Амирханов Азамат Бауыржанұлы

Амирханов Азамат Бауыржанұлы.  

Туған жылы: 01.03.1991 ж.

Базалық білімі, Бітірген ЖОО, бітірген жылы, мамандығы (диплом бойынша):

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2013 ж., Философия және саясаттану факультеті, Дінтану және мәдениеттану кафедрасы, Мәдениеттану мамандығы.

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі: гуманитарлық ғылымдарының магистрі, магистр-оқытушы

Магистрлік диссертация тақырыбы: «Жаһандану кең мәтініндегі әлеуметтік желілер: мәселелер, коллизиялар және мүмкіндіктер (мәдениеттанулық талдау)»

Қорғау орны, жылы, мамандығы және шифры: Алматы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 2015 ж.,6М020400 – Мәдениеттану

Дәріс жүргізетін пәндері: Философия, Этика, Эстетика, Дінтану, Өнер тарихы

Ғылыми бағыты: Жаһандану процесінің мәдениетке әсері