Ахметова Мақпал Рахымжанқызы

1 Аты-жөні: Ахметова Мақпал Рахымжановна

2 Білімі: жоғары, ағылшын тілінің оқытушысы, Шымкент университеті 2005 ж, педагогика ғылымының магистрі Шымкент университет, 2012.

3 Академиялық дәрежесі: Педагогика ғылымдарының магистрі

4 Академиялық тәжірибе: толық қамтылған

2015- осы күнге дейін ОҚМПУ, ағылшын тілінің оқытушысы.

5 Академиялық емес тәжірибе: -

6 Куәліктер немесе кәсіби тіркеу: онлайн семинарлар мен конференцияларға қатысу сертификаттары

7 Кәсіби ұйымдарға мүшелік ету: -

8 Мадақтамалар: -

9 Қызмет көрсету саласында жұмыс (жұмыс орны ішінде және сыртында): жоқ.

10 Соңғы 5 жылдағы маңызды басылымдар, презентациялар – аты,  қосымша авторлар (егер бар болса), шыққан орны, мерзімі:

1. Kazakh and English proverbs        ХҒТК «Төртінші өнеркәсіптік революцияға 10 қадам: Адами капиталды байыту мүмкіндіктері» ОҚМПУ,   Шымкент 2015

2. Бастауыш сыныптар үшін ойынның психологиялық-педагогикалық мәні  «Рухани Жаңғыру» Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының 80 жылдығына арналған халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясының материалдары  Шымкент 2017, Конысова С.

3. Коммуникативная компетенция будущих специалистов в использовании информационных технологии  «Научный альманах РИНЦ» Тастанова Г., Каликулова А., Тастанова Г., Каликулова А., 2018

4. К вопросу о лингокультурологическом изучении казахских и английских фразеологизмов «Бес  институтционалдық реформа –ел дамуының кепілі» атты  ХҒТК ОҚМПИ Шымкент 2015

5. Reading a foreign literature is an effective method of learning English За XII международный  научный практичный конференция. 10б-13б Белград, София 2016, Қиясова Қ.Қ.       

6. Адьективные и адвербальные сравнения фразеологических единиц в английском и казахских языках Materials of the ХII international scientific and practical conference. 48б-50б Великобритания  2016, Султанмурат М.

7. Контроль и оценка будущих специалистов в ИИЯ «Научный альманах РИНЦ»  2019, Мауленкулова Д, Айдаркулова А, Мусабекова А.

8 Көптілділік-жетістікке жету жолы «International popular-science journal» Астана 2018, Ескерова А. Мусабекова А.

9. ВАЖНОСТЬ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА И ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ «International popular-science journal» Астана 2018, Ескерова А. Мусабекова А.

10. PROBLEMS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION  IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES  «International popular-science journal» Астана 2018, Ескерова А. Мусабекова А.

11. Бастапқы әскери дайындық мамандықтарға термин сөздік ОҚМПИ Шымкент 2017, Барысова Н.Т.

11 Жаңа кәсіби, тәжірибелі-конструкторлық талдамалар тізбесі, ғылыми және тәжірибелі-конструкторлық талдамаларда авторлық және қосымша авторлық жұмыстар: жоқ.

12. Резюмеде тіркелмеген қосымша қызметтер түрлері: жоқ.