Иманбаев Нұрлан Сайрамұлы

Иманбаев Нурлан Сайрамович

1. Білімі: Жоғары

Ғылыми дәрежесі және атағы: ф.-м.ғ.к.,  01.01.00 -Математика мамандығы бойынша профессор

Кәсіби біліктілігі: Математик. Оқытушы.

Оқытатын пәндері : Комплексті анализ, функционалдық анализ, математикалық анализ, дифференциалдық теңдеулер, Бүтін функциялар және экспоненталар қатары.

Осы ұйымдағы жұмыс уақыты, кезеңі: 4 жыл  (2011-2012ж.ж., 2016 жылдан бастап)

2. Академиялық тәжірибе: ҚазХТИ -1990-1991, ҚазМУ-1991-1992, Абай ат. Алматы МУ-1993-1996, АТБИ, ҚазККА-1996-1997,  Аль-Фараби ат. ҚазҰУ-1997-1999, Қ.А.Яссауи ат. ХҚТУ ШИ -1999-2011, Қ.А. Яссауи ат. ХҚТУ -2012-2016,  2012 жылдан бастап Математика және математикалық модельдеу институтының қосымша келісім шарт негізінде Жетекші ғылыми қызметкер.

3. Академиялық емес тәжірибе: орта мектепте мұғалім-1992-1993, арнайы мектепте-1997-1999 мұғалім.

4. Күні көрсетілген кәсіби біліктілікті арттыру туралы куәліктер / сертификаттар немесе кәсіби тіркеу

Біліктілік курсының атауы

Күні

Нәтижесі

"Инволюциясы бар дифференциалдық теңдеулер үшін шеттік есептер "курсы бойынша 72 сағат көлемінде біліктілікті арттыру.              М. Әуезов ат. ОҚМУ

04.06.2018 15.06.2018

Сертификат

01.01.02 – дифференциалдық теңдеулер мамандығы бойынша қысқа мерзімді ғылыми тағылымдама "Шеттік есептер теориясының қазіргі заманғы әдістері" атты Халықаралық ғылыми конференция базасындағы ВМиК факультетінде. М. В. Ломоносов ат. ММУ

02.05.2018 07.05.2018

Сертификат

 

 

 

Семинар "өзін-өзі бағалау бойынша есепті Дайындау жоғары оқу орнының институционалдық аккредиттеуден өту үдерісі аясында" Тәуелсіз Агенттігі Білім беру Сапасын Қамтамасыз ету

22.11.2019.

Сертификат

5. Кәсіптік ұйымдарға мүшелігі:кәсіподақ мүшесі

6. Марапаттары мен сыйлықтары: Алматы Менеджмент университетінің 2015ж. сараптаған –"Академиялық адалдығы үшін"  атағы мен кубогін алған, ҚР БҒМ "ЖОО үздік оқытушысы -2017" атағының иегері.

7. Қызмет көрсету саласындағы қызметі: жоқ

8. Соңғы бес жылдағы ең маңызды жарияланымдар мен презентациялар-атауы, бірлескен авторлар (егер бар болса), онда басылып шығарылған және/немесе таныстырылған, жарияланған немесе тұсаукесердің күні:

Жарияланымның атауы

түрі

Конференция және журнал атауы

Авторлар

11

On stability of basis property of root vectors system of the Sturm-Liouville operator with an integral perturbation of conditions in nonstrongly regular Samarskii-Ionkin type problems

мақала

Журнал: «International Journal of  Differential Equations» -2015.-Vol.2015, Art. № 641481.- P.1-8. Web of Science, Scopus (SJR 0.349).

 

 

              ___

2

Stability of the basis property of eigenvalue systems of Sturm-Liouville operators with an integral boundary condition

мақала

Журнал: «Electronic Journal of Differential Equations» -2016. –Vol.2016, Art. №87.  Web of Science (Q1; IF 0.954), Scopus (SJR 0.572).

 

 

             ___

3

Stability of the basis property of system of  root functions of Sturm-Liouville operator with integral boundary condition

мақала

AIP Conf. Proc. – 2016. Vol. 1789. – P. 040026. http://dx.doi.org/10.1063/1.4968479. Web of Science, Scopus (SJR 0.132).

 

 

                 ____

4

Regular Differential Operator with Perturbed Boundary Condition

мақала

Журнал: «Mathematical Notes». – 2017 – Vol.101, №5. – P. 768-778. DOI: http://dx.doi.org/10.4213/mzm 11468. Web of Science (Q3; IF 0.484), Scopus (SJR o.431)

 

 

   Sadybekov M.A.

5

Distribution of eigenvalues of a third-order differential operator with strongly regular boundary conditions

мақала

AIP Conference Proceedings 1997, 020027 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5049021. Web of Science, Scopus (SJR 0.327).

 

          ___

6

Characteristic Determinant of a Boundary Value Problem, Which Does Not Have The Basis Property

мақала

Журнал: «Eurasian Mathematical Journal». – ISSN 2077-9879. – Vol.8, №2 (2017). – P.40-46. Scopus (SJR 0.197).

 

    Sadybekov M.A.

7

On eigenvalues of third order composite type equations with regular boundary value conditions

  мақала

Журнал: «Bulletin of the Karaganda University, Mathematics Series». - №4. – 2019.  Web of Science.

 

    Ospanov M.N.

8

Characteristic Determinant of  the spectral problem for the Sturm-Liouville operator with the perturbed boundary value conditions

мақала

Журнал: «Bulletin of the Karaganda University, Mathematics Series». - №2(82) – 2016.  Web of Science.

 

         ___

9

Regular Sturm-Liouville Operators With Integral Perturbation of Boundary Condition

мақала

Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. Symposium Functional Analysis in interdisciplinary Applications. FAIA 2017; PP. 222-234. Web of Science, Scopus (SJR 0.271).

 

   Sadybekov M.A.

10

On spectral question of the Cauchy-Riemann operator with homogeneous boundary value conditions

мақала

Журнал: «Bulletin of the Karaganda University, Mathematics Series». - №2(90) – 2018.  Web of Science

 

Kangushin B.E.

11

Вопросы устойчивости свойства базисности корневых векторов

монография

LAP LAMBERT Academic Publishing, Deutschland, Saarbrucken -2016. -90 p. ISBN: 978-3-659-89087-1

 

Дилдабек Г.

12

Неусиленно регулярные спектральные задачи: Описание классов краевых условий и устойчивость свойства базисности корневых векторов

монография

Алматы: «Tandem-2», 2018. – 128 с.

 ISBN: 978-9965-618-52-9.

 

          ___

13

Asymptotic Behavior of zeros of entire Functions of Certain Class

Textbook

Shymkent: «Alem», 2017.–28p

ISBN: 978-9965-07-317-5

          ___ 

14

Бір класстағы бүтін функциялардың нөлдерінің асимптотикасы

Оқу құралы

Шымкент: «Әлем», 2018.-44с

ISBN: 978-9965-618-54-3

          ___

 

9. Жаңа кәсіби, тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердің қысқаша тізімі, ғылыми немесе тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелерде авторлық немесе бірлескен авторлық:

Әзірлеу

Растайтын құжат

1

Гранттық жобаның ҒЗЖ жетекшісі 0825/GF4  -

 2015-2017 жж. тақырыбы бойынша: "Күшті емес тұрақты спектралды есептер: шеттік жағдайлардың кластарын сипаттау және түбірлік векторлардың базистік қасиеттері»

Гранттық қаржыландыруға № 75 шарт

2015 жылғы" 12 "ақпан" Математика және математикалық модельдеу институты " РМК»

2

Орындаушы, гранттық жобаның ЖҒҚ  AP05132587,

2018-2020 жж.

"Математика және математикалық модельдеу институты" РМК бұйрығы

 

10. Егер қосымша болса, онда түйіндеме тізімінде көрсетілмеген маңызды қызмет түрлерін көрсетуге болады: Математика мамандығы бойынша ҰҒК сыртқы сарапшысы; Бір магистранттың ғылыми жетекшісі, 2016-2017 жж. 6D010600-Математика мамандығы бойынша диссертациялық кеңестің мүшесі - Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, механика-математика факультеті жанындағы. Бір Ph.D диссертацияның ресми рецензенті,  Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.   

Web of Science базасы бойынша 17 мақала жариялаған, Хирш индексі h=4,

Scopus  базасы бойынша 19 мақала жариялаған, Хирш индексі h=4.

2017ж. Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының «Құрмет» грамотасымен марапатталған.

ЖОО арасындағы ПОҚ құрамының ғылыми жетістіктері бойынша рейтингті анықтайтын тәуелсіз агенттіктің 2018 жылғы өткізген байқауы бойынша Топ 50-ге кірген.