Мантаева Тотыкыз Серикбаевна  

1.Мантаева Тотыкыз Серикбаевна  

Туған жылы: 21.05.1987 ж.

2. Білімі, бітірген ЖОО, бітірген жылы, мамандығы (диплом бойынша):

2008 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Саясаттану.

2012 жылы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Мәдениеттану мамандығы.

3. Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі: гуманитарлық ғылымдарының магистрі, магистр-аға оқытушы

Магистрлік диссертация тақырыбы: «Ұлы Жібек жолы мәдениеті: әмбебаптылық және төлтумалық». Қорғау орны, жылы, мамандығы және шифры: Алматы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 2012 ж., 6М020400 – Мәдениеттану

Дәріс жүргізетін пәндері: Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану

4.Академиялық өтілі: 5

5.Соңғы 5 жылдағы ең басты жарияланымдар мен презентациялар

 

  1. Kazakhstan: The Choice of Civilizational Priorities // Mediterranean Journal of Social Sciences  ISSN  2039-9340. – Italy, 2015. – 582-588 p.
  2. XIX ғасырдағы қазақ мәдениетіндегі  Шоқан  Уәлихановтың тұлғалық      бейнесі // ҚазҰУ хабаршысы. – 2014. – № 2(47). – 110-120 бб.
  3. Көркемдік шығармадағы тұлғалық бейнені зерттеу деңгейі // ҚазҰУ хабаршысы. –  2015. – №2(51). – 189-196 бб.
  4. Қазақ мәдениетіндегі  Шоқан  Уәлихановтың тұлғалық      бейнесі // Адам әлемі. – 2014. – №3 (61). – 18-22 бб.
  5. Абай, Шәкәрім және Мағжан шығармашылығындағы ислам тақырыбы // «Қазақстандағы конфессияаралық келісімді нығайтудағы дәстүрлі діндердің орны» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция. –Алматы, 2013. – 103-106 бб.
  6. Асанәлі Әшімов пен Қасым Жәкібаевтың  шығармашылық феномені// «Жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастырудағы білімнің рөлі» Қазақстан Республикасы Елбасының «Қазақстан-2050» жолдауына арналған жас ғалымдар мен студенттердің «Ғылым әлемі» атты халықаралық конференция, 17-19 сәуір, 2013, , 207-209 бб.
  7. Ұлттық мәдениетіміздегі тұлғалардың діни ізденістері // «Қазақстан мәдениетінің әлемдік мәдениет кеңістігіне кірігуі: серпіні мен бағыттары»атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция,  10 - 11 қазан, –Алматы, 2013– 96-99 бб.
  8. Асанәлі Әшімов пен Қасым Жәкібаевтың тұлғалық бейнесі// ӘлФараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жылдығына және философ ия ғылымдарының докторы, профессор Молдабеков Жақан Жанболұлының жылдық мерейтойына  арналған «Қазақтану және ұлттық инновация»атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция,  –Алматы, 2013– 241-244 бб.
  9. The Possibilities Of Inheritance Of Great Silk Way To Prosper Cultural Personality// 7th World Conference on Educational Sciences. – Greece, 2015. – 538-542 р.
  10. Ұлы тұлғалардың діни ізденістері. ОҚМПИ. «Бес институтционалды реформа –ел дамуының  кепілі» атты  ХҒТК материалдары 1-бөлім «Әлем» баспасы 2015ж. 20 қараша 330-332бб.