Оқу-әдістемелік жұмыстар

Оқу-әдістемелік жұмыстар

Психология кафедрасы

2019-2020 оқу жылына арналған психология кафедрасының

Оқу-әдістемелік жұмыстары бойынша жарты жылдық есебі

 

Кафедраның білім мазмұнын анықтайтын құжаттармен қамтамасыз етілуі (стандарттар, типтік оқу жоспары, типтік оқу бағдарламалары, оқу бағдарламалары, пәндер каталогі)

     Психология кафедрасы 5В010300 – Педагогика және психология жоғары базалық білім бакалаврларын даярлайды.

5В010300 – Педагогика және психология мамандығында Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ҚР Білім және ғылым министрлігі 30.06.2016 ж. Республикалық жоғары және ЖООБ жөніндегі кеңес жиналысының хаттамасымен бекітілген типтік бағдарламалар негізінде силлабустар жасалынған.

5В010300 – Педагогика және психология мамандығына арналған стандарттар: 1-4 курс - ҚР МЖМБС «Бакалавриат. Негізгі ережелер» 30.06.2016 ж.  

Типтік оқу бағдарламалары «5В010300 Педагогика және психология» мамандығы бойынша мемлекеттік білім беру стандарты бойынша құрастырылды. ҚР ҒЖБМ 30.06.2016 ж.  Алматы.

 

2019-2020 оқу  жылында «Психология» кафедрасының білім мазмұнын анықтайтын құжаттар саны

Кесте 1

Кафедра

 

Пәндер

Стандарттар

Типтік бағдарлама

Оқу бағдарлама

Міндетті

Таңдау

Педагогика және психология

Білім тобы

сервистік пәндер

 

6

4

ҚР МЖМБС «Бакалавриат. Негізгі ережелер» 23.08.2012 ж.,  №1080

Абай атындағы ҚазҰПУ - дың 15.05.2012 ж. №18 хаттамамен  бекітілген  типтік оқу бағдарламасы. Алматы, 2013 ж.

4

Педагогика және психология кафедрасы

5В010300 – Педагогика және психология мамандығы

 

3

14

ҚР МЖМБС «Бакалавриат. Негізгі ережелер» 23.08.2012 ж.,  №1080

Абай атындағы ҚазҰПУ - дың 15.05.2012 ж. №18 хаттамамен  бекітілген  типтік оқу бағдарламасы. Алматы, 2013 ж.

14

Барлығы

9

18

 

 

18

3.2. Кафедра пәндерінің типтік оқу бағдарламасы, оқу бағдарламасы және жұмыс оқу бағдарламалармен қамтамасыз етілуі. Жеке оқу жоспарлары мен элективтік пәндер каталогы.

Типтік оқу бағдарламалары мен жұмыс оқу бағдарламаларының мазмұнының сәйкестіктері жоғарыда аталған мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты мен типтік оқу жоспарына сай жасалған. Таңдау компоненті бойынша берілген кейбір пәндерден типтік бағдарламалар жоқ болғандықтан, оқу бағдарламалары типтік бағдарламаларға сүйеніп және міндетті компоненттің пәндерімен байланысты болғандықтан, сол пәндердің  типтік оқу бағдарламалары негізінде жасалған.

Психология кафедрасында 2019 -2020  оқу жылында өтілетін міндетті пәндер тізімі

 

Коды

Пән аты

Семестрі

Типтік бағдарламалармен қамтамасыз етілуі (жыл, мекеме)

1

PN 1226

Психология

1

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің «Білім» мамандықтар  бойынша оқу-әдістемелік секциясы дайындаған. № 2 хаттама, 30.06.2016 ж Алматы, 2016

2

PsiOA3302

Психологияны оқытудың әдістемесі

5

 

 

 

 

 

                   

  1.      Психология кафедрасында 2019 -2020  оқу жылында өтілетін элективті пәндер тізімі

Коды

Пән аты

Семестрі

1

MPK1227

Мектептегі психологиялық қызмет

3.7

2

РР3231

Практикалық психология

3,5

3

IBB3208

Инклюзивті білім беру

5

4

TPPD3217

Тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау

5,7

5

PKShE4217

Психологтың кәсіби шеберлігі мен этикасы

7

6

PN1226

Психология негіздері

1

7

Dev3302

Девиантология

5

8

DP3225

Дифференциалды психология

7

9

MDBP1227

Мектепке дейінгі балалар психологиясы

7

10

 

Педагогиканы оқыту әдістемесі

5

11

 

Арттерапия

7

12

 

Педшеберлік

7

13

 

Психологиялық түзету

7

14

 

Отбасы психологиясы

7

 

 

3.3. Оқытушылардың біліктілігін арттыру жөніндегі мәліметтер. (Тіркеме № 8)

Кафедра оқытушылары 2019-2020 оқу жылында педагогикалық-психологиялық білімдерін жетілдірді: «Основы психологического консультирования. Психологические технологии адаптации студентов с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзии»  академик А.Қуатбеков атындағы  Халықтар достығы университеті (Қазақстан) және М.П.Драгоманов атындағы ұлттық педагогикалық университетінің Психология факультеті (Украина) ұйымдастырған 72 академиялық сағат көлемінде біліктілікті жетілдіру курсына 2 оқытушы қатысып сертификат алды. Оның нәтижесін келесі кестеден көруге болады:

Оқытушының аты-жөні

Біліктілігін жоғарылату орны

 

Біліктілігін

жоғарылату түрі

Ұзақтығы және көлемі

1

 Оразимбетова К.Ш.

Основы психологического консультирования. Психологические технологии адаптации студентов с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзии»  академик А.Қуатбеков атындағы  Халықтар достығы университеті (Қазақстан) және М.П.Драгоманов атындағы ұлттық педагогикалық университетінің Психология факультеті (Украина) ұйымдастырған біліктілікті жетілдіру курсы

«ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру

21.10- 02.11.2019ж.

72 сағат

2

Усипбекова А.С.

Основы психологического консультирования. Психологические технологии адаптации студентов с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзии»  академик А.Қуатбеков атындағы  Халықтар достығы университеті (Қазақстан) және М.П.Драгоманов атындағы ұлттық педагогикалық университетінің Психология факультеті (Украина) ұйымдастырған біліктілікті жетілдіру курсы

«ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру

21.10- 02.11.2019ж.

72 сағат

 

Кафедра оқытушыларының оқытудың жаңа белсенді инновациялық әдістері мен мультимедиалық құралдарды қолдануы

 

Кесте 4

 

Инновациялық әдіс

Атауы

Жауапты

Мерзімі

Интербелсенді әдістер: дискуссия, топтық жобаны қорғау т.б.

Бахрамова Гульмира Абдурасуловна

18.10.2019

Проблемалық оқыту технологиясы

Әліпбек Ардақ Зәуірбекқызы

25.10.2019

Kahoot әдістемесі

Елганова М.Т.

22.11.2019

Ойындық әдістер: бес саусақ, артығын тап т.б.

Жарылқасын Ә.Ғ.

 

Оқытушылардың өзара сабаққа қатысу кестесі

Кесте 5

I семестр

 

Оқытушының аты-жөні

Комиссия мүшелері

Күні, уақыты

Пән атауы, оқу тобы

Сабақ түрі

1

Абдраманова Н.Ш.

Оралбекова Ә.Қ.

Қойшиев Қ.Е.,

Оразимбетова К.Ш.

Қыркүйек

2019

Практикалық психология

103-18

лекция

2

Баймахова А.Ш.

Оралбекова Ә.Қ.

Сыдыков М.Е.,

Умбеталиева А.М.

Қазан

2019

Психология

семинар

3

Сыдыков М.Е.

Оразимбетова К.Ш., Бахрамова Г.А.

Қазан

2019

Педагогиканы оқыту әдістемесі

103-17

лекция

4

Елганова М.Т.

Абдраманова Н.Ш., Баймахова А.Ш.

Қараша 2019

Тұлғаны педагогикалық- психологиялқ диагностикалау 103-17

семинар

5

Умбеталиева А.М.

Оралбекова Ә.Қ.

Қойшиев Қ.Е.,

Елганова М.Т.

Қараша 2019

Бағалаудың өлшемді технологиялары

103-87

семинар

6

                                                                                Қойшиев Қ.Е.

Оралбекова Ә.Қ.,

Оразимбетова К.Ш.

 

Желтоқсан

2019

      Основы психологии

1101-89

лекция

 

Кафедраның екі оқытушысы: магистр-оқытушы Елганова М.Т. және магистр-оқытушы Жарылқасын Ә.Ғ.жас оқытушылар  арасында  «Педагогика-гуманитарлық факультеті» тарапынан ұйымдастырылған «Үздік ашық сабақ» сайысына  қатысты.