Қосанбаев Құрбанбек

Қосанбаев Құрбанбек

Ғылыми дәрежесі, атағы: философия ғылымдарының докторы, профессор

Докторлық диссертация тақырыбы: «Социалистік құрылым үрдісіндегі КСРО-ның көшпенді және жартылай  көшпенді халқының тұрмыстық мәдениетін түрлендіру диалектикасы»

Қорғау орны, жылы, мамандығы және шифры: Ташкент, Низами атындағы мемлекеттік педагогикалық институті, 1994 ж., 09.00.01 – Философия

Жетістіктер: Жас ұрпақты оқыту және тәрбиелеу ісіндегі елеулі табыстары үшін «Ы.Алтынсарин» белгісімен марапатталынды, 2006 ж.

Дәріс жүргізетін пәндері: Философия, Дінтану

Ғылыми бағыты: Қазақ халқының салт-дәстүрі оның қоғамдағы орны

Қылышбаев Арман Диханұлы

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі: саясаттану мамандығының магистрі, аға оқытушы

Магистрлік диссертация тақырыбы: «Қазақстан Республикасында әлеуметтік саясаттың қалыптасуының саяси-құқықтық аспектілері»

Қорғау орны, жылы, мамандығы және шифры: Шымкент, Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, 2005 ж., 5В050200 – Саясаттану

Дәріс жүргізетін пәндері: Саясаттану, Әлеуметтану

Ғылыми бағыты: Әлеуметтік саясат