Алимова Құндыз Шайыпқызы

Алимова Құндыз Шайыпқызы

 

Білімі

Педагогика ғылымдарының магистрі

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан, 2010ж.

«Бастауышта оқыту педагогикасы және әдістемесі» мамандығының бакалаврі, (үздік) 2008ж.

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан

Тақырыптық бағыттар: Педагогика, өзін-өзі тану, жаңартылған бағдарлама бойынша өзін-өзі тануды оқыту, өзін-өзі тану әдістемесі

Зерттеу тақырыпшалары: Рухани-адамгершілік білім, жалпыадамзаттық құндылықтар, әлеуметтік-педагогикалық қолдау

Басылымдары:

 • Алимова Қ.Ш. Өзін-өзі тану: әдістемелік нұсқаулық/ Қ.Ш.Алимова.- Шымкент: ОҚМПИ, 2016- 96 б.
 • Алимова Қ.Ш. Педагогика тарихы: әдістемелік нұсқаулық/ Қ.Ш.Алимова.- Шымкент: ОҚМПИ, 2018- 124 б.
 • Алимова Қ.Ш. Педагогикалық менеджмент: әдістемелік нұсқаулық/ Қ.Ш.Алимова.- Шымкент: ОҚМПИ, 2018- 68 б.
 • Алимова Қ.Ш. Мектептің оқу-тәрбие үдерісінде жеткіншектердің ақпараттық  мәдениетін қалыптастырудың педагогикалық шарттары, /Арзымбетова Ш.Ж., Естаева А.О. / Internаtional academy journal, Web of Scholar 8(17), November 2017, (36-41 беттер);
 • Алимова Қ.Ш. Кәсіптік бағдардың қазіргі таңдағы мәні мен мазмұны / Естаева А.О., Мамытбаева Ж.А./ Internаtional academy journal Web of Scholar 8(17), November 2017 (48-52 беттер)
 • Алимова Қ.Ш. Үздіксіз білім беру жүйесінде болашақ ұрпаққа рухани білім берудің негізгі мәселелері /Есназар А., Досанова М., Исалиева Б., Сапарбаева С./ Internаtional academy journal Web of Scholar 8(17), November 2017 (53-55 беттер)
 • Алимова Қ.Ш. Жалпы білім беретін мектептерде жеткіншектердің ақпараттық мәдениетін қалыптастырудың құзыреттілік моделі  /Естаева А.О., Баймахова А.Ш., Нұрлыханқызы Е./ «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми-көшбасшылық журналы №6 (50) 2017 Астана (ВАК)  (53-55б.)
 • Алимова Қ.Ш. Отандық жалпы білім беретін мектептерде инклюзивті оқытудың жағдайы Internаtional academy journal Web of Scholar 9(18), Desember 2017 (44-47 б.)
 • Алимова Қ.Ш. Халық педагогикасы – ұлттық құндылығымыз /Үсипбекова А., Баймахова А./ Internаtional academy journal Web of Scholar 9(18), Desember 2017 (48-50 б.)
 • Алимова Қ.Ш. Профессиональное самоопределение учащихся как основа конкурентоспособной личности ІV Международная научно-практическая конференция «Личность в кризисных условиях и критических ситуациях жизни» проводилась по инициативе кафедры психологии учебно-научного Института педагогики и психологии Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко. Украина. (342-345)

Оқытатын пәндер:

 • Педагогика
 • Өзін-өзі тану
 • Өзін-өзі тану оқыту әдістемесі
 • Өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
 • Жаңартылған бағдарлама бойынша өзін-өзі тануды оқыту