Арынғазиева Баян Бекмырзақызы

Арынғазиева Баян Бекмырзақызы

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі: философия ғылымдарының кандидаты, доцент

Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Хандық дәуіріндегі ақын-жыраулар философиясындағы кісілік құндылықтар жүйесі (ХV-ХVІІІ ғасырлар)»

Қорғау орны, жылы, мамандығы және шифры: Алматы, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, 2002 ж., 09.00.03 – философия тарихы

Дәріс жүргізетін пәндері: Философия, Этика, Дінтану

Ғылыми бағыты: Қорқыныш, үрей – адам болмысының синкреттік көрінісі. Қазақ философиясы.