Мұсабекова Айгүл Әміржанқызы

Мұсабекова Айгүл Әміржанқызы

1 Аты-жөні: Мұсабекова Айгүл Әміржанқызы

2 Білімі: жоғары, ағылшын тілінің оқытушысы, Халықаралық Қазақ-Түрік Университеті 1997-2001ж., педагогика ғылымының магистрі Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университет, 2013.

3 Академиялық дәрежесі: магистр-оқытушы

4 Академиялық тәжірибе: толық қамтылған

2001-2003 Халықаралық гуманитарлы-техникалық Университеті

2003-2009 Х.А.Яссауи атындағы ХҚТУ, ағылшын тілінің оқытушысы.  

2009-2011 Академиялық Инновациялық университет, ағылшын тілінің оқытушысы.

2011- осы күнге дейін ОҚМПИ, ағылшын тілінің оқытушысы.

5 Академиялық емес тәжірибе: -

6 Куәліктер немесе кәсіби тіркеу: онлайн семинарлар мен конференцияларға қатысу сертификаттары

7 Кәсіби ұйымдарға мүшелік ету: -

8 Мадақтамалар: -

9 Қызмет көрсету саласында жұмыс (жұмыс орны ішінде және сыртында): жоқ.

10 Соңғы 5 жылдағы маңызды басылымдар, презентациялар – аты,  қосымша авторлар (егер бар болса), шыққан орны, мерзімі:

1. Формирование навыков межкультурного общения средством ролевых игр на уроках профессионально ориентированного иностранного языка   «Современный научный потенциал» ММНПК т.14, 44-47 стр ; Великобритания «Наука и образование» 2014

            2. Teaching with technology in the information age      «Наука и образования», , 61-63 стр Прага 2015 Тасанбаева З.Р.

3. Teaching with web tools in the information age        «Наука и образования»,Прага, 2015 74-76 стр  .

4. Учебные подкасты как средство развития умений аудирования иноязычной речи        «Байтанаев оқулары – 4: Қазақстанда заманауи  білім  беру болашағы: реформалар және даму»халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция ОҚМПИ, Шымкент. 305-309 бет 2016 Тасанбаева З.Р.

5. «Дефектология мамандығы  бойынша терминдердің ағылшын-орыс-қазақ  тілдеріндегі түсіндірме сөздігі» ОӘҚ    Оқу-әдістемелік құрал. 5 б.т.,Шымкент, ОҚМПИ  2016 

6. « English for defectologists» ОӘҚ   Оқу-әдістемелік құрал. 8,75 б.т.,Шымкент, ОҚМПИ 2016

7. «English for psychology» ОӘҚ        Оқу-әдістемелік құрал. 8,75 б.т.,Шымкент, ОҚМПИ  2017

 8. Қазақ  және ағылшын тілдеріндегі етістікті фразеологизмдердің семантикалық категориялары  «Төртінші өнеркәсіптік революцияға   10  қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері» ХҒПК,Шымкент,2018

9. Approaches to teach writing to English learners            Международная научная конференция «Ключевые аспекты науки». Польша 2018. Барысова Н.Т.

10. Case Studies in Business English Teaching ХҒПК «Елбасы жолдауы және тіл біліміндегі жаңа ізденістер» т,І 223-226б. ОҚМПИ, Шымкент

11. Роль и назначение письменных упражнений при усвоении иностранного языка   Научный журнал экспериментального образования № 7  Москва, 2017. 48-51 стр РИНЦ-0,469      Сманов И, Сманова Г., Жекебаева Р.,

12. The role of a teacher and a student in the educational process conducted with the help of WIKI technology    «Заманауи білім беру тенденциялары, болашаққа көзқарас»- Байтанаев оқулары-7  ОҚМПУ 2019

13. English . Педагогикалық мамандықтарға арналған оқу құралы.            Шымкент, ОҚМПУ, 2019       9 б.т..

14. Жаңа кәсіби, тәжірибелі-конструкторлық талдамалар тізбесі, ғылыми және тәжірибелі-конструкторлық талдамаларда авторлық және қосымша авторлық жұмыстар: жоқ.

15. Резюмеде тіркелмеген қосымша қызметтер түрлері: жоқ.