Оқу әдістемелік жұмыстар

2015-2016 оқу жылында кафедра профессор-оқытушылары  өтілетін пәндер бойынша оқу бағдарламасына сәйкес силлабус, оқу жұмыс бағдарламаларын әзірлеп, бекiтті.

2015-2016 оқу жылдығында Д.А. Муталиеваның “Көркем әдеби мәтінді интерпретациялау” пәнінен, Ибрагимова Т.А. мен Хамза А. «Академиялық шетел тілі» пәнінен әдістемелік нұсқаулары, Л.В. Тургинбаеваның «Stylistics lecture course» пәніне арналған лекция жинағы талқыланды.  кафедра мәжілісінде қаралып шықты.

Кафедра екі ашық сабақ өткізілді. Оқытушы Ибрагимова Т.А. (14.10.2015), 5В05011900 Шетел тілі: екі шет тілі мамандығының  119-22  тобында Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту пәнінен өткізген  «Man and music»  атты  ашық сабағы (Хаттама №4 30.10.2015 ж.)

Оқытушы Т.М.Абдуалиевтың ашық сабағы (25.11.2015ж)  119-24 оқу тобында «Кәсіптік қарым-қатынастын практикалық курсы» пәнінен «Modalverben “Wir Lernen Deutsch» тақырыбына ашық сабақ өткізді. (Хаттама №4 30.11.2015 ж.)

2014-2015 оқу жылының бірінші жартыжылдығында  жоспар бойынша екі әдіснамалық семинар өткізілді. 29.10.2015ж  Тургинбаева Л.В. «Методика разработки аудиторного и дистанционного интернет урока» тақырыбына (Хаттама №1. 30.10.15.), Жекебаева Р.Д. желтоқсан айында «СӨЖді студенттердің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру тұрғысынан алғанда» тақырыбына баяндама оқыды. ( Хаттама №5. 25.12.2014.)