А.Т.

Шетел тілін үйретуде диалогпен жұмыс істеудің маңызы

2016

ОҚМПИ,Шымкент

МНПК " Бес инсттитуциалдық реформа - ел дамының кепілі"

 

Баланың отбасында девиантты мінез көрсету себептері

2016

ОҚМПИ,Шымкент

МНПК " Байтанаев оқулары -4 Қазақстанда заманауи білім беру болшағы: реформалар және даму"Соавтор:

Акылбаева Д.Б.

Туленова Г.Б.

Обучение детей в детском возрасте английскому языку

Научная статья

2016

ОҚМПИ, Шымкент

МНПК «Үштұғырлы тіл-бәсекеге қабілетті ұлт болудың негізі сатысы»с.35-38

 Қосалқы автор – Бейсенбаева А.А.

3 бет

Изучение английского языка детьми раннего возраста

Научная статья

2016

ОҚМПИ, Шымкент

МНПК «Уш тұғырлы тіл-бәсекеге қабілетті ұлт болудың негізі сатысы» с38-41

 Қосалқы автор – Бейсенбаева А.А.

3 бет

Advertisement subject: communication conditions and text denotation 

2016

 

ОҚМПИ,Шымкент

«Т.Айбергенов аңсаған әлем» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция  Шымкент

 С.  67-70

Соавторы:Абрамова Г.И., Ибрагимова Т.А. 4 бет

The ways of lexical methods used in the translations of Abay's poetry                        

 

2017                   

G- Global 3

G-Global. YI-республиканская студенческая научно-практическая конференция

Соавтор: Аймашова Ж.

The role of Latin and Greek terms in Biology 

2017

G- Global 3

G-Global.

YI-республиканская студенческая научно-практическая конференция Соавтор: Қапбар Ж.         

Балалардың девиантты мінез көрсету себептері

Научная статья

2017

ОҚМПУ,Шымкент

ОҚМПИ 80 жылдығына арналған ХҒ-ТК

“Рухани жаңғыру: ұлттық білім беру жүйесі және әлемдік тәжірибе”

Қосалқы автор – Бейсенбаева А.А.

3 бет

Обучение  профессионально – ориентиро-ванному иноязычному общению

Научная статья

2017

ОҚМПУ,Шымкент

“Прагматизм және болашақ ұстаздың жеке тұлғасы” атты Респ.Ғ-Т конференция

Қосалқы авторлар – Бейсенбаева А.А.,

Тайтелиева М.А.

3 бет

Бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау- заман талабы.

2017

Алматы

WEB -жәрменкесі

«ҚР білім беру жүйесіндегі Тілдердің уштұғырлығы» респ. WEB -жәрменкесі

Внедрение трехязычного обучения-веление времени.

Научная статья

2018

 

 

ОҚМПУ,Шымкент

Омар Б. Мерейтойына арналған «Білім салтанатын құрудағы мектеп мұғалімдерінің кәсіби іс-әрекеті» атты ХҒТ конференция

Қосалқы автор – Бейсенбаева А.А.

3 бет

Применение приемов и новых технологий на уроках английского языка в рамках программы обновленного содержания среднего образования

Научная статья

Ақпан 2018

 

 

ОҚМПУ,Шымкент

Омар Б. Мерейтойына арналған «Білім салтанатын құрудағы мектеп мұғалімдерінің кәсіби іс-әрекеті» атты ХҒТ конференция

Қосалқы автор – Бейсенбаева А.А.

3 бет

Шетел тілін меңгеру–студенттің кәсіби дамуының негізі.

 

2018

ОҚМПУ,Шымкент

 « Ақпараттық қоғам және жастар» атты респ.студенттер VII- СНТК

« Ақпараттық қоғам және жастар» атты респ.студенттер VII- СНТК Соавтор: Биторе З.,

Құрас А.

Ағылшын тілі және физика

пәндерін кіріктіріп оқытудың педагогикалық

технологиялары

2018

ОҚМПУ,Шымкент

 « Ақпараттық қоғам және жастар» атты респ.студенттер VII- СНТК

« Ақпараттық қоғам және жастар» атты респ.студенттер VII- СНТК Соавтор: Тұрар А.,

Сембиева Н.

Бастауыш мектепте үш тілде оқытудың мәселелері.

2018

ОҚМПУ, Шымкент

 «Төртінші өнеркәсіптік революцияға 10 қадам: Адами капиталды байыту мүмкіндіктері» атты МНТК 6 бет Соавтор: Кузембаева Г.А.

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку

2018

ОҚМПУ, Шымкент

« Педагогикалық жоғарғы оқу орындарындағы болашақ үстаздың сана ашықтығын дамыту және қалыптастыру» Байтанаевские чтенияVI, 5п.л.

Соавтор; Бейсенбаева А.А.

«Рухани жаңғыру аясында білім беруде ұлттық болмысты сақтау»

Научная статья

2018

ОҚМПУ, Шымкент

«Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістегі өнер мен білім» ХҒЕ конференция

Қосалқы автор – Бейсенбаева А.А.

3 бет

Физика пәнін ағылшын тілінде кіріктіріп оқыту мәселелері

2019

ОҚМПУ, Шымкент

Байтанаев оқулары – 7 Заманауи білім беру тенденциялары: болашаққа көзқарас

ОҚМПУ Шымкент, 2019

Соавтор:Мауленқұлова Д.Е.

Физика  пәніне енгізілген   терминдерді ағылшын тілінде лингвистикалық зерттеу

2019

ОҚМПУ, Шымкент

«Рухани жаңғыру-қазақ өркениетінің жаңа дәуірі және жастар» VIII ССНТК. Шымкент 2019

Соавтор:Жұмағали А.Ж.

Математика пәніне енгізілген терминдерді ағылшын тілінде лингвистикалық зерттеу

2019

ОҚМПУ, Шымкент

«Рухани жаңғыру-қазақ өркениетінің жаңа дәуірі және жастар» VIII ССНТК. Шымкент 2019 Соавтор:Ибадилә А.Б.

Физика  пәнін ағылшын тілінде кіріктіріп оқыту әдістемесінің тиімділігі

2019

ОҚМПУ, Шымкент

«Рухани жаңғыру-қазақ өркениетінің жаңа дәуірі және жастар» VIII ССНТК. Шымкент 2019

Соавтор:Қалдыбаева Н.Н.

Основы методики CLIL

2019

ОҚМПУ, Шымкент

Соавтор:

Мауленқұлова Д.Е.

Approaches to teach writing to English learners

2018

ОҚМПУ, Шымкент

«Ключевые аспекты научной деятельности» МНТК Польша ,2018 Соавтор:Тайтелиева М.А.

11 Жаңа кәсіби, тәжірибелі-конструкторлық талдамалар тізбесі, ғылыми және тәжірибелі-конструкторлық талдамаларда авторлық және қосымша авторлық жұмыстар: жоқ.

12. Резюмеде тіркелмеген қосымша қызметтер түрлері: жоқ.