Танирбергенов Медеубек Жуматаевич.

  1. Аты, жөні: Танирбергенов Медеубек Жуматаевич.

2 Білімі: Жоғары, Әуезов атындағы ШПИ. Бейнелеу өнері, сызу және сызу оқытушысы.

3. Академиялык тәжірибе: Педагогика ғылымдарының кандидаты (2004 ж.), Доцент (2005 ж.), Педагогика ғылымдарының докторы (2010 ж.). Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік институты бейнелеу өнері және сызу кафедрасының доценті, Оқыту пәні «Бейнелеу өнері және сызу методикасы».

4. Академиялык емес тәжірибе:  жоқ.

5. Куәліктері немесе кәсіптік тipкеу: жоқ                                                 

6.   Кәсіптік ұйымдарда мүшелік: кәсіби білім беру қызметкерлерінің одағының, «Нұр Отан» партиясының мүшесі

7. Марапаттаулар мен сыйақылар: ҚР, БЖҒМ «ЖОО үздік оқытушысы» конкурсының жүлдегенрі (2007ж), ҚР Дизайнерлер Одағының мүшесі, М.Әуезов ат.ОҚМУ-не 70 жылдығының төсбелгісі.

8. Қызмет ету саласындағы жұмыстары: жоқ.                                                                                                                     

 9. Сонғы үш жыл ішіндегі ен манызды басылымдар мен тұсаукесерлер: Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі. РОӘК оқулығы. ҚР ҒЗМ, ОҚМПИ, Шымкент, 2013 ж. 408 б., Пути и возможности использования педагогических технологий по ИЗО. Монография. LAP LAMBERT  Academic Publishing is a trademark of:AV Akademikerverlag GmbH& Co. KG. 2012 ж. Germany.100 б. , Жоғары оқу орындарында графиканы оқытудың теориялық және әдіснамалық негіздері. Монография. ОҚМПИ. Шымкент. 2013 ж. 200 б., Формирование будущих учителей изобразительного искусства и черчения навыков конструирования изделий.  Материалы за 8-я международная научно-практическая конференция «Дни науки-2012» Том 34. Прага. 8-10 б., Первые четыре элемента вселенной.  Материалы за 8-я международная научно-практическая конференция «Новейшие научные достижения»-2012. Том 25.София. 41-43 б., Дидактическая игра как одна из технологий обучение изобразительному искусству.  Материалы за 8-я международная научно-практическая конференция «Европейская наука ХХІ века-2012» Том 10. Przemysl. Naukaistudia.65-69 б.

10 Жана кәсіптік, тәжірибелік-конструкторлык жасалымдарыңызды қысқаша атап шығыңыз: «Графика», «Гравирлеу» электрондық оқулығы