Темирова Жаннат Жамбуловна

Түйіндеме

Аты-жөні: Темирова Жаннат Жамбуловна

Білімі: 1990-1995 ж. Казақ химия-технологиялық

институты, «Химия-орман кешенінің экономикасы

және басқару» мамандығы, біліктілігі– инженер-

экономист,  аспирантура 2000-2001жж.  М.Ауезов

атындағы ОҚМУ, 2004ж экономика ғылымдарының

кандидаты, 2012ж. доцент.

 1. Академиялық тәжірибе: М.Ауезов атындағы ОҚМУ,
 2.  Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, ОҚМПИ
 3. Академиялық емес тәжірибе: 1989-1990ж. Бөген ауданы , Киров атындағы совхозда  шопан көмекшісі
 4. Куәлік немесе кәсіби тіркелу: - «Экономикалық теория негіздері» авторлық құқық обьектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі №514, ИС №0011727,2014ж
 • КИМЭП жазғы мектебінің «Экономика переходного периода», «Компьютерный курс» 1998г., «Проблемы народонаселения и развития» 1999г. Курстарының сертификаттары
 • Аль-Фараби  ат.ҚазҰУ оқытушылардың біліктілігін арттыруинститутынығ «Экономикалық теория» мамандығы бойынша сертификаты, 2009ж., 2016ж.
 • Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыру жөніндегі өңіраралық орталығының «Қашықтықтан оқыту: тьюторлар мектебі» сертификаты, 2009ж., 2017ж.
 • Валенсия (Испания) қаласында ҚР Білім беру жүйесінің басшылар және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыру республикалық институтыны, сертификаты, 2015ж.
 • Акт внедрения результатов НИР в производство для гуманитарных ипедагогических специальностей, N 525, 13.06.2017 г.
 1. Кәсіби ұйымдарда мүшелік ету: жоқ
 2. Марапаттаулар мен сыйақылар:  жоқ
 3. Қызмет көрсету саласы (мекемеде және мекемеден тыс): жоқ
 4. Соңғы бес жыл ішіндегі басылымдар мен презентацияларатауы, авторлары (бар болса), қай жерде, қашан шығарылды:

1. «Қазақстанда заңды тұлғаларды несиелеуді ұйымдастыру», Труды междун. научно-практич. конф. «Инновации и научное производство: теория и исследования и прак-тические решения» г.Шымкент, 24-25 апрель, 2013г.

2.«Білім және ғылым саласындағы қаржыландырудағы мәселелер және шешу жолдары» Сборник трудов международной научно-прак-тической конференции: «Инновации и научное производство: теория и исследования и прак-тические решения» г.Шымкент, 24-25 апрель, 2013г.Шымкент, 24-25 апрель, 2013г.

3.Коммерциялық банктердің несиелік саясаты және оны дамыту бағыттары Сборник трудов международный научно-практической конференции: «Развитие науки, образавания и культуры независимого Казахстана в условиях глобальных  вызовов современности»г. Шымкент  2013г. 158-160 стр.

4. Қазақстан Республикасының индустриалды – инновациялы дамуының қазіргі жағдайы. Труды МНПК «Ауезовские чтения-12: Роль регионального университета в развитии инновационных направлений науки, образования и культуры». 162-164стр. г.Шымкент 2014г.

 1. Анализ финансово-экономических показателей предприятии хлопко-текстильной отрасли. Материалы МНПК «Байтанаевсие чтения-3:передовые научные технологии в образовательном пространстве казахстана» Шымкент. 2015г.с.366-370
 2. Қазақстандағы жұмыссыздық мәселесін талдау. Труды МНПК «Ауезовские чтения-14» Шымкент. 2016г.с.263-267
 3. Socialli-ecohogcal of pure energy souices in RK. Материалы МНПК  ICINE -2016, Шымкент 2016г.с.221-225
 4. Инвестиция –адам капиталын қалыптастыру мен дамытудың негізгі факторы ретінде. Труды МНПК «Ауезовские чтения-14» Шымкент  2016г. С.318-321
 5. Қазақстандағы тұрғын-үй нарығының ерекшіліктері. Труды МНПК «Ауезовские чтения-15» Шымкент. 2017г.с.271-274
 6. Мақта өңдеу кәсіпорындарының қаржы ағымдарын басқаруды ұйымдастыру. Научные труды ЮКГУ им М.Ауезова N4, 2017г.с.50-52
 7. Қазақстан экономикасына шетелдік инвестицияларды тарту. Материалы 13-МНПК «Наука и образование  без границ-2017»  Польша 2017г.с25-30
 8. Theoretical approaches to an esnimanion of  socialli-ecohogcal damage of ecohogcal l pure power stanions in the republic of RK. Труды МНПК ICINE -2017, Шымкент. 2017г.с.73-77
 9. ОҚО мақта шаруашылығын дамыту ерекшеліктері, Труды МНПК «Ауезовские чтения-16» Шымкент 2018г. С. 74-77
 10. Қазақстанның темір жол желісін дамыту ерекшеліктері мен келешегі. Труды МНПК «Ауезовские чтения-16» Шымкент 2018г. С. 297-299
 11. Қазақстандағы азық-түлік нарықтарының алатын орны. Материалы МНПК «Инфармационно-коммуникационная, правовая финансово-экономическая составляющие развития РК в условиях четвертой промышленной революции»  Шымкент, 2018 г.с.106-112
 12.  «Проблемы обеспечения экономической безопасности отечественного рынка продовольственных товаров». «Новости научной мысли. Чехия, Қазан  2018
 13. Socialli-ecological efficiency of pure energy sources in republic Kazakhstanand recjvtydations on their devolopment. ICITE-2018.1V international conference. «Industrial technologies and engineering». Novembe 28-29, 2018 M.Auezov South Kazakhstan State University Shymkent, Kazakhstan.
 14. Current stane of agricul macinery and equipment fnd leasing in Kazaksnan. ICITE-2018.1V international conference.«Industrial technologies and engineering». Novembe 28-29, 2018 M.Auezov South Kazakhstan State University Shymkent, Kazakhstan.
 15. Қазақстанда ет өнеркәсібінің қазіргі жағдайы мен алатын орны. XVI Халақаралық түркітіліәлемінің әлеуметтік ғылымдарының  конгресінің еңбектері, Шымкент қ. Қыркүйек  2018ж 

 

10. Жаңа кәсіптік және конструкторлық жаңашыл жұмыстарының қысқаша сипаттамасы : -