Ғылыми жұмыстар

Кафедрада ҒЗЖ екі бағытта жүргізіледі:

 

Химия кафедрасында 2-бағытта ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізіледі: 1-бағыт: Коллоидно-химические основы применения полимерных композиционных материалов. Ғылыми жетекші: х.ғ.к., доцент Мәдібекова Ғ.М. 2-бағыт:  Химияны оқытудың инновациялық әдістемелері.  Ғылыми жетекші:  х.ғ.к., доцент Шағраева Б.Б. Осы бағыт бойынша кафедрада 22 оқытушы-профессорлар қызмет атқарды, оның ішінде 1 ғылым докторы, профессор, 12 ғылым кандидаты, доцент, 9 магистр-оқытушы жұмыс жасайды. 2018-2019 оқу жылында 3 ғылыми-зерттеу жұмыс жобалары жоспарланып,  іске асырылуда: 1 ғылыми-зерттеу жобасы  кафедра профессоры А. Ашировтың жетекшілігімен және 2 жоба доцент Ғ. Мәдібекованың жетекшілігімен ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілуде.

Химия кафедрасында  қаржыландыратын жобалар мен жұмыстар бойынша: профессор А. Ашировтың қаржыландыру құны 200 млн. тенге “Создание Комплекса по повышению урожайности сельскохозяй иcтвенных культур для решения продовольственной безопасности РК” 2017-2020ж.ж жұмысы және доцент Ғ. Мәдібекованың қаржыландыру құны 20 млн тенге 585761-EPP-1-2017-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP Повышение компетентности в устойчивом управлении отходами в вузах России и Казахстана / EduEnvi/ 2018-2020 жж жұмысы жүргізілуде.  Доцент Ғ. Мәдібекова №2 үштілде оқытатын мамандандырылған мектеп-интернаты келісімшарт негізінде консультант жетекшілік жасайды және Б.Шағраева М. Қалмырза атындағы №3 мамандандырылған мектеп-интернаты» КММ Шардара қаласы және №2 мамандандырылған үштілде оқытатын мектеп интернаты келісімшарт негізінде консультант жетекшілік жүргізілуде.

            1. Ғ. Мәдібекова  М. Әуезов атындағы  ОҚМУ- і бірлескен, аға ғылыми қызметкер БжҒМ ГФ  (ГФ МОН РК ) бойынша: 2018-2020 жж, AP05132810  «Научно-практические основы технологии микрокапсулирования биологически-активных веществ и принципиально новых стимуляторов развития растений  с целью интенсификации производства с/х продукции» тақырыбында жұмыс жасайды.  

            2. Ғ. Мәдібекова  Эразмус+ (Эразмус+ - это программа Европейского Союза, направленная на содействие модернизации и устойчивому развитию системы образования, профессионального обучения) 585761-EPP-1-2017-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP Повышение компетентности в устойчивом управлении отходами в вузах России и Казахстана / EduEnvi.  ОҚМПУ, Химия кафедрасы ассоциирленген мүше ретінде қатысады.                  

Кафедраның жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстардың нәтижелері ғылыми мақалалар түрінде жарияланды. 2019 жылының  жылдық есебі бойынша 1-монография, 3-авторлық куәлік, 4-Импакт-факторы бар журналдар, 5-ішкі басылымда шыққан оқулық  және 72 ғылыми мақалалар: 23 Республикалық журналдар (ЖАК), 7-Алыс және жақын шет елдердегі халықаралық конференциялар, 36-халықаралық конференцияларда, 6-Республикалық,  аймақтық және басқа конференцияларда жарық көрді. Сондай-ақ, өнертабысқа патенттер мен авторлық куәліктер алынды: доцент Ғ. Мәдібекова “Липаза микрокапсуласын алу тәсілі” тақырыбы бойынша Патент N4366  тіркеу күні: 16.10.2019  және доцент А. Битемирова 1. «Obtainment of  the  heterocyclic compounds» тақырыбында монография. Авторлық куәлік: №1334. 15. 01.2019ж.,  2. “Methods of physical and chemical analysis” тақырыбында оқу құралы. Авторлық куәлік: №1507.  30.01.2019ж., 3. “Химиядан есеп шығару әдістемесі” тақырыбында оқу құралы. Авторлық куәлік: №1282.  11.01.2019ж.

 Химия кафедрасының профессор оқытушылар құрамының жетістіктері:  доцент К. Керімбаева 30 сәуір 2019 жылы“ZIAT” Ғылыми-әдістемелік орталығы, “Ғылым шарайнасы” атты XII республикалық колледж және ЖОО студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарының сайысының қорытындысы бойынша I-дәрежелі дипломын иеленді, доцент А. Битемирова 13 сәуір 2019 жылы“ZIAT” Ғылыми-әдістемелік орталығы «ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗ» атты ХV Республикалық оқытушылар сайысының қорытындысы бойынша “Ұлағатты ұстаз” дипломын иеленді, доцент Р. Қозыкеева 15 желтоқсан 2019 жылы ОҚМПУ -80 жылдық мерейтойы құрметіне арналған төсбелгісімен марапатталды.

           Біліктілігін арттыру курстары бойынша: 03 май 2019 жылы доцент Г. Баймаханова және магистр оқытушы Е. Есеналиев «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы әзірлеген ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде педагог кадрларды даярлайтын жоғары оқу орындарының ПОҚ біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат көлемінде оқу курсын аяқтап сертификат алды. 17 май 2019 жылы Ғ. Мәдібекова «ӨРЛЕУ» Біліктілікті арттыру ұлттық  орталығы» АҚ. «Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы  жоғары оқу орындарындағы  заманауи педагогикалық технологиялыр». 260 академиялық сағат көлемінде оқу курсын аяқтап сертификат алды,  CERTIFIKATE of attendance.  Has participated in the Workshop on Curriculum Content Planning and Teacher Training of the Erasmus+ KZ Projekt organized by the Sustainable Processes of  the University of Valladolid celebrated in Valladolid (Spain) from 14th to 18th Mai 2019 және «Ресей және Қазақстан ЖОО-да қалдықтарды тұрақты басқару құзыреттілігін арттыру / EduEnvi» жобасы  аясында «Модульдік білім беру бағдарламасының мазмұнын жоспарлау және оқытушыларды электрондық оқытуға қарқынды даярлау» семинарына 28.01.- 01.02.2019 ж аралығында қатысып сертификат алды. Доценттер: Б. Шағраева, Ш. Шиназбекова, К. Керімбаева 22 қараша 2019 жылы Институтционалдық аккредиттеу шеңберінде жоғары оқу орнының өзін-өзі бағалау бойынша есебін дайындауы атты оқыту семинарына қатысып сертификат алды.