Балабекова Ақбөпе Асылбекқызы

1 Т.А.Ә.:  Балабекова Акбопе Асылбековна

2 Білімі: Жоғары. М.Ауезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Мамандығы – Саз және ән айту (2004г.).

 Біліктілігі: музыка мұғалімі.

6М010200-БОПӘ мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі. «Сырдария» университеті, (2014)

ОҚМПИ-да жүргізетін пәндері: Хорды дирижерлау, Дирижерлы техника негіздері,музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі.  

Аталған институттағы жұмыс уақыты –3 жыл. Толық жұмыс.

3 Академиялық тәжірибе: Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ ШИ – 4 жыл, Академиялық инновациялық университет 3 жыл. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ ШИ және АИУ-де жүргізген пәндері: Хорды дирижерлау, Дирижерлық техника негіздері.

4 Академиялық емес тәжірибе: жоқ.

5 Уақыты көрсетілген кәсіби біліктілігін көтеру туралы куәліктері/сертификаттары немесе кәсіби тіркеу: Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университетінде біліктілікті көтеру сертификаты, 20-23 мамыр 2011ж.

6 Кәсіптік ұйымдардағы мүшелік: профком мүшесі.

7 Наградалары мен премиялары: жоқ

8 Қызмет көрсету саласындағы жұмыс (мекемеде және одан тыс) – жоқ.

9 Соңғы бес жылдық маңызды жарияланымдар және презентациялар:

1. Шет елдердегі музыкалық білім беру тәрбиесінің Қазақстанда қолданылуы/«Приоритетные направления профессиональной подготовки педагогов художественно-творческих специальностей» ХҒПК, Шымкент ХҚТУ – АИУ, 2009, 41-44 б.

2. Ұлттық салт-дәстүр – тәрбие көзі. Оқу құралы, Шымкент, АИУ, 2010

3. Игровой метод в развитии музыкально-просветительских интересов младших школьников/ «Dynamika naukowych badan - 2012» ХҒПК, Przemysl, 2012, 33-38 б.

4. Бала психологиясына ұлттық музыканың әсері/ «Қазақстанның ғылым әлемі» ХҒЖ 3(43)  Шымкент, 2012, 134-136 б.

5. Қазақ ән өнерінің бұлбұлы. Оқу құралы, Шымкент, ОҚМПИ, 2012

6. Қазіргі эстраданың елеңдетер тұстары/ «Көптілді білім беру негізінде бәсекеге кабілетті тұлғаны қалыптастырудың мәселелері» ОҚМПИ 75-жылдығына арналған РҒПК.ОҚМПИ Шымкент 2012, 337-339 б.

7. Сынып жетекшісінің оқушыларды тәрбиелеуде кездесетін қиындықтары/ Х.А.Ясауи хабаршысы, №2 (67) мамыр-маусым, 2013

8. Қазақстанда өнер ұжымдарының қалыптасуы/ Х.А.Ясауи хабаршысы, №2 (67) мамыр-маусым, 2013

9. Музыка сабағында оқушыларды шығармашылыққа оқытудың әдіс-тәсілдері/ «Бектаев оқулары-1:Ақпараттандыру-қоғам дамуының болашағы» ХҒПК материалдары ОҚМПИ, Шымкент 2014ж.

 10. Бастауыш сынып оқушыларын шығармашылыққа оқыту жолдары/ «Құрманғазы хабаршысы» ғылыми журналы, №2, 2014