Мынбаева Акбилек Пазылхановна

Описание: C:\Users\student29\Downloads\15x20.JPG Аты-жөні: Мыңбаева Ақбілек Пазылханқызы

Білімі: Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, 2005 ж.

Ғылыми және академиялық дәрежесі: PhD доктор, аға оқытушы

Кәсіби біліктілігі: қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Жүргізетін пәндері: Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі

Осы ұйымда жұмыс істеген мерзімі: 2006 жылдың 6 ақпанынан бастап.

Академиялық тәжірибе:

 • қазақ әдебиеті кафедрасының лаборанты. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, 2006 ж.;
 • филология факультетінің әдіскері, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, 2006-2008 жж.
 • филология факультетінің офис-регистраторы, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, 2008-2011жж.;
 • филология факультетінің офис-регистраторы, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, 2011-2012 жж.
 • қазақ және әлем әдебиеті кафедрасының оқытушысы,ОҚМПИ,  2012-2013 жж.
 • филология факультеті деканының орынбасары, ОҚМПИ, 2012-2013 жж., 2016-2017 жж.
 • 2017 ж. бастап Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы, PhD философия докторы

Академиялық емес тәжірибе: жоқ

Кәсіби ұйымдарға мүшелік: жоқ

Кәсіби біліктілікті арттыру жөніндегі куәлік/сертификат (мерзімі немесе кәсіби тіркелуін көрсетілуі тиіс):

 • International scientific and practical conference. Trends and perspectives of school textbook development: local and international  experience

6.07.2014ж. Алматы

 • Семинар «Как находить журналы с импакт-фактором»

6.10.2014ж. Абай атындағы ҚазҰПУ

 • Адам Мицкеевич атындағы Познань университетінің профессоры Х.Янковскийдің «Turkic lexicology: basic Tutkic lexicon, common Turkic lexicon, lexicon and language contact» тақырыбында 72 сағаттық дәріс

1.12.2014-14.12.2014ж.ж Абай атындағы ҚазҰПУ

 • «Ғылым мен білім берудегі жаңалықтарды оқу процесіне енгізу мәселелері» атты ғылыми-әдістемелік біліктілікті арттыру семинары 72 сағат

5.01-14.01.2015 Сүлеймен Демирел атындағы университет

 • Ege universitesinin Prof. Mustafa Oner ‘Turkdilderindedifferentsatsiyaveklassifikatsiya’, ‘Kipsakdilleri’ тақырыбында 72
 • сағаттық дәріс

9.03-14.03.2015 Абай атындағы ҚазҰПУ

 

 

 • Mugla Sitki Kocman universitesi Dr.Kenan Koc ‘Baslangicindan gunumuze Kazak ve Turk Edebyati iliskileri’ ’ 36 сағаттық дәріс

9.02-14.02.2015

 • «Профессор Қ.Қ.Жұбанов және қазіргі тіл білімі, әдебиеттану және әдістеме саласындағы ғылыми-әдіснамалық зерттеулер» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 26 сағат

26.02.2015 Абай аындағы ҚазҰПУ

 • Gazi universitesi Dr. Bekir Buluc, Dr.Akif Sozer, Dr.Yucel Kayabasi, Dr.Mehmet Ozerbasi ‘Bilimsel arastirma yontemleri’, ‘Sinif yonetimi’ 72 saat ders

13.04-17.04.2015Абай атындағы  ҚазҰПУ

 • Ф.ғ.д., профессор Нұргелді Уәли Мақажанұлының «Мифопоэтикалық фразеологизмдердің тілдік және мәдени семантикасы» атты ғылыми-теориялық семинар 72 сағат

Абай атындағы ҚазҰПУ

2015

 • Gazi universitesindearastirma-incelemestajcalismalariicin

21.04-20.05.2015, 24.04-2.05.2016ж., Gazi universitesi, Ankara

Марапаттаулар мен сыйлықтар: 2019 жылы 11 наурызда №В2-262 «Білім беру саласының үздігі» медалі, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2019 жылғы   «4» желтоқсандағы № 517 бұйрығымен Жас ғалым стипендия иегері.    

Қызмет көрсету саласындағы қызметі (мекеме аясында және одан тыс):

Соңғы бес жылдағы елеулі жарияланымдары:

 1. Innovative Methods in Education.  Biosciences Biotechnology Research Asia (Индия, Scopus, (ISSN 0973-1245 SJR (2013 год) = 0,109) April 2015. Vol. 12 (1), – Р. 133-139.                                  
 2. «Fundamentals of Cognitive Metaphor». Asian Social Science // (ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025, көрсеткіштері: H-Index – 4, SJR – Impact Factor 2015: 0.14) – 2015. Vol. 11. No. 18. – Р. 82-85.               
 3.  «Methods of forming lingua-cultural competence in postgraduate education system» «Mediterranean Journal of Social Sciences» (Италия) Supplement 1 of MJSS July 2015. (ISSN 2039-9340 (print) ISSN 2039-2117 (online) H-Index – 4, SJR – Impact Factor 2014: - 0.131), – 2015. Vol 6. –Iss. 4SI. – Р. 172-175.
 4. «The System of Development Programmes on Pre-School and School Education in the Republic of Kazakhstan». Interchange (2016). (ISSN 0826-4805. 12 July 2016,doi:10.1007/s10780-016-9288-4) – 2016. Article in press.Vol.47, № 3. – Р 1-16.
 5. «The Specifics of Innovative Content and Organization of Experiential-Pedagogical Activities on Formation of Civic Engagement of Kazakhstan Schoolchildren», Man In India, No.97 (2): Issue No. :2 (2017), 655-670, april, Scopus.
 6. ASTRA SALVENSIS, ISSN 2393-4727 ISSN-L 2344-1887-Revistã de istorie şi culturã, Astra Salvensis - review of history and culture, year VI, No. 12, 2018, p. 363-383. Скопус
 7.  Opción, Año 35, Especial No.20 (2019): 1216-1232 ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385 Aceptado: 15-04-2019·Recibido: 10-03-2019  Building Motivation for Research in Elementary School Students
 8.  Түркі халықтарының әдебиеті, Оқу-әдістемелік құрал, 2017
 9. Қазақ тілі мен әдебиетін жаңартылған бағдарлама бойынша оқыту, Оқу құралы, 2019