Что делать тем, кто учится дистанционно?

Булекбаева Фарида Садыковна

Добрый вечер. Мой сын, Тохтамуратов Арман Бекжанович 1990 г.рождения , поступил в этом году  к вам на дистанционное обучение по специальности "Физика". У него уже есть высшее образование, закончил очно  ЮКГУ им. М.Ауезова, учился на гранте. В настоящее время работает.  Сама я уже более 30 лет работаю учителем в одной из городских школ. Я училась заочно и хорошо знаю, что это за система. Но мне непонятна  ваша дистанционная система обучения. И сын находится в полном неведении. Уже декабрь, а с ним из университета не связались, не дают заданий, ничего не объясняют. Будет ли у него проводиться установочная сессия? Каким образом с ним собираются работать? Нигде и никто не объясняет.  Нам бы хотелось, чтобы он получил хорошие знания, а не обучался фиктивно. Что нам делать? Если будут экзамены, то почему ему об этом не сообщают заранее?

Жауап: 

Құрметті Фарида Садыковна,

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінде сырттай, күндізгі қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша білім беру үдерісі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі «кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесін бекіту туралы» № 152 бұйрығын және 2018 жылдың 24 желтоқсанында ОҚМПУ ғылыми кеңесі мәжілісінің № 3 хаттамасымен бекітілген университеттің Академиялық саясаты негізге ала отырып жүргізіледі.

Қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша білім алушы тұлғалар үшін оқу сабақтары басталғанға дейін қашықтықтан оқыту технологияларымен және қашықтықтан оқыту жүйесімен, «Univer 2.0» автоматтандырылған ақпараттық жүйесімен таныстыру бойынша оқытудың кіріспе курстары (1 қыркүйек-20 қыркүйек аралығында орнықтыру курстары) өткізіледі.

Барлық оқу қызметі интернет желісі арқылы жүзеге асырылады:

-электрондық байланыс арқылы оқытушы-тьютордың білім алушымен электрондық құралды немесе «Univer2.0» автоматтандырылған ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы педагогиалық қарым-қатынас жасау;

-білім алушының оқыту құралдарымен өзіндік жұмысы арқылы жүзеге асырылады.

Байланыс уақытына кеңестер, барлық бақылау іс-шаралары: емтихандар, курстық жұмыстар, қорытынды мемлекеттік аттестаттау кіреді.

Сессиялар арасындағы кезеңде қашықтықтан білі беру технологиясы білім алушыларға теориялық материалдармен өз бетінше үйреніп және тьюторлардан кеңестер алулары, ағымдық бақылауларды тапсырулары қажет. Оқытушы-тьютордың жетекшілігімен жүргізілетін білім алушының өзіндік жұмысына барлық оқу пәндерінің материалдары бойынша интерактивтік консультация жасайды.

- 04.09.2019ж. күні «Univer2.0» автоматтандырылған ақпараттық жүйесімен таныстыру бойынша оқытудың кіріспе курстары (1 қыркүйек-20 қыркүйек аралығында орнықтыру курстары) өткізілетіндігі жайлы хабарландыру жіберілген.

- 05.09.2019ж. күні 2019-2020 оқу жылына арналған Академиялық күнтізбе жіберілген.

- 20.09.2019ж. күні 1,2,3 – курс студенттері мен оқытушы-тьюторларға күзгі сессия барысында атқарылуы қажет іс-шаралар жайлы хабарландыру жіберілген.

- 26.09.2019ж. күні «Қашықтықтан оқыту технологиясы» бойынша білім алушы студентті межелік және аралық бақылаулар тапсыруға шақыру жіберілген.

 

Тапсырма салынған және тапсырылған күндері

Оқытылатын пәндер

Кредиті

Емтихан түрі

Оқтушы аты-жөні

Тапсырма салған күні

Тапсырма орындаған күні

Философия

2

тест

Бегдаулетова Қ.

28.09.2019ж.

23.10.2019ж.

11.12.2019ж.

Психологическое и физиологическое развитие школьников

3

тест

Сарсембаева М.У.

21.10.2019ж.

25.10.2019ж.

11.12.2019ж.

Педагогика и методика воспитательной работы

3

тест

Мамбетова А.Т.

4.11.2019ж.

21.10.2019ж.

11.12.2019ж.

Специальные педагогические технологии в инклюзивном образовании

3

тест

Масалиева Ж.А

4.12.2019ж.

13.12.2019ж

Современная история Казахстана ГЭ

2

устно

Бекманова Д.М.

23.10.2019ж.

13.11.2019ж

11.12.2019ж.

Курс элементарной физики

3

тест

Сүйінжанова Ұ

23.10.2019ж

25.10.2019ж.

 

Механика

3

тест

Сүйінжанова Ұ

25.10.2019ж

4.12.2019ж

12.12.2019ж.

Молекулярная физика

3

тест

Қожабекова Э

25.10.2019ж

21.10.2019ж

7.11.2019ж

Электричество и магнетизм

4

тест

Серікбаева Ф

4.11.2019ж

9.12.2019ж

Оптика

4

тест

Сүйінжанова Ұ

25.10.2019ж

8.11.2019ж

12.12.2019ж