Джаманкараева Мадина Алдановна     

Джаманкараева Мадина Алдановна

1. Білімі:  Жоғары

Ғылыми және академиялық дәрежесі: ф.-м.ғ.к.

Кәсіби біліктілік:Математик. Оқытушы

Оқытатын пәндері: математика, математикалық анализ, дифференциалдық теңдеулер

Осы ұйымдағы жұмыс уақыты, кезеңі: 5 жыл (2014 жылдан бастап)

2. Академиялық тәжірибе: КазХТИ -1991 жылдан бастап , ЮКПУ-  2003 жылдан бастап , ЮКГИ-  2005 жылдан бастап, МКТУ- 2008 жылдан бастап, ЮКГПИ- 2011 жылдан бастап, МГТУ- 2012 жылдан бастап, ЮКГПУ- 2014 жылдан бастап.

3. Академиялық емес тәжірибе: жоқ

4. Күні көрсетілген кәсіби біліктілікті арттыру туралы сертификаттар немесе кәсіби тіркеу

Біліктілік курсының атауы

Күні

Нәтижесі

«Педагогикалық мамандықтардың оқытушылары үшін шет тілі» курсы

31 тамыз 2017

Сертификат № 293

ҚР орта білім мазмұнын жаңарту аясында педагогикалық кадрларды даярлауды жүзеге асыратын ЖОО-ның ПОҚ біліктілігін арттырудың білім беру бағдарламасы бойынша курс

3 мамыр 2019

Сертификат БЖ

№ 119712

Оқу семинары «Подготовка отчета по самооценке высшего учебного заведения в рамках институциональной аккредитации»  Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз агенттігі

22 қараша 2019

Сертификат

№А-0712

5.  Кәсіптік ұйымдарға мүшелік: профком мүшесі

6.  Марапаттары мен сыйлықтары: жоқ

7.  Саладағы қызметтер: жоқ

8.  Соңғы бес жылдағы ең маңызды жарияланымдар мен презентациялар-атауы, бірлескен авторлар (егер бар болса), онда басылып шығарылған және/немесе таныстырылған, жарияланған немесе тұсау кесердің күні:

 

Жарияланымның атауы

түрі

Конференция және журнал атауы

Бірлескен авторлар

1

Практическая сущность профессиональной компетентности учителя

статья

Журнал Вестник Высшей школы.- Москва, 2018.-№ 10, С.38-41

Амирбекулы А.,

Кадирбаева Р.И.

2

Формирование профессиональной компетентности будущего педагога-математика в Казахстане

статья

Научно-теоретический журнал РАО «Педагогика». – Москва, Россия. - №5, 2019. – С. 112-121.

Импакт-фактор РИНЦ 0,720.

Амирбекулы А.,

Кадирбаева Р.И.

3

Тhe development of the informational and communication subject environment for  the future mathematics teacher

статья

Opción, Año 35, Especial No.23 (2019): 1023-1042 ISSN 1012-1587/ISSNe:2477-9385 (Scopus)

A. Amirbekuly2

R. Kadirbayeva3

B. Issabek4

A. Ibashova5

4

Application of the stochastic lattice model for describing

aggregation processes in the disperse systems flowing

through a tubular reactor

статья

Journal Chemical Engineering Transactions- Vol.70, 2018. - P. 1933-1939.-

DOI: 10.3303/CET1870323

Rome, Italy.

ISI Web of Science (Thomson Reuters), Scopus.

(H index 8, Impact factor 1,03)

 

Musabekova L.M., Dausheyeva N.N., Zhumataev N.

5

Stochastic lattice model of aggregation in heterogeneous polydisperse media

статья.

Journal Chemical Engineering Transactions- Vol.60, 2017. - P. 79-84.- DOI: 10.3303/CET 1760014, Rome, Italy.

ISI Web of Science (Thomson Reuters), Scopus.

(H index 8, Impact factor 1,03)

 

Brener A.M.

Musabekova L.M

 

9. Жаңа кәсіби, тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердің қысқаша тізімі, ғылыми немесе тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелерде авторлық немесе бірлескен авторлық :

Әзірлеме

 

Растайтын құжат

1

AP05133461 «Ақпараттық-коммуникациялық пән ортасын әзірлеу арқылы болашақ математика мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру» тақырыбындағы ҒЗЖ зерттеу тобының мүшесі

Гранттық қаржыландыруға

№ 103 келісім-шарты «05» наурыз 2018.

 

10. Егер қосымша болса, онда түйіндеме тізімінде көрсетілмеген маңызды қызмет түрлерін көрсетуге болады:   

Web of Science база бойынша 3 мақала жарияланды, индекс Хирша h=1,

Scopus база бойынша 7 мақала жарияланды, индекс Хирша h=1.