Мажитов Саттар Фазылович

1.Ф.И.О.: Мажитов Саттар Фазылович

2. Білмі: Жоғары, тарих ғылымдарының докторы, профессор.

Мамандығы: тарихшы. Тарих және қоғамтану пәндерінің оқытушысы

Ғылыми және академиялық дәрежесі:тарих ғылымдарының докторы, профессор

Кәсіби біліктілігі: Саясаттану, әлеуметтану, философия, мәдениеттану пәндерінің оқытушысы

Оқытатын пәндері: Қазақстан тарихы

Осы ұйымдағы жұмыс істеу кезеңі: 2017 ж. бастап

3. Академиялық тәжірибесі: 20 жыл

Білім беру ұйымдарындағы алдыңғы жұмыс орындары: Қостанай педагогикалық институты, ҚР БЖҒМ Ш.Уалиханов атындағы тарих және этнология институты, Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық академиясы

4.Академиялық емес тәжірибесі: қосымша жұмыс атқарушы

5. Кәсіби біліктілігн арттырғаны жөніндегі куәлік/сертификат, күні көрсетілген немемес кәсіби тіркелген:

6. Кәсіби ұйымдарға мүшелігі: ТМД елдері Тарих институттарының ассоциациясының мүшесі

7. Наградалары мен сыйақылары:

1991-1992 жж. –ҚР Министрлер кабинеті стипендиаты

1996 ж. –Ә.Х.Марғұлан атындағы ғалымдар премиясы лауреаты

1998 ж. –Ғылым министрлігі- ҚР Ғылым академиясының құрмет грамотасы

2003 ж. – «Қазақстан тарихы» электрондық оқулығы үшін  ҚР БЖҒМ-нің Құрмет грамотасы

2004 ж. –3-ші халықаралық «Қазақстан және ТМД елдерінде білім беруді ақпараттандыру форумына белсенді қатысқаны үшін Білім беруді ақпараттандырудың республикалық орталығының Құрмет грамотасы 

2006 ж. – ҚР білім беру ісінде ақпараттық технологияларды дамыту ісіне белсенді қатысқаны үшін Білім беруді ақпараттандырудың республикалық орталығының Құрмет грамотасы

2006 ж. – «ҚР ғылымды дамытуға қосқан үлесі үшін» төсбелгісі

2008 ж. – «Астанаға 10 жыл» атты төсбелгісі

2010 ж.– С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетін дамытудағы үлесі үшін төсбелгісі 

2010 ж. - Алматы қ., Медеу әкімінің грамотасы

2010 ж. - Алматы қ. әкімінің орынбасарының грамотасы

2011 ж. –ҚР ҰҚК Әскери институтының грамотасы

 

8. Қызмет көрсету аясындағы қызметі: Халықаралық «Отан тарихы. Отечественная история. History of the Homeland» журналдың редакторы

9. Соңғы 5 жылдағы маңызды жариялымдары мен презентациялары: 300 ғылыми жариялымы бар, оның ішінде – 7 монография.

 

1. Информация по казахстанско-узбекским отношениям. Рукопись. – 1,0 п.л.

2. Концепция «Оңтүстік Қазақстан облысындағы жанжалдық жағдайдың және тұрғындар арасында әлеуметтік шиеленістің алдын алу» (По заказу УВП акимата ЮКО). Рукопись. – 3,1 п.л. (в соавторстве).

3. «Ерулік» дәстүрін жаңғыруға арналған жобаның тұжырымдамасы. (По заказу УВП акимата ЮКО). Рукопись. – 0,6 п.л. (в соавторстве).

4. «Нан – ас атасы» атты нанның қасиетіне арналған жобаның тұжырымдамасы.  (По заказу УВП акимата ЮКО). Рукопись. – 0,5 п.л. (в соавторстве).

5. «Ұл мен қыз – ұлт намысы» жобасының тұжырымдамасы. (По заказу УВП акимата ЮКО). Рукопись. – 2,3 п.л. (в соавторстве).

6. Аналитический обзор «Третья модернизация Казахстана: миграционные процессы в Южно-Казахстанской области». (По заказу УВП акимата ЮКО). Рукопись. – 3,6 п.л. (в соавторстве).

7. Аналитический обзор «О целесообразности придания статуса республиканского значения городу Шымкент. Факторы и риски для развития Шымкентской агломерации». (По заказу акимата ЮКО). Рукопись. – 3,8 п.л.

Монографии, книги и брошюры

1. Mazhitov S.F. New Eurasia in the Focus of a multipolar World: The Thorns of Transformation / Eurasian States. Socio-Economic and Political Processes / Ed. Arun Mohanty, Ajay Patnaik. - New-Delhi, KW Publishers Pvt Ltd, 2017. - 405 p. (49-57). Coauthor – Seidakhan Bakhtorazov. – 0,5 п.л.

2. Мажитов С.Ф. Орталық Азия елдеріндегі дәстүрлі емес діни ағым идеяларының таралуының алдын алу - Профилактика распространения идей нетрадиционных религиозных течений в Центральной Азии. -  Алматы: ЖШС «ШБ Үміт», 2017. - 204 б. (Ғылыми редактор, автор). - 12,75 п.л.

3.  Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: қоғамдық сананы жаңғырту» атты бағдарлық мақаласын насихаттауға бағытталған іс-шаралар. Әдістемелік құрал /Ғылыми ред. С.Ф. Мәжитов / Құраст. А. Мәжитов, Д. Зүбайраев.  - Шымкент: ЖК «ШЫМКЕНТ ЖАРНАМА», 2017. - 95 б. (қаз., орыс.). - 5,9 п.л.

4. Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: Оңтүстік Қазақстан облысындағы көші-қон процестері. Әдістемелік құрал / Ғылыми ред. С.Ф. Мәжитов / Құраст. А. Мәжитов, Д. Зүбайраев. - Шымкент: ЖК «ШЫМКЕНТ ЖАРНАМА», 2017. - 100 б. (қаз., орыс.). - 6,3 п.л.

5. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарлық мақаласының контестіндегі этносаралық қарым-қатынастар, рухани құндылықтар және мәдениет экологиясы. Әдістемелік құрал / Ғылыми ред. С.Ф. Мәжитов / Құраст. А. Мәжитов, Д. Зүбайраев. - Шымкент: ЖК «ШЫМКЕНТ ЖАРНАМА», 2017. - 75 б. (қаз., орыс.). - 4,7 п.л.

6. Қоғамдық сананы жаңғыру: халықаралық аспект. Әдістемелік құрал / Ғылыми ред. С.Ф. Мәжитов / Құраст. А. Мәжитов, Д. Зүбайраев. - Шымкент: ЖК «ШЫМКЕНТ ЖАРНАМА», 2017. - 75 б. (қаз., орыс.). - 4,7 п.л.

Статьи в рейтинговых журналах: Scopus

1. Sattar F. Mazhitov. Mongolian Parallel in History: Problematic Spectrum // Journal "Man in India". Volume 97. Issue 11, 2017. - PP. 1-11.Scopus (SJR 0.2). Coauthors – Farida K. Atabayeva and Seidakhan U. Bakhtyorazov. - 0,5 п.л.

Статьи в журналах

1. Мажитов С.Ф. Отты байламалар еліндегі сәтті сапар // Ғажайып Үндістан. - 2017. - № 1. - 0,3 б.т.

Статьи в сборниках материалов

1. Мажитов С.Ф. Исследование нетрадиционных религиозных течений в Центральной Азии: опыт и проблемы. В кн.: Орталық Азия елдеріндегі дәстүрлі емес діни ағым идеяларының таралуының алдын алу - Профилактика распространения идей нетрадиционных религиозных течений в Центральной Азии. -  Алматы: ЖШС «ШБ Үміт», 2017. - 204 б. - СС. 37-40. - 0,3 п.л.

2. Мажитов С.Ф. Исследование деятельности партии «Алаш» в контесте модернизации Казахстана / Труды Международной научно-практической конференции «Деятельность лидеров партии «Алаш» - служение народу в политическом и культурно-просветительском аспекте на пути к независимости Казахстана». - Шымкент: ЮКГУ им. М.О. Ауэзова, 2017. - СС. 10-13. - 0,3 п.л.