Бейсенбаева Жанат Асылханқызы

                                                
2001-2006 жж. –  А.Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік Университеті
 2015-2017 жж. - Аймақтық Әлеуметтік- инновациялықУниверситеті педагогика ғылымдарының магистрі.
Мамандығы:    ағылшын және неміс тілдерінің оқытушысы, филолог
Академиялық дәрежесі:    2006-2011 жж. – Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Медицина 
Академиясының шет тілдері кафедрасының ағылшын тілі мұғалімі.
2012-2014 жж. -М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан     Мемлекеттік Университеті; Тілдерді дамыту орталыгында     ағылшын тілі оқытушысы;
2014-  2017 жж.М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университеті; Техникалық мамандықтар бойынша шет тілдері кафедрасында ағылшын тілі оқытушысы;
 2017 жыл - Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық                                                     Институтының шетел тілдері кафедрасының ағылшын тілі оқытушысы 2018 - Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық Университетінің ағылшын тілі кафедрасының ағылшын тілі  оқытушысы
Мадақтама:     2017 ж ОҚМПИ-дің 80 жылдық мерейтойына ұйымдастырылған   конференцияға  қатысқаны үшін
 2015 ж. "Жас оқытушылардың педагогикалық шеберлігінің қалыптасуы" атты ғылыми-тәжірибелік  семинарға қатысқаны үшін берілген сертификат.
2013 ж. "Тілдарын 2013"     қалалық байқауында 1 орын алғаны үшін берілген Диплом
10 Соңғы 5 жылдағы маңызды басылымдар, презентациялар – аты,  қосымша авторлар (егер бар болса), шыққан орны, мерзімі:    1.Organizational forms of out-of-class educational cognitive activity «Science and world» international scientific journal.2015, № 6 (22), Vol.II. Volgograd.  Ерназарова Д.Ж
№ 6 (22), Vol.II.,ISSN: 2308-48047 73-75 бб. 
2. Management of creative activity in teaching foreign languages «Science and world» international scientific journal. № 6 (22), Vol.II. Volgograd.  Ерназарова Д.Ж.
№ 6 (22), Vol.II.,
ISSN: 2308-48047 75-78 ,беттер
3. The problems students face while E-Learning«Areas of scientific thought» materials of XII international research and practice conference.Sheffield. UK. 2017. Таджибаева А.А., Volume 3, 35-37pages, ISSN: 978-966-8736-05-6
4. Critical awareness and internet security, «DNY VEDY - 2017» атты тақырыптағы XIII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция матералдары. Praga, Таджибаева А.А.,  Volume 4, 48-51 pages, ISSN: 978-966-8736-05-6
5. The formation of students’ competence in foreign language teaching, Научный Альманах 2017.№ 6 – 1 (32) Ринц, Ерназарова Д.Ж., .№ 6 – 1 (32) 152-157 беттер, ISSN: 2411-7609
6. Деятельность преподавателя высшей школы в свете гуманизации образовательного процесса, «Рухани жаңғыру: Ұлттық білім жүйесі және әлемдік тәжірибе» ХҒТК ОҚМПУ, Шымкент 2017, Исахова Л.Т., 
Том: 1, 127-132 беттер, ISSN: 978-601-7908-32-4.
7. The importance of multilingualism, Төртінші өнеркәсіптік революцияға 10 қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері, Исахова Л.Т., Том: 2 192--195 беттер, ISSN: 978-601-7908-32-4