Оқу әдістемелік жұмыстар

Химия кафедрасының оқу-әдiстемелiк жұмыстары

Oқу әдістемелік бөлімі-өзара сабаққа қатысу жоспарына сәйкес Ж.Баймуратованың сабағы

оқу әдістемелік бөлімі

Жаратылыстану факультеті, химия кафедрасының оқытушысы- Баймуратова Жайна Абилхасимовнаның 1504-19А тобымен өткізген  өзара сабаққа қатысу жоспарына сәйкес  лабораториялық сабағы. 

Пәні:Бейорганикалық химияның теориялық негіздері

Тақырыбы: «Тұздар гидролизі»

Кафедрада  2018-2019 оқу жылында оқытушы-профессорлардың  баспадан шығарған  оқу-әдістемелік құралдары- 6, ал оқу-әдістемелік нұсқау-3. Лекция жинағы-3, монография-2.

Өткізілген ғылыми-әдістемелік семинар -4

          1. «Ерітінілер химиясы» пәнінен   «Surfact adsorption dynamics as studied with growing, oscillating, rising drops and bubbles» (Адсорбция поверхностно-активных веществ  изучаемая при росте осциллирующих, восходящих капель и пузырьков) тақырыпта өтетін семинар.

          Семинар жүргізген  Doctor Reinhard Miller .

          2.Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында білім беру бағдарламасын талқылау.

          3.Орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында жаратылыстану-математикалық циклдер пәндерінің, педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру (жоспардан тыс)

          4.«Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында білім беру бағдарламасын талқылау»

              Оқу жылында 4 ашық сабақ жоспарланып өткізілді:

 

қ/с

Ашық сабақтың тақырыбы

Оқытушы

аты-жөні

Қолданылған әдісі

1

Пәні:  Organic chemistry of aliphatic compounds (Алифатты қосылыстардың органикалық химиясы)

Сабақтың тақырыбы: Спирттер.

 

Баймаханова

Ұжымдық оқыту,  smart-мақсат, aссоциограмма әдісі, case-study әдісі, Киркпатрик бақылау, релак-сация, сондай-ақ, педагогикалық шеберлік элементтері көрініс алды.

2

Пәні: Сапалық анализ

Сабақтың тақырыбы: Сапалық реакциялар

 

Шитыбаева С.

Ассоциограмма дайындап қолданылды. Ақпараттық технологияны пайдаланып КАНООТ тәсілін пайдаланылды.

3

 

Пәні:  Физикалық және коллоидтық химия

Сабақтың тақырыбы: Коллоидты жүйелердің жіктелуі және табиғаты

Алтаев Ө.

Проблемалап оқыту әдісі

4

Пәні:  Сандық  анализ

Сабақтың тақырыбы: Редоксиметрия әдістерінің классификациясы. Перганометрия

Мәдібекова Ғ.

Ұжымдық оқыту,  smart-мақсат, ЦБР қолданылды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедрада  2019-2020 оқу жылына жоспарлаған оқытушы-профессорлардың  баспадан шығаратын  оқу-әдістемелік құралдары: 12

I-ші жарты жылында  баспаға  2 оқу құралы  дайындалды:

Оқытушының

аты-жөні

Дайындаған оқу құралы

Аяқталу нысаны

Дайын

даған мерзімі

Баспа табақ

1

Шыназбекова Ш.

Руководство лабораторным заня-тиям по аналитической химии

Оқу құралы

желтоқсан, 2019

5,5б.т.

2

Баймұратова Ж.А.

Теоретические основы неорганической химии

Оқу әдістемелікнұсқау

желтоқсан, 2019

3,5 б.т.

 

Өзара сабаққа қатысу 2019-2020 о.ж. бірінші жартысына 8 ал екінші жартысына 7 жоспарланып оның қазіргі күні бірінші жартысындағы 8 орындалып отыр. Ағылшын топтарындағы сабақтар сапалы өтілуі қадағаланып отыр. Кафедра доценті Г.М. Баймаханова және  магистр Ж.А. Баймұратованың ағылшын тілінде өткізілген сабақтарына кафедра оқытушылары толық қатысып нәтижесі талқыланды.

Кафедрада 2019-2020 о.ж. күзгі семестрінде кафедра доценттері Р.Қозыкеева  және Ғ.Мәдібекова ашық сабақ өткізіп оған факультет деңгейінде жас оқытушылар қатысты. Ашық сабақтарда оқытудың инновациялық әдістері қолданылды. Атап айтқанда Инновациялық оқыту технологияларын  және оның элементтерін “Кейс стади”, “Ассоциограмма”, “Ауқымды лекция”, “Блоктап оқыту”, “CLIL” және т.б.. әдістерді пайдалана отырып өткізілді.

Сонымен қатар кафедра оқытушылары өтілетін пәндер бойынша оқу және оқу- әдістемелік құралдар дайындау сапасын арттыруда.

Кафедрада  2018-2019 оқу жылында оқытушы-профессорлардың  баспадан шығарған  оқу-әдістемелік құралдары- 6, ал оқу-әдістемелік нұсқау-3. Лекция жинағы-3, монография-2.

Өткізілген ғылыми-әдістемелік семинар -4

          1. «Ерітінілер химиясы» пәнінен   «Surfact adsorption dynamics as studied with growing, oscillating, rising drops and bubbles» (Адсорбция поверхностно-активных веществ  изучаемая при росте осциллирующих, восходящих капель и пузырьков) тақырыпта өтетін семинар.

          Семинар жүргізген  Doctor Reinhard Miller .

          2.Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында білім беру бағдарламасын талқылау.

          3.Орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында жаратылыстану-математикалық циклдер пәндерінің, педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру (жоспардан тыс)

          4.«Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында білім беру бағдарламасын талқылау»

              Оқу жылында 4 ашық сабақ жоспарланып өткізілді:

 

қ/с

Ашық сабақтың тақырыбы

Оқытушы

аты-жөні

Қолданылған әдісі

1

Пәні:  Organic chemistry of aliphatic compounds (Алифатты қосылыстардың органикалық химиясы)

Сабақтың тақырыбы: Спирттер.

 

Баймаханова

Ұжымдық оқыту,  smart-мақсат, aссоциограмма әдісі, case-study әдісі, Киркпатрик бақылау, релак-сация, сондай-ақ, педагогикалық шеберлік элементтері көрініс алды.

2

Пәні: Сапалық анализ

Сабақтың тақырыбы: Сапалық реакциялар

 

Шитыбаева С.

Ассоциограмма дайындап қолданылды. Ақпараттық технологияны пайдаланып КАНООТ тәсілін пайдаланылды.

3

 

Пәні:  Физикалық және коллоидтық химия

Сабақтың тақырыбы: Коллоидты жүйелердің жіктелуі және табиғаты

Алтаев Ө.

Проблемалап оқыту әдісі

4

Пәні:  Сандық  анализ

Сабақтың тақырыбы: Редоксиметрия әдістерінің классификациясы. Перганометрия

Мәдібекова Ғ.

Ұжымдық оқыту,  smart-мақсат, ЦБР қолданылды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедрада  2019-2020 оқу жылына жоспарлаған оқытушы-профессорлардың  баспадан шығаратын  оқу-әдістемелік құралдары: 12

I-ші жарты жылында  баспаға  2 оқу құралы  дайындалды:

Оқытушының

аты-жөні

Дайындаған оқу құралы

Аяқталу нысаны

Дайын

даған мерзімі

Баспа табақ

1

Шыназбекова Ш.

Руководство лабораторным заня-тиям по аналитической химии

Оқу құралы

желтоқсан, 2019

5,5б.т.

2

Баймұратова Ж.А.

Теоретические основы неорганической химии

Оқу әдістемелікнұсқау

желтоқсан, 2019

3,5 б.т.

 

Өзара сабаққа қатысу 2019-2020 о.ж. бірінші жартысына 8 ал екінші жартысына 7 жоспарланып оның қазіргі күні бірінші жартысындағы 8 орындалып отыр. Ағылшын топтарындағы сабақтар сапалы өтілуі қадағаланып отыр. Кафедра доценті Г.М. Баймаханова және  магистр Ж.А. Баймұратованың ағылшын тілінде өткізілген сабақтарына кафедра оқытушылары толық қатысып нәтижесі талқыланды.

Кафедрада 2019-2020 о.ж. күзгі семестрінде кафедра доценттері Р.Қозыкеева  және Ғ.Мәдібекова ашық сабақ өткізіп оған факультет деңгейінде жас оқытушылар қатысты. Ашық сабақтарда оқытудың инновациялық әдістері қолданылды. Атап айтқанда Инновациялық оқыту технологияларын  және оның элементтерін “Кейс стади”, “Ассоциограмма”, “Ауқымды лекция”, “Блоктап оқыту”, “CLIL” және т.б.. әдістерді пайдалана отырып өткізілді.

Сонымен қатар кафедра оқытушылары өтілетін пәндер бойынша оқу және оқу- әдістемелік құралдар дайындау сапасын арттыруда.