Оқу әдістемелік жұмыстар

Шетел тілдері кафедрасының оқу-әдістемелік жұмыстары

Шетел тілдері кафедрасының оқытушылар құрамы барлық педагогикалық мамандықтарда /5В011900 –Шетел тілі:екі шетел тілі  мамандығынан басқа / Шетел тілі пәнінен, Кәсіби бағытталған шетел тілі пәнінен, Ауызша-жазбаша сөйлеу машығы, В1В2 практикалық пәндерінен сабақ береді.   Силлабустар типтік бағдарламаға сәйкес жасалынған.

2019-2020 оқу жылының 1-жартыжылдығында   2 оқытушы ашық сабақ  өткізді:                      

Оқытушының аты-жөні

Өткізілетін мерзімі

Пән атауы

 

Тақырыбы

 

Сабақ түрі

1

Тайтелиева М.А.

Қараша

Шетел тілі

Parents and teenagers

Практикалық

2

Қиясова Қ.Қ.

Желтоқсан

Шетел тілі

Lost weekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Практикалық

Кафедра оқытушыларының оқытудың жаңа белсенді инновациялық әдістері мен мультимедиалық құралдарды қолдануы, оқытушылардың ашық сабақ, өзара сабаққа қатынасуы, нәтижесі бойынша  қараша айында  магистр-оқытушы Тайтелиева М.А. өткен «Parents and teenagers» атты  ашық сабағына   кафедра  оқытушылары  қатысты. Желтоқсан айында п.ғ.к. Қ.Қ.Қиясова «Lost weekend» атты ашық сабақ өткізді. Оқытушылар студенттермен  емін-еркін  қатынаста  болу  нәтижесінде   олардың   ойларын  анық,  дәл  жеткізе білді.  Сабақта интерактивті тақта, ноутбук, презентация, таблица, тест,видеоны пайдалана отырып, сабаққа қойылған мақсатқа жетті. Сабақта ағылшын тілінің шақтарының айырмашылығына тоқталды. Студенттер жаттығуларды үлкен белсенділікпен орындады. Role-playing, playing game жұмыстары жоғарғы деңгейде өтті.

Кафедрадағы ғылыми-әдіснамалық және әдістемелік секция мен семинарлардың жұмысы туралы.

Кафедрада ғылыми-әдіснамалық семинар жұмыс жасайды. Жетекшісі: Тайтелиева М.А. Оқу жылының 1-жартыжылдығында 2 семинар өткізілді.

 

Семинар тақырыптары

Мерзімі

Баяндамашы

1

Жаңашыл мектептегі әдістемелік жұмыстың өзекті мәселелері

Қазан 2019

Қиясова К.Қ.

2

Ағылшын тілін оқытудағы CLIL әдіс тәсілдерін қолдану

Желтоқсан 2019

Дилдабекова А.К.

 

Практикалық сабақтарға арналған оқу құралдарын шығару жоспары

Атауы

Көлемі (баспа таба)

Кім дайындайды

ОББ жұмысты

ұсыну мерзімі

1

2

3

4

География мамандығы студенттеріне арналған КБШТ

5

Мұратова М.А.

Ақпан 2020

Химия мамандығы студенттеріне арналған КБШТ

5

Мауленкулова Д.Е.

Ақпан 2020

Практикалық ағылшын тілі

5

Дилдабекова А.К.

Наурыз 2020

Кешкі оқу бөліміне арналған оқу құралы

5

Айдаркулова А.Ж.

Мамыр 2020

 

Шетел тілдері кафедрасының оқу-әдістемелік жұмыстары /2019-2019/

Шетел тілдері кафедрасының оқытушылар құрамы барлық педагогикалық мамандықтарда /5В011900 –Шетел тілі:екі шетел тілі  мамандығынан басқа / Шетел тілі пәнінен, Кәсіби бағытталған шетел тілі пәнінен, Ауызша-жазбаша сөйлеу машығы практикалық пәндерінен сабақ береді.

 

Оқытушылардың біліктілігін арттыру жөніндегі мәліметтер

Оқытушының аты-жөні, тегі

Біліктілігін жоғарылату мекемесі, өткен жері

Біліктілігін жоғарылату  түрі

Өткен мерзімі

Ұзақтығы және көлемі

Аяқталған нысаны

 
 

1

Киясова К.К. Барысова Н.Т. Ескерова А.С. Исахова Л.Т. Муратова М.А

JSC “Center for International programs” Шымкент,

1.Семинар « Internationalization of Higher education »

2 Cеминар « Digitalization of the higher education »

3 Cеминар «.Oppotunities of Erasmus+for HEI and students»

Қараша 2018

2 күн

сертификат

 

2

Айдаркулова А.Ж.

Шымкент, РИПКСО Өрлеу бағдарламасы

Жаңартылған білім беру мазмұны шеңберінде жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар

2019 ж., мамыр

260 сағ

сертификат

 

3

Ахметова М.Р.

Мусабекова А.Ә. Мауленкулова Д.Е.

TESH association

Authenticity as a Key to Success in Content and Language Intergrated Learning /CLIL/ Approach.

2019 ж, қантар

1 күн

сертификат

 

4

Сейдуалиева Ж.А.

РИПКСО Өрлеу бағдарламасы

«Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту щеңберінде педагог кадрларды даярлайтын ЖОО ПОҚ біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы

2019 ж., мамыр

80 сағ

сертификат

 

 

Кафедра оқытушыларының  ашық сабақтарының нәтижесі мен бағалануы

2018-2019 оқу жылында жоспарланған 4 оқытушының ашық сабақтары орындалды. 

1/ Кафедра оқытушыларының оқытудың жаңа белсенді инновациялық әдістері мен мультимедиалық құралдарды қолдануы, оқытушылардың ашық сабақ, өзара сабаққа қатынасуы, нәтижесі бойынша 2018ж. қараша айында  магистр-оқытушы М.Әділханұлы  өткен « Fashion and shopping» атты  ашық сабағына   кафедра  оқытушылары  қатысты. Оқытушы студенттермен  емін-еркін  қатынаста  болу  нәтижесінде   олардың   ойларын  анық,  дәл  жеткізе білді.  Сабақта интерактивті тақта, ноутбук, презентация, таблица, тест,видеоны пайдалана отырып, сабаққа қойылған мақсатқа жетті. Сабақта ағылшын тілінің шақтарының айырмашылығына тоқталды. Студенттер жаттығуларды үлкен белсенділікпен орындады. Role-playing, playing game “Kahoot” жұмыстары жоғарғы деңгейде өтті.

2/ Желтоқсан айында магистр- оқытушы Ахметова М.Р. № 110-18, 111-18а тобында «Lost weekend. Ten things to do during a money-free weekend.» атты ашық сабақ өткізді. Сабақта семинарларда қолданған әдістерді, интерактивті тақта, ноутбук, презентация, таблица, тест, видеоны пайдалана отырып, сабаққа қойылған мақсатқа жетті. Оқытушы сабақта Smart,жоба әдістерін ұтымды қолдана білді. Ашық   сабақтар  кафедраның  мәжілісінде  талқыланып  отырды. Ашық  сабақтардың  талдамалары    мен   хаттамалары  кафедрада сақталған. 

3/ Сәуір айында магистр-оқытушы Мұратова М.Ә. 113-18 тобында «Born to sing» тақырыбында ашық сабақ өткізді.  Сабақ барысында интербелсенді тақтаны қолданды, топтық, жеке жұмыстарды өткізді. Role-playing, playing game “Kahoot” жұмыстары жоғарғы деңгейде өтті. Сабақта ағылшын тілінде өлең айтылды. Грамматикалық тақырыпты презентация арқылы түсіндірді. Студенттер өте белсенді сабақ процесіне қатысты. Студенттермен қарым-қатынасы, өзін өзі ұстауы жоғары деңгейде.

4/ Магистр-оқытушы Мусабекова А.Ә. мамыр айында 3 курс,109-16 топта Кәсіби бағытталған шетел тілі пәнінен «English speaking countries» тақырыбына ашық сабақ өткізді.Сабақ жақсы деңгейде өтті. Сабақта презентациялар көрсетіліп, шет елдерге саяхат жасау мақсатында екуара әңгіме құрау жұмыстары өтті. Сабақта 4 коммуникативті әдістердің тиімді қолдануы қамтамасыз етілді.

    

Кафедрадағы ғылыми-әдіснамалық және әдістемелік секция мен семинарлардың жұмысы туралы.

Кафедрада ғылыми-әдіснамалық семинар жұмыс жасайды. Жетекшісі: Тайтелиева М.А. Оқу жылында 4 семинар өткізілді.

Семинар тақырыптары

Мерзімі

Баяндамашы

1

Үздіксіз білім беру жүйесіндегі заманауи тәсілдер»

Қазан

2018

Тайтелиева М.А.

2

«Рухани жаңғыру аясында  білім беруде ұлттық болмысты сақтау»

Желтоқсан

2018

Барысова Н.Т.

3

«Студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру»

 

Акпан 2019

Бейсенбаева А.А.

4

«Рухани жаңғыру: ХХІ ғасырдағы ұстаз келбеті»

 

Сәуір 2019

Исахова Л.Т.

 

 

 

 

Шетел тілдері кафедрасы оқытушыларының 2018 -2019 оқу жылы  баспадан шығарған оқу құралдар тізімі

Атауы

Авторлары

Шыққан орны

Көлемі, баспа табағы

Оқу құралы

1

English exercises

Бейсенбаева А.А.

Шымкент, ОҚМПУ, 2018

8,5б.т.

2

English grammar

Қарақұлова А.М.

Шымкент, ОҚМПУ, 2018

5 б.т.

3

Дене шынықтыру және спорт мамандықтарына арналған оқу құралы

Қиясова Қ.Қ.

Исахова Л.Т.

Шымкент, ОҚМПУ, 2018

5 б.т.

4

English . Педагогикалық мамандықтарға арналған оқу құралы.

Тайтелиева М.А.

Шымкент, ОҚМПУ, 2019

9 б.т.

5

Педагогикалық бағытта магистранттарға арналған «Тілдік емес мамандық магистранттарға арналған шетел тілі пәнінен оқу құралы»

А.М. Каракулова

Шымкент, ОҚМПУ, 2019

5 б.т.

6

«Ағылшын тілі грамматикасының жаттығулар жинағы» атты оқу құралы

М.Р. Ахметова

 А.Ә. Мұсабекова

Шымкент, ОҚМПУ, 2019

5 б.т.

7

Жаратылыстану мамандықтары студенттеріне арналған «Professional-oriented English» атты оқу құралы

Н.Т. Барысова

Шымкент, ОҚМПУ, 2019

12,5 б.т.

8

Педагогикалық мамандық магистранттарына арналған оқу құралы

Қиясова Қ.Қ.

Шымкент, ОҚМПУ, 2019

9 б.т.

9

Физика - математика мамандықтарының студенттеріне арналған «English» атты оқу құралы

М.А. Мұратова  М.Әділханұлы

Шымкент, ОҚМПУ, 2019

7 б.т.