Авторлық куәлік

Аты - жөні

Тақырыбы

Кафедра

1

Кадирбаева Роза Изтлеуовна, Адылбекова Эльвира Тулепбергеновна

«Сандық әдістер» (ЭЕМ-ға арналған бағдарлама).

№862, 13 мамыр 2010 жыл.

Авторлық куәлік.

«Математика» кафедрасы

2

Досымхан Рахымбек

Бекмолдаева Райна Байкеновна,

Айтбаева Назира Жайлауовна

«Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтерін мектепте оқыту әдістемесі» (ЭЕМ-ға арналған бағдарлама – электрондық оқу құралы)

№517, 04 мамыр 2013 жыл.

Авторлық куәлік.

«Математика» кафедрасы

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жапбаров Амангельды

«Мектеп оқушыларының тіл мәдениетін қалыптастыра оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері» (ғылыми туынды).

№793, 12 маусым 2013 жыл.

Авторлық куәлік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Педагогика» кафедрасы

«Оқушылардың жазбаша тілін дамыта оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері» (ғылыми туынды).

№794,12 маусым 2013 жыл.

Авторлық куәлік.

«Қазақ тілі стилистикасын оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері» (ғылыми туынды).

№795, 12 маусым 2013 жыл.

Авторлық куәлік.

«Оқушылардың тілін дамыта оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздер» (ғылыми туынды).

№745, 05 маусым 2013 жыл.

Авторлық куәлік.

«Қазақ тілін пәнаралық байланыста оқыту арқылы оқушылардың тілін дамытудың ғылыми-әдістемелік негіздері» (ғылыми туынды).

№744, 05 маусым 2013 жыл.

Авторлық куәлік.

«Оқушылардың ауызша сөйлеу әрекетін дамыта оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері» (ғылыми туынды).

№743, 05 маусым 2013 жыл.

Авторлық куәлік.

«Мәтін туралы білім, білік және дағдысын қалыптастыру арқылы оқушылардың тілін дамыта оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері» (ғылыми туынды).

№742, 05 маусым 2013 жыл.

Авторлық куәлік.

«Оқушылардың тыныс белгілерді дұрыс қою икемділігі мен дағдыларын қалыптастырудың ғылыми әдістемелік негіздері» (ғылыми туынды).

№174, 05 маусым 2013 жыл.

Авторлық куәлік.

4

Битемирова Алия Еркегуловна, Алиханова Халия Бахадировна, Баймаханова Гулжан Мусабековна, Шаграева Бибигуль Бекеновна, Лаханова Гулзада Мергеновна

«Фурфуролды фуранға декарбонилдеуге арналған катализатор»

№1376/14, 29.01.2015жыл.

Патент.

«Химия» кафедрасы

4

Ермахан Ибадуллаевич Кистаубаев, Алия Битемирова, Куляш Заурбековна керимбаева, Заурекуль Майданбековна Керимбекова

«Жалпы және бейорганикалық химияның жаттығулары мен есептер жинағы» (электрондық оқулық).

№1776, 16 тамыз 2016 жыл.

Авторлық куәлік.

«Химия» кафедрасы

5

Ибрагимова Жанат Абуталиповна

 «Ә.Кекілбаев шығармаларындағы аңыздық проза дәстүрі».

№450, 15 наурыз 2019жыл.

Авторлық куәлік

 

«Қазақ тілі мен әдебиет» кафедрасы