Мұратова Меруерт Әбілсейтқызы

1 Аты-жөні: Мұратова Меруерт Әбілсейтқызы

2 Білімі: жоғары, шет тілдері бакалавры, Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік педагогикалық институты 2015ж., педагогикалық  ғылымдар магистрі, ХҚТУ, 2017ж.

3 Академиялық дәрежесі: педагогикалық  ғылымдар магистрі,

4 Академиялық тәжірибе: 2018 жылдан бастап ОҚМПУ, шетел тілдері кафедрасының магистр оқытушысы

5 Академиялық емес тәжірибе: -

6 Куәліктер немесе кәсіби тіркеу: онлайн семинарлар, конференциялар, вебинарларға қатысқаны жайлы сертификаттар

7 Кәсіби ұйымдарға мүшелік ету: Нұр Отан партиясы

8 Мадақтамалар: -

9 Қызмет көрсету саласында жұмыс (жұмыс орны ішінде және сыртында): -

10 Соңғы 5 жылдағы маңызды басылымдар, презентациялар – аты,  қосымша авторлар (егер бар болса), шыққан орны, мерзімі:

  1. «Шетел тілдері оқытуда студенттердің жазбаша және ауызша аударма дағдысын қалаыптас-тыру» «Республикалық ғылыми – әдістемелік, педагогикалық журнал»  №2 (28) 2016ж, наурыз – сәуір 2016
  2. «The organization of extracurricular activities in English: the forms, principles, requirements of extracurricular activities» «М.Әуезов атындағы ОҚМУ ғылыми еңбектері» № 3(38)2016, мақала
  3. «Роль и место игры в жизни детей млад¬шего школьного возраста  и возможность использования игровых методов в преподавании иностранного языка на начальном этапе обучения» «М.Әуезов атындағы ОҚМУ ғылыми еңбектері № 4(39)2016» мақала
  4. «The organization of extracurricular work in foreign language with children of primary school» «ОҚМПИ Хабаршысы» ISSN 2415-8186 №2(08) 2016, мақала
  5. «Out - of -classroom activity in a foreign language as one of the essential component of educational process in the modern school» «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» ISSN2073-333X №2 (44) 2017, мақала ВАК
  6. The use of ICT as a means of improving the the quality of students’ knowledge, the development of their creative abilities «Заманауи білім беру тенденциялары, болашаққа көзқарас»- Байтанаев оқулары-7  ОҚМПУ 2019
  7. The help of computer games in learning english language«Рухани жаңғыру-қазақ өркениетінің жаңа дәуірі және жастар» VIII СҒТК. Шымкент 2019
  8. Grammar games for better language instruction «Рухани жаңғыру-қазақ өркениетінің жаңа дәуірі және жастар» VIII СҒТК. Шымкент 18-21 б
  9. Effective ways for learning english languages  «Рухани жаңғыру-қазақ өркениетінің жаңа дәуірі және жастар» VIII СҒТК. Шымкент 18-21 б
  10. Ситуативтік әдіс-заманауи оқыту талабы Международная научная конференция “Актуальные достижения европейской науки г.София - 2019

11 Жаңа кәсіби, тәжірибелі-конструкторлық талдамалар тізбесі, ғылыми және тәжірибелі-конструкторлық талдамаларда авторлық және қосымша авторлық жұмыстар: -

12. Резюмеде тіркелмеген қосымша қызметтер түрлері: -