Оқу әдістемелік жұмыстар

Химия кафедрасының оқу-әдiстемелiк жұмыстары

Оқу-әдiстемелiк жұмыстар кафедра мәжiлiсiнде талқыланып, бекiтiлген   жұмыс жоспарына және оқытушылардың жеке жоспарына сәйкес жүргiзiледi.

Кафедра профессор-оқытушылар мен студенттердің танымдық белсенділігін арттыру мақсатында заман талабына сай, оқытудың интерактивтi түрлерiн енгiзе отырып ашық сабақтар өткізіп отыру жолға қойылған. 2015-2016 оқу жылының бірінші жартысында  жоспар бойынша кафедраның доценті, химия ғылымдарының кандидаты Битемирова А.Е. 3 курс 112-13 топ студенттеріне «Ақуыздар және оның химиялық қасиеттері» тақырыбында ашық сабақ өткізді. Ашық сабақ интербелсенді әдістер: ой қозғау, ассоциограмма, виртуальды зертханалық жұмыстарды пайдалана отырып өткізілді. Ашық сабақ барысы кафедра мәжілісінде талқыланып, талдау жасалынды.

2013-2014 оқу жылынан бастап кафедраданың оқытушылары біліктілігін арттыру курстарынан өтті:

1. Шағраева Б.Б. 05.04.2014 ж. Алматы қаласы «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институты; 

2. Керимбаева К.З. 28.06.2014 ж. Алматы қаласы «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институты; 

3. Битемирова Ә.Е. 11.10.2014 ж. Алматы қаласы «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институты; 

4. Шағраева Б.Б. 08.11.2014 ж. «KAZTIL-DAMU» оқыту орталығы. Оқыту процесіндегі кәсіптік мәдениеттің жетістіктерге жету жолының үлгісі;

5. Шағраева Б.Б. 18.02.2015 ж. Алматы қаласы. Білім ақпараттандыру педагогикалық технология орталығы. Электрондық оқулықтар негізінде оқу үрдісін технологияландыру;

6. Қозыкеева Р.А. 18.02.2015 ж. Алматы қаласы. Білім ақпараттандыру педагогикалық технология орталығы. Электрондық оқулықтар негізінде оқу үрдісін технологияландыру;

7. Мәдібекова Ғ.М. 16.03.2015ж. 18.02.2014 ж. Алматы қаласы. Білім ақпараттандыру педагогикалық технология орталығы. Электрондық оқулықтар негізінде оқу үрдісін технологияландыру;

8. Таңатова А.А. 28.03.2015 ж. Алматы қаласы «Өрлеу» БАҰО АҚ. Қазақстан Республикасының ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы; 

9. Баймаханова Г.М. 09.05.2015 ж. Алматы қаласы «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институты; 

10. Қозыкеева Р.А. 16.11.2015ж. Алматы қаласы «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институты; 

11. Абишева Р.Ж. 16.11.2015ж. Валенсия, Испания. «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институты; 

12. Шаймерденова М.А. 23.11.2015ж  -  04.12.2015ж. аралығында  Астана қаласындағы Педагогикалық шеберлік орталығы  НЗМ  ұйымдастырған тренерлік курсы;

2015-2016 оқу жылында ғылыми-әдістемелік семинар бойынша жоспарланған 2 семинар өткізілді:

1. Есеналиев Е.Т. Тақырыбы: «Қоғамды ақпараттандыру негізінде білімді ақпараттандыру мәселесі» қазан, 2015ж.

2. Шағраева Б.Б. Тақырыбы: «Жоба әдісі негізінде студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының орнықты даму үрдісіндегі рөлі»  желтоқсан, 2015ж.

  Кафедра оқытушыларының 2011-2016 оқу жылдары аралығында баспадан шыққан оқулықтары, оқу-әдістемелік еңбектері:

2011- 2012  оқу жылында:

Оқулық:

- Молдабеков Ш.М.  Химиялық технология негіздері 1- том;

- Молдабеков Ш.М . Хмиялық технология негіздері 2- том.

Оқу құралдары:

- Керімбаева К.З., Ибраева А.М.  Мектепте химиялық экспериментті жүргізу әдістемесі;

- Мәдібекова Ғ.М., Шүкірбекова А.Б.- Металдық улардың химия-токсикологиялық талдауы;

- Мәдібекова Ғ.М., Шүкірбекова А.Б. -Экстракция әдісімен оқшауланатын заттардың химия-токсикологиялық талдауы;

- Мәдібекова Ғ.М. Аналитикалық  химия;

- Битемирова А.Е. “Органикалық молекулалардың функционалдық туындыларының химиясы ” пәнінен зертханалық жұмыстарға арналған;

- Битемирова А.Е. Органикалық химия;

- Баймаханова Г.М., Битемирова А.Е.  Химиялық экология зертханалық жұмыстарға арналған.

Электронды оқу құралы:

- Мәдібекова Ғ.М.- Аналитикалық химия;

- Молдабеков Ш.М. Химиялық технология негіздері 1-2 ші бөлім;

2012-2013 оқу жылы:

Оқу құралдары:

- Мәдібекова Ғ.М.- Аналитикалық химия. Сандық анализ;

- Битемирова А.Е.- Алифатты қосылыстардың органикалық химиясы (прак.саб.арналған); - Шағраева Б.Б.- Педагогикалық инновация;

- Қозыкеева Р.- Биохимия негіздері.

Монография:

- Битемирова А.Е.- Катализаторы для получения гетероциклических соединения.

Электронды оқу құралы:

 -Мәдібекова Ғ.М.- Аналитикалық химия;

- Баймаханова М.- Органикалық химия;

- Битемирова А.Е.- Алифатты қосылыстардың органикалық химиясы

2013-2014 оқу жылы:

Оқу құралдары:

- Мәдібекова Ғ.М.- Аналитическая  химия.- учебное пособие, Шымкент: ЮКГПИ, 2014.; - - Мәдібекова Ғ.М.- Аналитикалық  химия (сандық анализ) пәнінен   лабор. практикум. II – бөлім. ЮКГПИ, 2014. – 114 с.;

- Мәдібекова Ғ.М. - Аналитикалық  химия (сапалық анализ) пәнінен  лабораториялық практикум. I–бөлім. ЮКГПИ, 2013. – 133 с.;

- Мәдібекова Г.М,  Муталиева Б.Ж., Исаева А.Б. - Неорганическая химия.  Курс лекций. Учебное пособие.  ЮКГПИ, 2014.–148 с.;

- Mutaliyeva B.Zh., Madybekova G.M., Saparbekova A.A. - Biotechnology of microorganisms. Учебное пособие.- ЮКГУ им. М. Ауезова, 2013. – 116 с; 

- Битемирова А.Е.- Органикалық  химия. 2014ж;

- Битемирова А.Е.- “Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы ” пәнінен зертханалық жұмыстарға арналған;

- Баймаханова Г. Аширов А.М.- Органикалық химия;

- Аширов А.М., Кобланова О.Н., Баймаханова Г.- Физикалық химия-1-ші бөлім;

- Аширов А.М., Баймаханова Г.М., Козыкеева Р.А.- Физикалық химия-2-ші бөлім;

- Шағраева Б.Б.- Органикалық химиядан есептер шығару тәсілдері;

- Керімбаева К.З.- Жалпы химия.

Монография:

- Мәдібекова Ғ.М.- Cуда ерігіш полимерлердің коллоидты-химиялық қасиеттері және оларды қолданудың ғылыми негіздемесі. Шымкент, 2014;

- Битемирова А.Е. - Бесмүшелі гетероциклді қосылыстар.

Электронды оқу құралы:

- Мәдібекова Ғ.М.- Аналитикалық химия. Титриметрия;

- Битемирова А.Е.- Органикалық химия.

2014-2015 оқу жылы:

Оқу құралдары:

- Мәдібекова Ғ.М.- Курс лекции по аналитической химии;

- Мәдібекова Ғ.М.- Аналитикалық химия. Тесттер жинағы;

- Мәдібекова Ғ.М.- Химиялық анализдеу әдістері;

- Битемирова А.Е. - Органикалық химия практикумы;

- Битемирова А.Е. - Органикалық химия (лабораториялық сабаққа арналған);

- Шағраева Б.Б., Битемирова А.Е.- Химиядан типтік есептер шығару;

- Шаграева Б.Б., Битемирова А.Е.-Методика преподавании химии;

- Қозыкеева Р.- Химиядан факультативті сабақтарды ұйымдастыру;

- Керімбаева К.З.- Бейорганикалық химия , 1 бөлім;

- Баймаханова Г.М.- Физикалық және коллоидты химия пәні бойынша зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау;

- Исаева А.Б.- Бейорганикалық химиядан лабораториялық жұмыстар (ағылшын тілінде).

Электронды оқу құралы: 

- Битемирова А.Е.,Шаграева Б.Б.- Химиядан көрнекі оқу құралы. Авторлық куәлік №60  14.01.2015

2015-2016 оқу жылы:

Оқу құралдары дайындалуда:

- Керімбаева К.З. Бейорганикалық химия;

- Қозыкеева Р.А.  Химиядан факультативтік сабақтар жүргізу әдістері;

- Битемирова А.Е. Органикалық химия (зертханалық жұмыс).

Монография:

- Аширов А., Сабден О.  Концепции стратегии выживания человечества в ХХІ веке и продовольственная безопасность. Алматы: Экономика, 2015.

Оқу әдістемелік құралы:

- Баймаханова Г.М. Laboratory workshop of organic chemistry;

Электронды оқу құралы:

- Шағраева Б.Б., Битемирова А.Е. Химия танымы.