Ұлы даланың дарынды жастары

2019 жылдың 11 желтоқсан күні Оңтүстiк Қазақстан мемлекеттiк педагогикалық университеті Педагогика-гуманитарлық факультетінің ұйымдастыруымен Абай Құнанбаевтың туылғанына 175 жыл толуына орай «Ұлы даланың дарынды жастары» атты тақырыпта поэзия байқауы өтті. Байқауға педагогика-гуманитарлық факультетіне қарасты әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану, дефектология, педагогика және психология, бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі, тарих-дінтану мамандықтарының студенттері қатысты.  Байқауға қатысушылар 1-ші кезеңде  Абай Құнанбаевтың өмірі мен шығармашылығы бойынша  композиция,  сахналық көріністер көрсетсе,    2-ші кезеңде  «Ұлы даланың дарынды жастары» айдарында Ұлы Абай  өлеңдерін жатқа айтудан жарысты.  Үздік студент  «Жастар жылы төсбелгісімен», өнерлі студенттер мадақтама және алғыс хатпен марапатталды.       

11 декабря 2019 года в Южно-Казахстанском Государственном Педагогическом университете на факультете педагогико-гуманитарный был организован конкурс "Талантливая молодёжь великой степи " посвещенный 175 летию великого поэта Абая Кунанбаева. В этом событи участвовали студенты социальной педагогики и самопознания , дефектологии, педагогики и психологии, методика и педагогика начального обучения факультета педагогико-гуманитарный. Участники состязания на первом этапе показывали композицию и спектакль о жизни и творчестве Абая Кунанбаева, на втором этапе в рубрике "Талантливая молодёжь великой степи" соревновались по чтению наизусть стихотверений великого поэта. Студентов наградили почётными грамотами, а также грамотами благодарности и медалью "Жастар жылы".

On December 11, 2019 at the South Kazakhstan State Pedagogical University at the Faculty of Pedagogy and Humanities, a competition "Talented Youth of the Great Steppe" was organized dedicated to the 175th anniversary of the great poet Abay Kunanbayev. This event was attended by students of social pedagogy and self-knowledge, defectology, pedagogy and psychology, methods of  theaching primary of school of the faculty of Pedagogy and Humanities. The participants of the competition at the first stage showed a composition and performance about the life and work of Abay Kunanbaev, at the second stage in the section "Talented youth of the great steppe" they competed in reading verses of the great poet by heart. Students were awarded with diplomas, as well as letters of thanks and medal "Zhastar zhyly".